El azizi, Fatima Zahra

Fatima Zahra
El azizi

A researcher specializing in public policy analysis, focusing on migration and asylum issues, I am currently working on a doctoral thesis project titled "Soft Power Appropriation: Migration Policy as a Case Study." I am also honored to hold the position of Ambassador for Positive Change at Unitar. I studied for a master's degree in private international law and immigration (BAC+5), and I did additional training in the protection of human rights and the identification and protection of migrant and...
Migration Reasearch Hub ID: 4322
LinkedIN https://www.linkedin.com/in/fatima-zahra-el-azizi-2001a4234/

Expertise

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Cross-cutting topics in migration research
Disciplines
Methods
Geographies

Roles

  • No info!

Research

RE-VOICING THE UNHEARD: META-STUDY ON ARTS-BASED INTERVENTIONS FOR SOCIAL INCLUSION OF REFUGEES AND ASYLUM-SEEKERS

Authors Ana I. Alves Moreira, Antonia l. p. Jakobi
Year 2021
Journal Name JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

Nadeel van de twijfel: Leeftijdsbepaling AMV's en leeftijdsregistratie als meerjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (ACVZ)
Description
Voor de asielprocedure is het van belang om te weten of een asielzoeker minder- of meerderjarig is, omdat de leeftijd bepalend is voor de te volgen procedures en regels. Daarom is het wezenlijk dat het vaststellen van de leeftijd zorgvuldig en volgens internationale standaarden plaatsvindt. Leeftijdsbepaling is complex omdat asielzoekers vaak niet beschikken over identificerende documenten. Het is dan nodig om op een andere manier vast te stellen wat de leeftijd van een asielzoeker is. In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht besteed aan het verbeteren van het proces van leeftijdsbepaling in het Nederlandse asielsysteem. De ACVZ vraagt aandacht voor een specifiek aspect van leeftijdsbepaling, namelijk het gewicht dat Nederland toekent aan de registratie van een asielzoeker als meerderjarige in een andere EU-lidstaat. Omdat deze registratie in sommige gevallen zonder nader onderzoek wordt overgenomen, valt niet uit te sluiten dat hierdoor in Nederland minderjarigen ten onrechte als meerderjarig staan geregistreerd. Voor het opstellen van deze signalering heeft de ACVZ, naast het verrichten van deskresearch en jurisprudentieonderzoek, gesprekken gevoerd met relevante spelers in de uitvoeringspraktijk, de advocatuur en maatschappelijke organisaties. Ook is verkennend onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk rondom identificatie, leeftijdsbepaling en registratie in Italië en Griekenland, omdat dit landen zijn waar asielzoekers vaak eerder hebben verbleven.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Report

Statelessness in the United States: A Study to Estimate and Profile the US Stateless Population

Authors Donald Kerwin, Daniela Alulema, Michael Nicholson, ...
Year 2020
Journal Name Journal on Migration and Human Security
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

