Migrant communities and networks

Migrant communities and networks denote the transnational connections between migrants in receiving countries and potential migrants in sending countries. Networks generally facilitate migration by providing information and assistance.

Studies listed under this migration driver refer to family, friends, community members, or religious groups at origin and destination, migrant stocks, migrant flows, herd effects, and cumulative causation.

Showing page of 184 results, sorted by

Determinants and dynamics of migration to OECD countries in a three-dimensional panel framework

Authors Ilse Ruyssen, Glenn Rayp, Ilse Ruyssen, ...
Year 2014
Journal Name EMPIRICAL ECONOMICS
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

Immigrant Performance in the Labour Market: The Role of Bonding and Bridging Social Capital

Principal investigator Bram Lancee (Principal Investigator )
Description
"Theoretical background and objectives There is a growing body of research that examines the relation between immigrants’ social capital and their labour market performance. More specifically, the difference between bonding and bridging social capital is addressed. The general conclusion is that social capital, especially that of the bridging type, contributes to a better position on the labour market. However, it is not clear to what extent this relation can be generalized to other European countries, or whether it is rather subject to contextual characteristics. In other words, it is not known to what extent macro-level determinants influence the returns to one’s individual social capital. To date, no cross-national study on the economic returns of immigrants’ social capital exits. The current proposal aims to carry out such a study. Secondly, an ongoing question in integration research is how ethnic minorities perform in the labour market in comparison to the native population. Such relative disadvantages are often referred to as ethnic penalties. Net ethnic penalties signal ethnic inequality and are often interpreted as evidence for discrimination (but see for a discussion Phalet & Heath 2010). Previous work shows that net penalties are considerable, both for the first and subsequent generations. A pressing question in migration studies is how features of the receiving society matter for the incorporation of immigrants and their descendants. This project contributes to the existing literature by empirically testing explanations for cross-national variation in ethnic penalties."
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Project

Die Rolle sozialer Ressourcen bei der Erklärung von ethnischen Bildungsungleichheiten im deutschen Schulsystem

Principal investigator Irena Kogan (Principal Investigator)
Description
" In dem Projekt wurde der Frage nachgegangen, inwiefern soziale Kontakte den Bildungserfolg und die Lehrstellensuche von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund beeinflussen. Es wurde sowohl die soziale als auch die ethnische Zusammensetzung der Netzwerke von Schülern und von ihren Müttern berücksichtigt. Um sich der Frage theoretisch anzunähern, welche Effekte soziale Netzwerke auf den strukturellen Erfolg von Akteuren haben sollten, wurde auf das Konzept des Sozialkapitals zurückgegriffen. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen der ethnischen Zusammensetzung von Migrantennetzwerken wurde zudem auf gängige Assimilationstheorien eingegangen und es wurde eine Verbindung zwischen ihnen und dem Sozialkapitalkonzept hergestellt.Für die empirischen Analysen wurden Daten aus dem Projekt „Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien im deutschen und israelischen Bildungssystem“ verwendet. Es zeigt sich, dass sowohl die soziale als auch die migrantenspezifische Netzwerkzusammensetzung Auswirkungen auf den Bildungserfolg haben, wobei sich der Einfluss allerdings durch unterschiedliche Mechanismen ergibt. Hinsichtlich der sozialen Netzwerkzusammensetzung sprechen die Ergebnisse dafür, dass sich diese weniger auf die Leistungen der Schüler, als vielmehr auf ihre Leistungsbereitschaft sowie die Bildungswünsche, Bildungserwartungen und Bildungsentscheidungen auswirkt. Netzwerke von Migranten, in denen sich überwiegend Personen der eigenen Ethnie befinden bzw. in denen vorwiegend die Herkunftssprache gesprochen wird, haben hingegen negative Auswirkungen auf die schulischen Leistungen der Schüler während die Aspirationen und Bildungsentscheidungen nicht substanziell beeinflusst werden. Die Analysen weisen darauf hin, dass Bildungsungleichheiten unter anderem auf eine unterschiedliche Sozialkapitalausstattung der Akteure zurückzuführen sind. Die grundlegenden Zusammenhänge gelten sowohl für die Netzwerke der Schüler als auch für die Netzwerke ihrer Mütter. Im Gegensatz hierzu haben lediglich die Netzwerke der Mütter Auswirkungen auf den Erfolg der Lehrstellensuche, wobei der Umfang und die soziale Zusammensetzung der Netzwerke von zentraler Bedeutung sind. Die Jugendlichen selbst scheinen noch nicht über substanziell hilfreiche soziale Kontakte für die Lehrstellensuche zu verfügen.Insgesamt konnte in dem Projekt ein umfassender Überblick darüber erlangt werden, welche Auswirkungen verschiedene Eigenschaften von Schüler- und von Mütternetzwerken auf unterschiedliche Determinanten des Bildungserfolgs und beim Übergang in das Berufsausbildungssystem haben."
Year 2010
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Project

Worlds in Motion : Understanding International Migration at the End of the Millennium

Authors Douglas Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, ...
Year 1998
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Book

Wage assimilation : migrants versus natives and foreign migrants versus internal migrants

Authors Steinar STRØM, Alessandra VENTURINI, Claudia VILLOSIO
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Working Paper

Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland

Authors Izabela Grabowska, Godfried Engbersen
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

What drives Senegalese migration to Europe? The role of economic restructuring, labor demand, and the multiplier effect of networks

Authors Pau Baizán, Amparo González-Ferrer
Year 2016
Journal Name Demographic Research
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

Charakterystyka migrantów powracających do Polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy

Year 2013
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

Dynamic Migration Intentions and the Impact of Socio-Institutional Environments: A Transit Migration Hub in Turkey

Authors Marieke Wissink, Franck Düvell, Anouka van Eerdewijk
Year 2013
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 17
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym

Principal investigator Brygida Solga ()
Description
Migracje zagraniczne i ich wielowymiarowe skutki stają się istotnym komponentem rozwoju w coraz większej liczbie regionów w Polsce. W sensie pozytywnym bądź negatywnym oraz w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na podstawowe czynniki ich rozwoju, tj. na kapitał ludzki, społeczny oraz finansowy. Ocena tego oddziaływania jest jednak wysoce ambiwalentna (por. ramka 1), aczkolwiek wyniki prezentowanych badań silniej potwierdzają obawy, a w mniejszym stopniu wskazują na szanse, jakie z procesem emigracji wiążą regiony wysyłające. Odpływ migracyjny ogranicza możliwości wykorzystania kapitału ludzkiego i tym samym wyhamowuje dynamikę regionalnej gospodarki. Jednakże emigranci mogą też pozytywnie wpłynąć na możliwości rozwojowe regionu, gdy wykorzystają zdobyte za granicą wiedzę i umiejętności do budowania jego przewagi konkurencyjnej. Kapitał społeczny jest trudno kwantyfikowalny, jednak migracje z pewnością mają wpływ na podstawowe jego kategorie, a mianowicie zarówno na aktywność społeczną, jak i przedsiębiorczość. W pierwszym przypadku znacznie ograniczają regionalny potencjał w tym zakresie, w drugim również, chyba że wzbogacony za granicą kapitał migrantów stanie się cennym źródłem regionalnej innowacyjności po ich powrocie do regionu. Również kapitał finansowy jest niezbędny w procesie rozwoju gospodarczego, a stopień jego wykorzystania w regionie określają m.in. dochody ludności oraz samorządów terytorialnych. Dzięki pracy za granicą dochody mieszkańców mogą się istotnie zwiększyć. Przeznaczane na konsumpcję zwiększają w efekcie popyt wewnętrzny w regionie oraz podnoszą możliwości realizacji nowych inwestycji. Z drugiej jednak strony, jeśli kapitał finansowy analizować w aspekcie sytuacji finansowej samorządów terytorialnych, to odpływ pracowników może oznaczać wymierną utratę dochodów z podatków oraz, w najgorszym wypadku, utratę środków zainwestowanych w wykształcenie i wyszkolenie wykwalifikowanych pracowników.
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Project

SOCIAL-STRUCTURE, HOUSEHOLD STRATEGIES, AND THE CUMULATIVE CAUSATION OF MIGRATION

Authors Douglas S. Massey
Year 1990
Journal Name POPULATION INDEX
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Migration costs and determinants of bilateral migration flows

Authors Dmytro VIKHRIV
Description
In this paper I research economic, non-economic and the institutional determinants of bilateral migration flows into OECD countries. My contribution to the growing literature is two-fold. First, I explicitly account for the panel structure of migration costs information acquisition, physical costs of the move and social exclusion). Second, building upon Beine et al. (2011b), I proceed with the analysis of determinants of bilateral migration flows disaggregated by educational attainments in the panel data environment. The preliminary results show that the defined cost variables are significant in explaining the volume and composition of the flow of migrants, the result not being sensitive to the model specification. Network effects promote negative self-selection and the quality of migrants positively correlates, while the physical distance, existence of a common language and colonial links between countries are insignificant in explaining the educational composition of migrants. I further conclude that the restrictive and skill selective immigration policies of the major destination countries bias the conventional role of the economic push and pull factors.
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Report

Bildungserwerb mit Migrationshintergrund im Lebenslauf

Principal investigator Frank Kalter (Principal Investigator), Cornelia Kristen (Principal Investigator), Petra Stanat (Principal Investigator)
Description
Das Projekt ist Teil der sogenannten Säule 4 "Bildungswerb mit Migrationshintergrund im Lebensverlauf" des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Ergänzend zu anderen NEPS-Schwerpunkten werden die Probleme spezifisch ethnischer Bildungsungleichheit und deren Verschränkung mit allgemeinen Mechanismen sozialer Bildungsungleichheit untersucht. Zahlreiche Studien zeigen, dass Schüler mit Migrationshintergrund oftmals ungünstigere Bildungsverläufe, niedrigere schulische Kompetenzen sowie geringere Bildungsrenditen vorweisen als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Zwar konnten im Rahmen einzelner Untersuchungen bereits eine Reihe von Hypothesen und Mechanismen formuliert und erste Erklärungen dieser Unterschiede gegeben werden, für die Überprüfung zahlreicher Hypothesen fehlen bislang jedoch geeignete Daten. Das Projekt soll als Teil des NEPS zur Schließung dieser Lücke beitragen. Von der Arbeitsgruppe am MZES werden dafür Messinstrumente zu ethnischen Ressourcen und kulturellen Orientierungen entwickelt, v.a. zu Sozialem Kapital und Segmentierter Assimilation sowie Identität, Akkulturation, Religiosität und Transnationalismus. Die entwickelten Instrumente werden in verschiedenen NEPS-Teilstudien eingesetzt.
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Project

Ethnic Diversity and Social Cohesion in Germany

Principal investigator Bram Lancee (Principal Investigator)
Description
"After more than half a century of mass immigration to Europe, the consequences of increasing ethnic diversity in Europe are far from clear. More specifically, one of the prominent questions on today’s research agenda is how ethnic diversity affects social cohesion and attitudes towards immigrants. This project aims to contribute to answering this question. Recently, ample attention has been paid to the relation between ethnic diversity and social cohesion in the neighbourhood. Putnam (2007), for example, claims that in the short run, immigration and ethnic diversity tend to reduce solidarity and social capital. Several scholars report that ethnic diversity affects social cohesion (Lancee & Dronkers 2011; Letki 2008; Tolsma, Van der Meer & Gesthuizen 2009; Putnam 2007; Gijsberts, van der Meer & Dagevos 2011; Alesina & La Ferrara 2000)and attitudes towards immigrants (Schlueter & Scheepers 2010; Pettigrew & Tropp 2006). To date, little longitudinal research has been done on the relation between ethnic diversity and social cohesion in Germany. The objective of this project is to carry out longitudinal analyses with the German Socio-Economic Panel Survey (GSOEP) and neighbourhood data on the zip code level. In short, I will examine the relation between neighbourhood diversity and indicators of social cohesion and attitudes toward immigration."
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Project

Globalization, Development and International Migration: A Cross-National Analysis of Less-Developed Countries, 1970-2000

Authors M. R. Sanderson, J. D. Kentor
Year 2009
Journal Name Social Forces
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Journal Article