Secundaire migratie van asielzoekers in de EU

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (Asviescommissie voor Vremdelingenzaken, ACVZ), Koos Richelle, Minze Beuving, ...
Description
Asielzoekers die de EU op irreguliere wijze inreizen, blijven vaak niet in de lidstaat waar zij aankomen. Doormigratie van asielzoekers in de EU is niet helemaal te voorkomen, maar kan wel beter worden aangepakt. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert daarom een bredere aanpak in EU-verband. Het aantal asielzoekers dat na aankomst in de EU doorreist naar een andere lidstaat is de laatste jaren sterk toegenomen, terwijl het aantal asielaanvragen in de EU sinds 2016 weer op het niveau van 2014 ligt. Tijdens de ‘vluchtelingencrisis’ in 2015 reisden de meeste asielzoekers door van Zuid- naar Noord- en van Oost- naar West-Europa. Sinds 2016 vindt er juist meer ‘secundaire migratie’ van asielzoekers plaats tussen de Noordwest-Europese lidstaten. Doormigratie van asielzoekers in de EU zet de asiel- en opvangstelsels van de lidstaten onder druk, tast de solidariteit tussen lidstaten aan, ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor migratie, houdt mensensmokkelnetwerken in stand en kan tot langdurige verblijfsonzekerheid en verdere uitzichtloosheid voor asielmigranten leiden. Lidstaten proberen het doorreizen van asielzoekers onder meer tegen te gaan door: 1) Het herinvoeren of intensiveren van grenscontroles; 2) Meer toezicht op vreemdelingen; 3) Het versoberen van de opvang; 4) het invoeren van verblijfsrechtelijke beperkingen; 5) Het toepassen van vreemdelingenbewaring (waar mogelijk). Nationale beleidsaanscherpingen kunnen asielzoekers afschrikken, maar dat leidt tot meer doormigratie naar andere lidstaten. Voor de EU als geheel is dat dus geen oplossing. De implementatie van de EU-Turkije verklaring en het sluiten van de Balkanroute hebben geleid tot een vermindering van het aantal asielzoekers dat direct na aankomst in de EU doorreist. Tegenwoordig reizen vooral asielzoekers door die ergens nog een asielaanvraag hebben openstaan of van wie de aanvraag is afgewezen. Het Dublin-systeem, dat is ingevoerd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielaanvraag, werkt niet goed om het doorreizen van asielzoekers tegen te gaan. Met name de omgang met evident kansarme aanvragen van asielzoekers uit veilige landen van herkomst vormt een probleem. Ook lukt het niet goed om afgewezen asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst. Doormigratie van asielzoekers in de EU kan effectiever worden tegengegaan door: 1) een overtuigende aanpak van de grondoorzaken van asielmigratie, zowel buiten als binnen de EU; 2) Positieve prikkels te introduceren voor zowel asielzoekers als lidstaten om zich aan de regels te houden. Zorg voor een verschillende behandeling van asielzoekers die al sociale, economische of culturele banden met lidstaten hebben, die afkomstig zijn uit veilige landen van herkomst en die evident kansarme aanvragen indienen en die niet onder de eerste twee groepen vallen; 3) Door onder meer in de relaties met landen van herkomst niet eenzijdig te focussen op het tegengaan van irreguliere migratie.
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Report

Refugees, not Economic Migrants ‐ Why do Asylum‐Seekers Register in Hungary?

Authors András Tétényi, Andras Tetenyi, Tamas Barczikay, ...
Year 2019
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

From subsistence to resistance: Asylum-seekers and the other ‘Occupy’ in Hong Kong

Authors Francesco Vecchio, Julie Ham
Year 2018
Journal Name Critical Social Policy
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

Advocacy and surveillance: primary schools teachers’ relationships with asylum-seeking mothers in Ireland

Authors Shirley Martin, Deirdre Horgan, Jacqui O'Riordan, ...
Year 2018
Journal Name Race Ethnicity and Education
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

What drives 'soft deportation'? Understanding the rise in Assisted Voluntary Return among rejected asylum seekers in the Netherlands

Authors Arjen Leerkes, Rianne van Os, Eline Boersema
Year 2017
Journal Name Population, Space and Place
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

The “Stateless Person” Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application

Authors Katia Bianchini
Year 2017
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Mind the Protection (Policy) Gap: Trafficking and Labor Exploitation in Migrant Domestic Work in Belgium

Authors Beatriz Camargo Magalhães, Beatriz Camargo Magalhaes
Year 2017
Journal Name Journal of Immigrant & Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Journal Article

A Comparative Analysis of Statelessness Determination Procedures in 10 EU States

Authors Katia Bianchini
Year 2017
Journal Name International Journal Of Refugee Law
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Journal Article

The right to education of children and youngsters from refugee families in Europe

Authors Miquel Àngel Essomba, Miquel Angel Essomba
Year 2017
Journal Name Intercultural Education
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Journal Article

Across the border and into the cold:hielerasand the punishment of asylum-seeking Central American women in the United States

Authors Sara Riva
Year 2017
Journal Name Citizenship Studies
Citations (WoS) 3
16 Journal Article

Inter-firm mobility and return migration patterns of skilled guest workers

Authors Briggs Depew, Todd A. Sorensen, Peter Norlander, ...
Year 2017
Journal Name Journal of Population Economics
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Journal Article

Demand in the context of trafficking in human beings in the domestic work sector in France

Authors Florence LEVY
Description
The fight against trafficking in human beings (THB) is now part of the French political agenda. Yet the priority is given to the fight against sexual exploitation while labour exploitation is still regarded as a minor phenomenon. The particular issue of exploitation in domestic work has not been considered on its own even if France has been condemned twice by the European Court of Human Rights for failing to protect victims in two cases of exploitation in domestic work. Since then, the law has been amended, and we have to wait until we can assess the effectivity of this new legal framework. The issue of demand remains a blind spot in terms of how THB is understood. The public declarations of government’s commitment to the fight against THB provide a contrast with the low number of convictions actually brought down by the courts. The research highlights the difficulties faced by labor inspectorates and legal actors in establishing cases of THB in domestic work. This is linked with the characteristic of this work sector, but also with confusions in the understanding of what is THB, what are the victims and perpetrators profiles and the tensions between the fight against illegal immigration and the mission to protect victims of THB.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Report

Demand in the context of trafficking in human beings in the domestic work sector in Italy

Authors Letizia PALUMBO
Description
While both the topics of domestic work (DW) and trafficking human beings (THB) have received increased attention in scholarship, there is very limited research on the nexus of these two issues in Italy, i.e. on cases of THB in the DW sector. This paper investigates the forms of severe exploitation and THB in DW in Italy and examines the factors affecting the demand-side in this sector. Moreover, it analyses the gaps in current legal and political responses. The paper highlights that domestic workers frequently experience several forms of exploitation and maltreatment, which go from the violation of the fundamental protection provided by the contract to severe abuse and trafficking. The hidden nature of DW renders the identification of cases of THB extremely difficult. The paper reveals that while economic motivations are the main factor influencing the demand for cheap and exploitable workers in DW, other aspects, such as political, legal, social and cultural factors, also play a crucial role in affecting the demand-side. Moreover, this study points out that Italian legal and political responses to THB and severe exploitation have proven inadequate in preventing these phenomena and in protecting the rights of the victims. By highlighting the need to adopt a comprehensive approach to THB, the paper proposes a set of recommendations in regard to political and legal responses, also addressing the demand-side.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Report

The combination of 'insider' and 'outsider' strategies in VSO-government partnerships: the relationship between Refugee Action and the Home Office in the UK

Authors D McGhee, Sarah Walker, Claire Bennett
Year 2016
Journal Name VOLUNTARY SECTOR REVIEW
21 Journal Article

EU Law and the Detainability of Asylum-Seekers

Authors Cathryn Costello, Minos Mouzourakis
Year 2016
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Journal Article

TRACKS: Identification of TRafficked Asylum seeKers' Special needs

Description
TRACKS- identification of TRafficked Asylum seeKers’ Special needs is a transnational project that offers to analyze the asylum-trafficking in human beings (THB) nexus through the prism of special needs of trafficked asylum seekers and to equip national asylum authorities and civil society organizations to tackle crosscutting issues (i.e. protection, housing, rehabilitation, psychosocial support as well as security). Indeed, international protection of these asylum seekers might be challenged by their very specific vulnerability. Asylum seekers identified as victims of THB need to benefit from specific social and judicial support and reception conditions, as well as from a procedure that should be adapted to their individual specific situation. These needs have to be addressed to allow them to benefit from an appropriated international protection by EU member States. Very few victims of THB applying for asylum are granted refugee status or subsidiary protection as they have enormous difficulties to express their individual story because they are most of the time under influence, are not always aware of their rights in relation to their specific situation and went through traumatic experiences. Moreover, the asylum application can be used by criminal networks exploiting victims to make sure they legally stay on the territory. The situation of this specific vulnerable group requires a very specific answer that will result from a complementary accompaniment from a range of actors (i.e. regarding social and legal support, health, security issues, etc.).
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Project