Beyond Networks

Authors Godfried Engbersen, Oliver Bakewell, Maria Lucinda Fonseca, ...
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Book

Interethnic Contact and Residential Segregation

Principal investigator Elmar Schlüter (Principal Investigator ), Johannes Ullrich (Principal Investigator ), Peter Schmidt (Principal Investigator )
Description
"Theoretical background and objectives This project aims to shed new light on the causes and consequences of ethnic residential segregation, i.e. ""the degree to which two or more [ethnic] groups live separately from one another in different parts of the urban environment"" (Massey and Denton 1988: 283). While the number of papers dealing with this classic research question is large, the debate whether, to what extent and for whom ethnic residential segregation matters is far from resolved. This project addresses two issues in particular, namely interaction effects between individual and context characteristics, and the question to what extent segregation results from immigrants' deliberate choices to live among co-ethnics, or from such homphily preferences on the side of members of the majority population. Surprisingly, empirical studies investigating the prevalence and causes of immigrants' residential preferences remain scant. Guided by the preference model of residential choices (Charles 2003), we examine under which conditions and how the residential preferences of ethnic minority and majority members reflect a desire for self-segregation and avoidance of other ethnic groups or not. This study is likely to yield critical findings for both theory and applied initiatives, given that investigating the prevalence and the sources of segregation preferences is of key importance for understanding macro-level patterns of ethnic residential segregation. Research design, data and methodology In a first study, we applied multilevel generalised linear regression techniques to individual level survey data from a large metropolitan area (Duisburg) in Germany, supplemented with contextual measures of ethnic residential segregation on the neighbourhood level. We examined whether patterns of segregation were related to rates of interethnic contact, and whether this relationship differed for respondents of different socio-economic status. In a second study, we used factorial survey methodology to address majority members' preferences. One key advantage of this design is that it avoids the notorious problem of collinear contextual variables when investigating neighbourhood settings. In two within-subjects experiments conducted over the internet (total N = 1032), participants evaluated schools or residential areas with different levels of ethnic diversity (i.e. proportions of immigrants). In the vignettes describing schools and areas, we additionally varied factors that are ecologically related to diversity (i.e., neighbourhood socio-economic status and crime in residential areas, and quality of education at schools). At the person level, we measured intergroup contact and prejudice and used these variables to predict the level 1 effect of diversity on preferences for residential or school choice. We estimated a two-level random coefficients model with latent variables to explain preferences. In a third study, we will employ also an experimental factorial survey design, but this time to investigate immigrants' residential preferences. We will use quota samples of different ethnic minority groups living in Germany (e.g. Turks). Respondents will evaluate vignettes describing different residential areas which, in addition to the size of the ethnic in-group, vary systematically along additional dimensions known to affect residential choices such as neighbourhood SES, ethnic infrastructure or crime risk. Findings The first study has been completed, the second is ongoing and the third will be started in early 2011. Controlling for individual characteristics, results from the first study bring new evidence that friendships of immigrants with host society members are less prevalent in residential areas with greater degrees of ethnic segregation. The strength of this negative association, however, proves to be contingent on immigrants' educational attainment: The lower one's educational attainment, the stronger the negative association between ethnic residential segregation and immigrants' interethnic friendships. In other words, residential segregation is in particular detrimental for those sections of immigrant population for whom interethnic contacts are likely to be most important as a source of social capital, namely those of low socio-economic status. Preliminary results of the second study show that diversity had negative effects on evaluations of schools and residential areas, over and above the effects of infrastructure, crime, or quality of education. Furthermore, results indicate that intergroup contact reduced bias against diverse schools or residential areas, mediated by prejudice, but it did not produce a preference for diversity, except for people with prejudice scores as low as the sample minimum."
Year 2009
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Project

Migration and Climate Change

Authors the late Graeme Hugo, Graeme Hugo
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Book

Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility?

Authors Marta Kindler, Zuzanna Brunarska, Monika Szulecka, ...
Book Title Ukrainian Migration to the European Union
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Book Chapter

Transnationality of Migrants: Enduring ties with the home country and integration in the host country

Principal investigator Herbert Brücker (Principal Investigator)
Description
"Bei dem Projekt handelt es sich um ein internationals Kooperationsprojekt mit 15 Partnern das im Rahmen der Marie Curie Actions Research and Training Activities von der Europäischen Kommission finanziert wird. Die Projektlaufzeit beträgt ab dem 1. Januar 2007 4 Jahre. Das Projekt setzt sich aus Forschungs- und Trainingsaktivitäten zusammen. I. Forschungsaktivitäten Das IAB beteiligt sich an zwei Aufgaben im Projekt: Remittances, the skill composition of migration, and social networks und Migrants integration, regional mobility, social and business networks, and trade. Im ersten Teilprojekt untersucht das IAB gemeinsam mit den Partnern von IRES die Folgen der Migration für Humankapitalinvestitionen und ihre Implikationen für die Qualifikationsstruktur der Migranten. Dafür wird ein Paneldatensatz mit Makrodaten herangezogen der von dem IAB gemeinsam mit dem IRES-Team aufgebaut wurde bzw. aufgebaut wird. Das IAB wird darüber hinaus Mikodatensätze wie die IAB-Beschäftigtenstichprobe den Partnern im Projekt zur Verfügung stellen bzw. bei der Arbeit mit den Partnern beraten. Im zweiten Teilprojekt wird das IAB die Effekte der regionalen Verteilung der Migranten über die Länder untersuchen: Die Determinanten und Ursachen der regionalen Konzentration von Migranten in prosperienden urbanen Regionen, die Substitution der regionalen Migration von Inländern durch internationale Migranten, die Lohneffekte der internationalen Migration in verschiedenen Regionen bei zentralen Tarifverhandlungen. Das IAB wird in diesem Teilprojekt mit dem CEPR-Team und der Universität Turin kooperieren. II. Trainingsaktivitäten Im Rahmen des Projektes wird jedes Jahr eine Summer-School für die Junior-Forscher in dem Exzellenznetzwerk sowie externe Teilnehmer durchgeführt. Die Organisation wird von den italienischen Partnern im Projekt übernommen, das IAB wird sich durch Vorträge und Lehrangebote an dem Programm beteiligen. Ferner wird jährlich ein internationaler Workshop durchgeführt, das IAB ist an der Vorbereitung beteiligt. Schließlich wird das IAB einen oder mehrere Junior-Wissenschaftler aus anderen EU-Staaten einstellen, die on-the-job qualifiziert werden. Projektmethode Das empirische Forschungsprogramm stützt sich überwiegend auf Panelregressionen mit Makrodaten. Makrodaten zur Migration, Qualifikationsstruktur der Migranten sowie Löhne und Beschäftigung nach Ländern und Regionen in der EU. Projektziel Die Analyse des Einflusses der Migration auf Humankapitalinvestitionen, Arbeitsmärkte und die Integration der Migranten."
Year 2006
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Project