Between Camps/Between Cities: Movement, Capture and Insurrectional Migrant Lives

Authors Sam Okoth Opondo, Lorenzo Rinelli
Year 2015
Journal Name Globalizations
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Journal Article

Cultural Centres and Guest Worker Integration in Stuttgart, Germany, 1960–1976

Authors Mark E. Spicka, Mark Spicka
Year 2015
Journal Name Immigrants & Minorities
Taxonomy View Taxonomy Associations
26 Journal Article

Strengthening the Protection of Stateless Persons from Arbitrary Detention in Immigration Control Proceedings

Authors Matthew Seet
Year 2015
Journal Name European Journal of Migration and Law
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

The Refugee/Asylum Seeker

Year 2015
Book Title Handbook of the Economics of International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Book Chapter

Asylbewerber- und Flüchtlingsbefragung

Principal investigator Herbert Brücker (Principal Investigator), Yuliya Kosyakova (Principal Investigator)
Description
Durch die Asyl- und Flüchtlingsbefragung werden erstmals umfassende Erkenntnisse über die Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland gewonnen. Diese Erkenntnisse sollen die Arbeitsmarktpolitik auf dem Gebiet der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen unterstützen. Die Schaffung dieser Datenbasis ermöglicht es der BA, andere Entscheidungsträger in Deutschland und Europa auf dem Gebiet der Flüchtlings- und Migrationspolitik durch evidenzbasierte Politikberatung zu unterstützen. Weiterhin wird eine Datenbasis für die Forschung über die Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern und im besonderen von Asylsuchenden und Flüchtlingen geschaffen. Projektmethode Befragung Projektziel Schaffung einer Datenbasis, die sowohl zur Politikberatung als auch zur Forschung zu Themen der gesellschaftlichen und Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern und Flüchtlingen verwendet werden kann.
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Project

Guest or Temporary Foreign Worker Programs

Year 2015
Book Title Handbook of the Economics of International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Book Chapter

A Systematic Review of Naturalistic Interventions in Refugee Populations

Authors Sierra van Wyk, Robert Schweitzer, Robert D. Schweitzer
Year 2014
Journal Name Journal of Immigrant and Minority Health
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Journal Article

Asylum seekers, refugees and internally displaced persons (IDPS) in Georgia : the challenges of social cohesion

Authors Natia CHELIDZE
Description
Since the 1990s, Georgia has been facing one of its most severe problems: the resettlement and socioeconomic integration of internally displaced persons from Abkhazia and Tskhinvali region who fled as a result of internal armed conflicts. Over the past few years, the number of IDPs has increased due to the inflow of foreign nationals seeking to obtain either a refugee or a humanitarian status. These numbers have further increased following the obligation assumed by the authorities of Georgia to repatriate the Meskhetian Turks exiled in an organized way from Georgia in 1944. Although the definition of internally displaced persons provided in the legislation of Georgia does not include ecological migrants displaced due to the natural calamities, this explanatory note will also touch upon the issues of resettlement of eco-migrants along with the complex task of resettlement of the Meskhetian Turks and IDPs from Abkhazia and Tskhinvali region as well as the unified state approach to address their problems.
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Report

Asylum seekers, refugees and internally displaced persons in the Republic of Belarus : challenges to social cohesion

Authors Larissa TITARENKO
Description
There is a global rise in forced migration resulting from military and ethnic conflicts and natural disasters. Being one of the stable countries in the post-Soviet region the Republic of Belarus attracts attention of forced migrants seeking asylum and/or protection. Thus, the problem of forced migration affects Belarus, as it acts as a recipient country for foreign nationals and stateless persons seeking refuge and/or asylum.
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Report

ROOT: Research on organized trafficking

Description
To contribute to a real comprehension of the impact of organized crime in trafficking in women. To prepare a transnational project directed at eradicating the trafficking in human beings (THB) for the purpose of sexual exploitation in Sicily, in a European dimension
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Project

Understanding Public Knowledge and Attitudes towards Trafficking in Human Beings: A Cross-National Study

Description
'The overall aim of this 24-month project is to research, evaluate, and disseminate a broader understand-ing of how Trafficking in Human Beings (THB) is understood by the general public in countries of the en-larged EU and its neighbour states. The project will assess the influence of socio-economic, demograph-ic and attitudinal factors on public knowledge and understanding of THB by situating the analysis within socio-economic and political contexts of the countries of origin, transit and destination for THB. The find-ings will aid in the development of anti-trafficking policies and targeted public awareness campaigns. Theoretically, this research will contribute to ongoing scholarly debates on how citizens can influence public policies and how public knowledge is embedded in complex socio-political processes. This will be achieved by exploring public understanding of THB as a function of individual socio-economic and de-mographic attributes, attitudes towards a broad range of issues surrounding THB (immigration, gender inequality, prostitution, consumption), and discursive construction of national policies on immigration, gender equality and social justice. The project will address the existing deficit of comparative empirical data in the field by producing three rich cross-national data sets on public understanding of THB. Data will be collected using a combination of qualitative and quantitative methods, including omnibus-powered face-to-face surveys of nationally representative samples of adults in Ukraine, Hungary and the UK, fo-cus groups and qualitative semi-structured interviews. In addition to the academic significance of re-search outcomes, the project will also offer and promote a set of context-specific recommendations on how to develop targeted campaigns and policies to inform public awareness of trafficking and its links to the factors of supply and demand.'
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Project

UK Dispersal Policy and Onward Migration: Mapping the Current State of Knowledge

Authors E. S. Stewart, Emma Stewart
Year 2012
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

How voluntary are voluntary returns?

Authors Frances Webber
Year 2011
Journal Name Race & Class
Taxonomy View Taxonomy Associations
38 Journal Article

The Status of the Asylum-seeking Child in Norway and Denmark: Comparing Discourses, Politics and Practices

Authors K. Vitus, Kathrine Vitus, Hilde Liden, ...
Year 2010
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Journal Article

Study on the assessment of the extent of different types of trafficking (sexual exploitation, labour exploitation, organs etc.) in EU countries

Description
Action against trafficking in human beings has become an important issue on the political agenda of the European Union and its Member States during the last decade. The design of effective measures (those that aim to foster prevention, protect victims and prosecute traffickers) has been commonly agreed to be built on appropriate legal and regulatory framework, research, data collection and information management. The lack of systematically collected and managed statistical data relevant to trafficking in human beings is one of the main obstacles to the successful and effective implementation of anti-trafficking policies and efforts. Objectives • To elaborate appropriate background information and on to assess the extent of different forms of trafficking in human beings in 17 EU Member States (Austria, Bulgaria, Belgium, the Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Sweden, United Kingdom). Outcomes • Comprehensive overview of national data on THB in the 17 EU countries covered • Comprehensive overview of national legislation on THB and related areas in the 17 EU countries covered • Comparative Analysis of assessed extent of different types of THB in the 17 EU countries covered • 17 Country Reports on national legislation, national statistics, and assessments of national developments in regard to the extent of THB in 17 countries covered. • Minimum and maximum scenarios on the total (17 countries) extent of different types of THB following the legal and administrative distinctions between victims and perpetrators but also between cases and persons on.
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Project

Constructions of Australia in pro- and anti-asylum seeker political discourse

Authors Danielle Every, DANIELLE EVERY, MARTHA AUGOUSTINOS, ...
Year 2008
Journal Name Nations and Nationalism
Citations (WoS) 44
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Journal Article

Asylum Seekers in Scotland: The Accommodation of Diversity

Authors Duncan Sim, Alison Bowes
Year 2007
Journal Name Social Policy & Administration
Citations (WoS) 24
Taxonomy View Taxonomy Associations
45 Journal Article

Organized International Asylum-Seeker Networks: Formation and Utilization by Chinese Students

Authors Jia Gao
Year 2006
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Journal Article

Asylum-seekers and refugees: a structuration theory analysis of their experiences in the UK

Authors Ruth L. Healey
Year 2006
Journal Name Population, Space and Place
Citations (WoS) 17
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Journal Article

Asylum Seeking in Australia

Authors Christine A. Stevens
Year 2002
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Journal Article