The Cross-country Determinants of Potential and Actual Migration

Authors Frédéric Docquier, Giovanni Peri, Ilse Ruyssen
Year 2014
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 28
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Journal Article

Northern European retired residents in nine southern European areas: characteristics, motivations and adjustment

Authors MARÍA ANGELES CASADO-DÍAZ, CLAUDIA KAISER, ANTHONY M. WARNES
Year 2004
Journal Name AGEING AND SOCIETY
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

Introduction: Preparing the Way for Qualitative Research in Migration Studies

Authors Evren Yalaz, Ricard Zapata-Barrero
Book Title Qualitative Research in European Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Book Chapter

Context-Based Qualitative Research and Multi-sited Migration Studies in Europe

Authors Russell King
Book Title Qualitative Research in European Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Book Chapter

Integration and International Migration : Pathways and Integration Policies

Principal investigator Thomas Lacroix (Research Partner)
Description
The INTEGRIM research training programme aims to establish a multi-site network of early stage researchers (predominantly PhD students) at the eight partner institutions fostering a multidisciplinary research career on International Migration and Integration within the European context. The network will apply a qualification framework with a compatible set of qualifications/knowledge/skills across the national systems for graduates of the INTEGRIM programme. Besides, the INTEGRIM research training programme will address the integration challenges that migration flows pose to policy makers, civil society and industrial partners in Europe. The main features of the proposed research training programme can be described as follows: (1) provide high quality research training on integration policies and processes in the European Union and neighbouring countries. It aims to enhance the quality of the existing knowledge of scholars, policy makers, practitioners, economic actors and civil society dealing with integration. (2) contribute to the creation of an international inter-sectoral and multidisciplinary critical mass on the politics of integration and more specifically on cultural and identity management, citizenship and political participation, labour and social integration and urban integration, residential patterns and mobility. (3) enrich the political and social debate through a transnational multidisciplinary analysis on the causes and conditions leading to migrant integration and economic, social and territorial cohesion. The network aims to bring together key actors with proven experience and knowledge of integration policies and processes from academic, enterprise, civil society and public backgrounds. (4) provide EU policy makers and practitioners with qualitative and quantitative scientific tools to inform their decision making and implementation processes on the four indicated integration policy areas. The proposed programme aims to contribute to the EU’s integration agenda on the basis of the coherent approach to integration pursued at EU level and fostered by the European Commission.
Year 2007
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Project

Medizinische Versorgung von Migranten ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland - Zugang zu Gesundheitsversorgung und Anforderungen an die Medizin

Principal investigator Markus Herrmann (Principal Investigator)
Description
Gesundheitsversorgung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland ist defizitär. Ärzte berichten, dass diese, wenn überhaupt, erst zu spät medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Oft wird die Chance einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung vertan. Der Rechtsanspruch auf ärztliche Behandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird von Menschen ohne Papiere aus Furcht vor Statusaufdeckung selten eingelöst. In Deutschland haben sich parallele nichtstaatliche Strukturen der medizinischen Hilfe herausgebildet, die als primärmedizinische Anlaufstellen und Vermittlungsstellen fungieren. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Universität Magdeburg und der Charité Berlin soll mit Hilfe qualitativer und quantitativer empirischer Methoden einen systematischen Überblick über Angebote nichtstaatlicher Angebote medizinischer Hilfe für Menschen ohne Papiere erarbeiten. Dabei wird fokussiert auf: gesundheitliche, sozialmedizinische und rechtliche Probleme in der Primärversorgung; Schnittstellenprobleme zu unterschiedlichen Leistungsanbietern im Gesundheitswesen; Barrieren im Zugang zu notwendigen Gesundheitsleistungen.
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Project

Where, What and Whom to Study? Principles, Guidelines and Empirical Examples of Case Selection and Sampling in Migration Research

Authors Karolina Barglowski
Book Title Qualitative Research in European Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Book Chapter

Evaluation of Immigration- and Integration Policies

Principal investigator Daniel Auer (Principal Investigator ), Flavia Fossati (Principal Investigator ), Carlos Vargas-Silva (Principal Investigator ), Stefanie Kurt (Principal Investigator ), Dennis Egger (Principal Investigator ), Johannes Kunz (Principal Investigator ), Damaris Rose (Principal Investigator )
Description
"In this project, we investigate the (sometimes unintended) consequences of policies that have been implemented to regulate immigration and to subsequently facilitate the socio-economic integration of newly arrived immigrants. (1) Networks: First, we exploit a natural experiment in Switzerland, where asylum seekers are randomly assigned to cantons. This immigration policy can be regarded as a transparent and neutral way of distributing refugees across a country to “share a burden”. At the same time, such restrictions regarding free movement within a country come with hefty consequences for the persons affected. On the one hand, a large share of jobs are found through referrals within social networks: in the US, for instance, around 30-60% (Bewley, 2007). At least since Granovetter (1973), a rich theoretical literature has rationalized this fact by modelling networks as non-market institutions that help overcome information frictions inherent in the labor market. From workers' perspective, networks grant their members preferential access to information on high-quality job openings, e.g. as in Calvo-Armengol and Jackson (2004). On the firm side, networks may help alleviate the asymmetric information problem in hiring leading potentially to a better job-match, e.g. as in Beaman and Magruder (2012). In our study, we focus on the value of social networks from the perspective of workers. Swiss asylum policy provides a unique natural experiment to study the effects of social networks on labor market outcomes. Because of the truly exogenous placement, long horizon over which the policy was in place and the large sample size, we can delve deeper into the mechanisms of how social networks affect labor market integration than previous studies have done and look at network structure beyond simply its size. Our findings will enable us to distinguish among a large set of theoretical models of the value of networks from the point of view of individual job seekers. (2) Maternity: At the same time, such immigration policies also affect the social integration of immigrants and, in our case, individual health and wellbeing. Specifically, we exploit the same unique setting to assess the relevance of information on infants' health. Random allocation of asylum seekers in Switzerland allows us to first, study the spatial differences in health care provision across the country. Further, by exploiting that French-speaking refugees are randomly placed in French- or non-French-speaking regions, we can credibly identify the language-match-health-gap, based on refugees that do not speak French as a control group and placed on either side of the language border (in a Difference in Differences framework). By extending the language to a novel (continuous) measure of language distance, we are able to factor out country of origin effects using bi-lateral regressions. A second strand of policies targets the (economic) integration of immigrants and generally of persons outside the labor market. A common approach is to provide measures, so-called Active Labor Market Programs (ALMP) that enhance a jobseeker’s employability (e.g., through additional human capital) or that keep a person close to the labor market through occupational programs. (3) Access Bias: Some measures, however, can negatively affect labor market outcomes, such as unemployment duration and post-unemployment wages, because of factors such as human capital deprivation or lock-in effects. Based on encompassing registry data that allow researchers to control for usually unobserved employability variables, we find evidence of a systematic access bias whereby caseworkers in Switzerland assign unemployed immigrants to activation measures based on what we call a competition logic that is mainly driven by and conforms to an economic rationale and the job center’s performance evaluation. From the perspective of immigrants’ labor market integration, this may be problematic because it results in an overrepresentation of immigrants in measures with little efficacy rather than in measures that could compensate for (some of) their employability disadvantages. Conversely, we find that Swiss citizens are relatively advantaged in the ability to access more measures that promote human capital enhancement (compensation logic) and that have been shown to be successful tools for labor market reintegration. It is plausible that a stronger reliance on the competition logic by caseworkers and the consequential overrepresentation of migrants in low-efficacy measures amplifies migrants’ general labor market disadvantages. (4) Priming: This rather negative stance on integration measures in the form of ALMPs is further advanced by a study where we present indications that ALMP participants are pushed into lower paying jobs compared to equally qualified non-participants. In this study on the effect of subjective beliefs on employment outcomes we find that the employment chances one year after the start of unemployment increase for both ALMP participants and non-participants when self-control and employment beliefs are high. In contrast, higher initial reservation wages increase employment chances for non-participants but substantially reduce them for ALMP participants. Previous studies have shown that beneficial effects of activation measures are often abrogated by lock-in effects, human capital deprivation, and/or negative signals to prospective employers, all of which are particularly harmful for highly skilled workers and higher-paying jobs. We argue that these detrimental effects ultimately push ALMP participants into jobs below their expected salary, where the negative consequences of activation measures are less pronounced. (5) Heterogeneity: A related aspect that is crucial from an integration perspective is whether such effects of ALMPs differ across groups, that is, whether the participation of “natives” turns out to have different consequences for their labor market performance compared to participating immigrants. In this study, we argue that effect heterogeneity between native and migrant participants can provide information about the type of discrimination that migrants face in the labor market. Using encompassing administrative data from Switzerland, we observe all registered jobseekers in 2004 and follow their monthly labor market trajectories over 10 subsequent years. Our findings are consistent with earlier evaluations of ALMPs in Switzerland and elsewhere, which find that participation effects of ALMPs are limited and sometimes even negative. However, findings show that employers value the additional productivity-related information of ALMP participation more if participants have a foreign nationality. We infer that labor market discrimination against migrants is dominated by statistical reasoning on the part of prospective employers. (6) LM-Index: Eventually, we provide a meta-analytical study where we argue that comparative assessments of integration policies fail to properly take confounding factors into account. That is, immigrant groups exposed to integration policies in different countries differ in their characteristics because immigration policies and migrants’ destination choice induce an ex-ante bias. To circumvent this limit to comparative analyses, we aspire to collect and generate data on all existing policy dimensions and subsequently provide a comparative analysis of immigrants’ labor market integration in industrialized countries."
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Project

Migration of Ukrainians to the European Union: Background and Key Issues

Authors Marta Kindler, Olena Fedyuk
Book Title Ukrainian Migration to the European Union
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Book Chapter

Labour migrants and substance abuse. A pilot study of alcohol abuse among Polish labour migrants in Norway