Asylum seeking in Australia

Authors CA Stevens
Year 2002
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Journal Article

Deterrence Index

Description
The Deterrence Index addresses the extent to which policies are a deterrence for asylum seekers. The Index seeks to quantify cumulatively the resulting mix of countries’ changing asylum rules. Five key deterrence measures have been considered from three areas: Three sets of instruments are included: (1) access control policy, which refers to the rules and procedures governing the admission of foreign nationals and its instruments include visa policy, regulations for carriers, safe third country provisions, etc. In this area, the deterrence measure refers to the introduction of so-called ‘safe third country’ provisions, which mean that persons seeking asylum in country A will be refused entry into that country, if on their way to country A, they have travelled through state B, a country which country A regards as a ‘safe country’ and in which the asylum seeker could have applied for asylum. (2) asylum determination procedures. Rules concerning determination procedures relate to entry into a country's refugee recognition system, appeal rights, and rules concerning protection that is subsidiary to the rather narrowly defined Geneva Convention criteria for full refugee status. In this area, the deterrence measure refers to rules concerning the granting of subsidiary protection status which allow asylum seekers to remain in a country of destination even though their application for full refugee status under the Geneva Convention is refused. (3) migrant integration policy. policy is concerned with rights and benefits given to asylum seekers inside a country of destination. Here measures are: freedom of movement vs. a compulsory dispersal policy; cash welfare payments vs. a system of vouchers; and third, the right to work under certain conditions vs. a general prohibition to take up employment as an asylum seeker. Policy-makers can introduce changes in the regulations in these three areas in an attempt to raise the deterrence effect of their policy, which in turn is expected to make their country less attractive to asylum seekers in relative terms. The dataset includes scores for 17 OECD countries for 1985 and 2000. To calculate the index, the researcher analysed two sets of annual yearbooks, the OECD’s ‘Trends in International Migration’ (SOPEMI) and the US Committee for Refugees’ ‘World Refugee Survey’ for the years 1985–2000. For each of the five measures, Thielemann creates a dummy variable (value 1 value whether a measure was in operation in a country). The aggregation is additive, with no weighting applied.
Year 1999
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Data Set

The Guest-Worker in Western Europe — An Obituary

Authors Stephen Castles
Year 1986
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Journal Article

UNHCR Population Statistics Database

Description
The database contains information on UNHCR's populations of concern from 1951 onwards. It can be used to investigate different aspects of displacement: host countries and countries of origin, status (refugees, asylum seekers, returned refugees, internally displaced persons (IDP), protected/assisted by UNHCR, returned IDPs, stateless persons, etc.), evolution over time, etc. The dataset covers more than 180 countries. Information like age and sex are also recorded. The data can be easily filtered by single or multiple variables. The selected data can be downloaded to comma-separated variable (CSV) format file and imported in other applications for further analysis. Moreover, mid-year statistics are also available for download. General notes: A number of statistics are not shown in the system but are displayed as asterisks (*). These figures are being kept confidential to protect the anonymity of persons of concern and are not included in the totals.
Year 1951
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Data Set

A Reasonable, Practical and Moderate Humanitarianism: The Co-option of Humanitarianism in the Australian Asylum Seeker Debates

Authors D. Every, Danielle Every
Year 2008
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Journal Article

Constructing Voluntarism: Technologies of ‘intent management’ in Australian Border Controls

Authors Sharon Pickering, Leanne Weber
Book Title New Border and Citizenship Politics
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Book Chapter

Between Choice and Stigma: Identifications of Economically Successful Migrants

Authors Jack Burgers, Marianne van Bochove
Book Title Coming to Terms with Superdiversity
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Book Chapter

National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973

Authors María Bruquetas-Callejo, Jeroen Doomernik
Book Title Integration Processes and Policies in Europe
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Book Chapter

Suggested Research

No Items Found!

We couldn't find any research matching the name "Fatima Zahra El azizi"!

You can manually select items by searching for them on the Database Page and clicking the "Claim My Item" button for each item you want to claim. Claimed items will then appear under the Research tab on your profile.

Ask us