Authors Åsmund Arup Seip
Description
This report summarises existing knowledge about alcohol abuse among labour migrants. We found a sizeable number of studies on the relationship between working life and substance abuse, but these studies fail to capture variations caused by special working conditions or labour migrant status. Thus, we are unable to draw any specific conclusions regarding alcohol abuse among labour migrants based on this literature. In recent years a great deal of published literature has documented the differences prevailing between Norwegian and foreign workers in terms of their wage levels, working conditions and affiliation with the labour market. In some cases, labour migrants work under very poor, occasionally illegal conditions. Some studies have investigated living conditions among labour migrants, but alcohol abuse in this group has not been documented to any appreciable extent. Further studies might help us understand how the organisation of working life, including absence of regulation and control, gives rise to risk factors for poor health, unsatisfactory integration and alcohol abuse. Based on interviews with representatives of the health services, organisations, employers and trade unions and in-depth interviews with labour migrants, the report points out some causes of alcohol abuse among Polish labour migrants. The study is not representative, and we are thus unable to identify the relative importance of the various factors. Our findings may nevertheless provide an overview of the risk factors that are highlighted by the key stakeholders. These risk factors may have their origin in the labour market or else be of a social nature. The organisation of work, employment and responsibilities among enterprises in the construction industry provides foreign workers with a weaker affiliation with the labour market than a permanent position in a Norwegian construction enterprise would ensure. The extensive use of temporary employment and manpower suppliers makes for a greater degree of uncertainty in the labour market. Being reported as having problems with alcohol may cause workers to lose their job. The use of sub-contractors transfers the responsibility for handling substance abuse to smaller (and occasionally unscrupulous) enterprises that have limited resources to assist their workers. Temporary employment and short work assignments may result in periods with no work or income. Polish craftsmen rarely have Norwegian approval of their professional training and are forced to accept lower paid jobs, which may engender a sense of exclusion and low self-esteem. Living in temporary construction site accommodation may result in a monotonous life with few opportunities for meaningful leisure activities. Lack of Norwegian language skills may partly lead to marginalisation and problems in finding relevant work, and partly to problems in establishing a social network in Norway. Language problems may also be a barrier to obtaining proper help for health problems and subsequent follow-up and support. Many Polish workers in Norway have no network of family and friends. This means that alcohol problems will be less likely to be detected and addressed by a trusted person. Missing one’s spouse or children could in itself be a burden on mental health and increase risk. Drinking culture may be a risk factor, although there is no certain correlation between drinking culture and alcohol consumption among Polish workers in Norway. The availability of alcohol is likely to be of major importance. The access to illegally imported alcohol is reported to be considerable among Polish workers in Norway, and prices are low. A number of agencies are responsible for assisting workers who have a substance abuse problem or providing voluntary assistance to labour migrants in Norway. None of these services directly target foreign workers who abuse alcohol, but many of them have geared their activities to include these groups. In the labour market, the employer is the main stakeholder, with responsibility to assist employees with drinking problems through the Akan programme or other resources that are made available. The Akan programme, whose objective is to combat alcohol and other substance abuse in working life, points out challenges associated with language skills in workplaces that have a large proportion of foreign labour. The Akan programme has therefore produced information material in Polish. Trade unions also occasionally observe substance abuse among labour migrants and provide assistance in some cases. At the national level, the trade unions have collaborated with the authorities to combat social dumping and prevent the emergence of conditions that might be conducive to alcohol abuse, among other things. The Oslo Drug and Alcohol Competence Centre, Alcoholics Anonymous and Blue Cross are some of the organisations that help provide assistance to substance abusers. The Oslo Drug and Alcohol Competence Centre has been informed that substance abuse problems among Polish workers have increased in pace with rising immigration. Alcoholics Anonymous provides an active network for self-help measures and maintains a number of groups with Polish members in Norway. Blue Cross primarily establishes contact with labour migrants who have dropped out of the labour market, and a reasonable number of Polish migrants have received assistance from Blue Cross. The primary and specialist health services are key to ensuring the health of labour migrants in Norway. These services are obligated to provide options for those who seek assistance for a substance abuse problem. However, foreign workers are not entitled to a contract GP, and systematic follow-up may thus be more complicated for them than for Norwegian workers. Insufficient language skills may also constitute a barrier that prevents Polish workers from receiving appropriate treatment from the health services.
Year 2017
Taxonomy View Taxonomy Associations
38 Report

Intra- vs. extra-regional migration in the post-Soviet space

Authors Zuzanna BRUNARSKA, Joanna NESTOROWICZ, Stefan MARKOWSKI
Year 2014
Journal Name [Migration Policy Centre]
Taxonomy View Taxonomy Associations
39 Journal Article

Female migration: A way out of discrimination?

Authors Ilse Ruyssen, Sara Salomone
Year 2018
Journal Name Journal of Development Economics
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Journal Article

People in Motion:Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) 

Principal investigator Kalliopi AMYGDALOU (PI)
Description
Cost Action 18140 People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean, or PIMo, explores common forms of displacement and dispossession across the Mediterranean from the fifteenth century to the present. Charting similarities – and significant differences – in the experience and representation of human movement, our research seeks to understand the emotional drivers and significance of dislocation for individuals and communities during the period between the expulsion of Jews from Spain and the Lausanne Treaty. With a focus on people – and the ideas, objects, and writing that accompanied them – our goals include evaluating the ways and degree to which these historical events and experiences continue to shape contemporary representation of migration and displacement in the modern world, and to build a functional and highly-creative interdisciplinary network of collaborators from around the world who will continue this conversation after the life of the grant. Giovanni Tarantino (Action Chair) and Katrina O’Loughlin (Vice-Chair)
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Project

The Temporary Nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences

Authors Marta Kindler, Agata Górny
Book Title Ukrainian Migration to the European Union
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Book Chapter

Freundschaft und Identität in der Schule

Principal investigator Frank Kalter (Principal Investigator)
Description
Das Projekt hat das Ziel, die Mechanismen der Entstehung und des Wandels sozialer Netzwerke und ethnischer Identifikationen von Jugendlichen zu untersuchen. Dazu wurden in einem ersten Schritt auf Basis bestehender Konzepte angemessene Messinstrumente für ethnische Identifikationen von Kindern und Jugendlichen entwickelt und getestet. Im zweiten Schritt werden diese Messinstrumente im Rahmen von Primärdatenerhebungen eingesetzt, in denen etwa 2000 SchülerInnen der 5., 6. und 7. Jahrgangstufe an Schulen in Nordrhein-Westfalen wiederholt befragt werden. Dabei gibt es zwei Besonderheiten. Erstens werden an jeder Schule alle SchülerInnen der drei Jahrgangsstufen befragt. Insbesondere werden die Netzwerke der SchülerInnen auf Jahrgangsebene erfragt, um so Informationen über Freundschaften zwischen SchülerInnen zu erhalten. Zweitens werden die SchülerInnen zu drei Zeitpunkten befragt. Die erste Erhebung findet im April/Mai 2013 statt, die zweite voraussichtlich im November 2013 und die dritte im April/Mai 2014. Die dadurch entstehenden Paneldaten sind geeignet, die kausalen Wechselwirkungen zwischen sozialen Netzwerken und ethnischen Identifikationen zu untersuchen. Für die Analyse der Daten sollen insbesondere kürzlich entwickelte, bislang aber in der Migrationsforschung selten eingesetzte stochastische, akteursbasierte Modelle für Netzwerkevolutionsprozesse verwendet werden.
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
45 Project

Migration Statistics in Europe: A Core Component of Governance and Population Research

Authors David Reichel, Albert Kraler, Han Entzinger
Book Title Integrating Immigrants in Europe
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Book Chapter

Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrant Incorporation

Authors Peter Scholten
Year 2016
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Journal Article

NOPOOR

Description
NOPOOR aims to build new knowledge on the nature and extent of poverty in developing countries to provide policymakers with a broader understanding of poverty. We believe that poverty cannot be tackled without a comprehensive approach. We know that poverty is a multidimensional phenomenon, but NOPOOR will explore new and uncharted dimensions. It is not just a picture of poverty, but also an understanding of poverty entry and exit processes that is needed for achieving MDGs and for making more effective the policies. Nineteen experienced partners are involved in the project, which includes ten teams from developing and emerging countries in three regions (Latin America, sub-Saharan Africa and South Asia). These countries have implemented different poverty reduction policies, and this will form the basis for the comparative and case studies approach taken. The project will identify key mechanisms that explain the persistence and exacerbation of poverty, which have been altered by the insertion of developing countries into the globalization process, including trade, aid, FDI and migration, and by the growing interdependence of economies. Causes may differ between countries. This calls for policies and actions to be tailored to each poor country’s characteristics, including their access to resources, political regime, quality of institutions and governance. These points are developed by various approaches, including political economics, and different methods: surveys, econometric studies and case studies. NOPOOR will put significant resources into generating new knowledge from original surveys, database work and qualitative work. .It will also look forward to future scenarios. Conclusions will be oriented to policy recommendations. Beyond this contribution to scientific knowledge, NOPOOR will pursue an active policy of dissemination and capacity building, including training of young Southern researchers and the implementation of a permanent network with National Institutes of Statistics (NIS). The project is policy-oriented. NOPOOR will accompany the EU's agenda for its policy against poverty by consultations, guidance notes, and policy briefs on issues relating to the program. The review of MDG will constitute an important point of focus in the future years.
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Project

Individual versus Household Migration Decision Rules: Gender and Marital Status Differences in Intentions to Migrate in South Africa

Authors Bina Gubhaju, Gordon F. De Jong
Year 2009
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Journal Article

Assistert retur En kunnskapsstatus

Authors Silje Sønsterudbråten
Description
Assistert retur (tidligere kalt frivillig retur) er en søknadsbasert ordning der utreisepliktige kan få støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Det er bred enighet i forskningen og praksisfeltet om at assistert retur er den mest hensiktsmessige måten for utreisepliktige å returnere på. Assistert retur anses å være mer humant, mindre kontroversielt og mer kostnadseffektivt enn tvangsretur. Det er derfor en sentral ambisjon for myndighetene å føre en kunnskapsbasert politikk på feltet. I denne rapporten sammenstilles forskning relevant for det operative returarbeidet. På denne måten illustreres hva som i dag kan anses å være veldokumentert kunnskap, og hva som er mindre godt dekket i forskningen.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Report

Religious Fundamentalism and Radicalization in Comparative Perspective

Principal investigator Ruud Koopmans (Principal Investigator)
Description
"Theoretical Background and objectives In the context of the combination of escalated sectarian conflicts in Iraq and Syria, and home-grown conflicts around real and perceived attacks on Islam and its symbols in the West (from Rushdie to Charlie Hebdo), increased numbers of Muslim youth in Western countries have embraced radical forms of Islam and have sometimes become actively involved in violence, both at home and abroad. Beyond impressionistic evidence on a few active radicals, extremely little is known about the incidence among countries’ Muslim populations of adherence to radical versions of Islam and support for religiously-motivated violence. To answer these questions, cross-national surveys across Muslim populations in different countries are necessary, but apart from the very descriptive surveys by the US American Pew Research Institute, which are moreover not publicly accessible for secondary analysis, no such information is available. Existing research also leaves another major question unanswered, namely to what extent religious radicalism is specific to current Islam or whether it is comparable to what we find in other contemporary religions, particularly within Christianity. This project wants to fill these voids. A first step was an analysis based on the SCIICS survey. This was the first representative survey study to compare religious fundamentalism and outgroup hostility between Muslims and Christians (Koopmans 2015), and as such it attracted worldwide media attention. While the study revealed large differences between the two religious groups even when controlled for a range of socio-economic and demographic variables, the limitation of the study to two Muslim ethnic groups as well as the fact that it compared Muslims of immigrant origin to autochthonous Christians limits the generalizability of its findings. Moreover, the SCIICS survey did not include questions about support for religiously-motivated violence and extremist religious organizations. Research design To overcome these shortcomings, we are conducting two studies: Religious Fundamentalism and Radicalization Survey and Jihadi Radicalization in Europe Database. The first project is a representative survey study of Muslims, Christians, Jews, and non-believers in 2017 in the following 8 countries: Germany, the United States, Cyprus, Turkey, Israel, Palestine, Lebanon and Kenya. The choice of countries allows for a broad range of cross-national and cross-sectional comparisons. For instance, all three of the world’s Abrahamic religions are represented in our sample, allowing us to investigate similarities and differences between these three religious groups. In addition to comparisons across religious groups, we are also interested in examining variances within the religious groups. Therefore we sampled across different branches of Islam, i.e. Sunni Muslims (Turkey, Lebanon, Israel, Palestine, Kenya, and Cyprus), Shia Muslims (Lebanon) and Alevites (Turkey, Cyprus); of Christianity, i.e. Catholic and Protestant Christians (Germany, and the USA), Greek Orthodox Christians (Cyprus, Lebanon), Maronite Catholics (Lebanon) and the generally more conservative Christianity of Sub-Saharan Africa (Kenya); and of Judaism, i.e. both Orthodox and Reformist branches (Israel and the USA). Our research design also allows us to investigate the role of immigration and integration experiences in religious radicalization. The study not only includes two Western immigration countries with strongly divergent immigrant integration policies (Germany and the United States), but also three countries with autochthonous Muslim and Christian populations (Kenya, Cyprus, and Lebanon). Furthermore, both in Germany and the United States, we oversample Christians of immigrant origin, thus extending the range of comparisons to a variety of immigrant and native groups and augmenting the possibility of isolating the role of immigration. Apart from the usual socio-economic and demographic control variables, the surveys included questions on religiosity, religious knowledge, fundamentalism, out-group hostility, intergroup contacts, discrimination, adherence to conspiracy theories, violence legitimation, and support for extremist groups. Moreover we employed a survey experiment to test the effect of religious scripture on religious violence legitimation. The broad range of variables and the experiment included in the surveys will enable rigorous hypotheses testing, which will help us uncover causal mechanisms behind religious fundamentalism and radicalization. In the second project Jihadi Radicalization in Europe Database, we aggregate profiles of Jihadist individuals from publicly available information. The main units of analysis of this database are people from four European countries (Germany, France, the Netherlands and the UK) who fit in any of the following characteristics: People (including their partners and children from the age of 15 who accompanying them), who have traveled to Syria, Iraq, Afghanistan or other conflict regions involving Muslims, acting out of their Islamist conviction (the so-called foreign fighters); people who have actively recruited others as foreign fighters or motivated others to join through propaganda activities; people who were involved in the aiding, planning or conducting of Islamist terrorist activity in Europe or were suspected thereof; people who supported, justified or glorified the use of violence in the name of Islam through propaganda activities; people who are members of jihadi-Salafist and Islamist organizations, which support the use of violence. The database will primarily consist of biographical and sociodemographic information on individuals, with the aim of identifying common characteristics. Using the sociodemographic data, we aim to investigate, what kind of people are more susceptible to radicalization, whereas we will use the biographic data to gain insights into contexts of radicalization. In addition to these characteristics, social contacts and networks of the individuals will also be registered, in order to analyze the social network structures. This information will be used to explore group-specific radicalization processes as well as to identify central influential figures within the networks. The relevant data will be gathered through an online and media research. A variety of sources of data will be used to collect relevant information such as newspaper articles, interviews, online-blogs, biographies, news databases such as LexisNexis®, and court proceedings, in order to gather as much data as possible on the individuals. The database can be understood as an aggregation of publicly available data on European Islamists."
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Project

Transnational land and property disputes: the British-Bangladeshi experience

Authors Md Farid Miah
Year 2021
Journal Name Contemporary South Asia
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Journal Article

Is Social Contact With the Resident Population a Prerequisite of Well-Being and Place Attachment? The Case of Refugees in Rural Regions of Germany

Authors Birgit Glorius, Stefan Kordel, Tobias Weidinger, ...
Year 2020
Journal Name Frontiers in Sociology - Section Migration and Society
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Journal Article

Access to and exclusion from housing over time: Refugees' experiences in rural areas

Authors Tobias Weidinger, Stefan Kordel
Year 2020
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

Queering Asylum in Europe: A Survey Report

Authors Carmelo Danisi, Vítor Lopes Andrade, Moira Dustin, ...
Description
This report discusses the data gathered through two surveys carried out in the context of the SOGICA project. SOGICA – Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge – is a four-year (2016-2020) research project funded by the European Research Council (ERC) that explores the social and legal experiences of people across Europe claiming international protection on the basis of their sexual orientation or gender identity (SOGI).
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Report

Migration trajectories and transnational support within and beyond Europe

Authors Erik Snel, Özge Bilgili, Richard Staring
Year 2020
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

Beyond Vulnerability: Syrian Refugees in Urban Spaces in Turkey

Authors Glenda Santana de Andrade
Year 2020
Journal Name International Journal for Crime, Justice and Social Democracy
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Journal Article

KoNkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce

Authors Marta Pietrusińska, Anna Jawor, Urszula Markowska-Manista
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
59 Book

Governing protracted displacement: An analysis across global, regional and domestic contexts

Authors Nuno Ferreira, Carolien Jacobs, Pamela Kea, ...
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
60 Working Paper

Orientamento professionale e placement dei cittadini di Paesi Terzi

Authors Università degli Studi Roma Tre, Federica De Carlo
Year 2020
Journal Name FORMAZIONE & INSEGNAMENTO. Rivista internazionale di Scienze dell'educazione e della formazione, 18(1), 418-426.
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Journal Article

Human mobility, pedagogy of migrations and cultural intelligence: Founding elements of transformative pedagogy

Authors Giovanna Del Gobbo, Francesco De Maria, Glenda Galeotti, ...
Year 2020
Book Title REMix: The university as an advocate for responsible education about migration in Europe. Inclusive societies. A textbook for interdisciplinary migration studies.
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Book Chapter

Appartenenza culturale e disabilità. Per una lettura multidimensionale della doppia diversità in ambito educativo e sociale - Cultural belonging and disability. For a multidimensional reading of double diversity in educational and social contexts

Authors Emanuela Bini
Year 2020
Journal Name Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche e Pratiche (vol. 18, n. 2) - Università degli Studi di Bologna
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Journal Article

Integration measures and labour market success of refugees and beneficiaries of subsidiary protection in Austria

Authors Roland Hosner, Irina Vana, Golschan Khun Jush
Description
Analysing the development of the labour market status of refugees in Austria represents a key field of research for integration policy. The survey on integration of refugees and beneficiaries of subsidiary protection in Austria, which was conducted as part of the FIMAS project, provides a socio-scientific dataset for the analysis of the status quo of labour market integration and integration processes of members of the target group in Austria. The project surveyed close to 1,200 refugees in five Austrian federal provinces. The survey was conducted through personal interviews between August 2016 and May 2017 in Vienna, Upper Austria, Salzburg, Styria and Tyrol. Target groups for the interviews were persons of working age (15-60) from Syria, Afghanistan, Iraq and the Russian Federation (mainly Chechnya), who had been granted refugee status or subsidiary protection in Austria in the preceding ten years.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Report

Social pedagogues as migrants’ companionsin acculturation, integrationand social inclusion

Authors Marta Pietrusińska
Year 2020
Journal Name Culture - Education - Society
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

Evaluatie logeerregeling COA

Authors Verwey-Jonker Instituut, Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Marjan de Gruijter, ...
Description
In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten. De probleemstelling luidt: Wat zijn de (mogelijke) opbrengsten van de logeerregeling voor de participatie en integratie van statushouders die via TakeCareBnB (TCBnB) logeren, vergeleken met statushouders die in een AZC, of bij familie en vrienden verblijven, en onder welke condities wordt deze meerwaarde bereikt?
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Report

Blijven vergunninghouders in Nederland? Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999

Authors Research and Documentation Centre, Ministry of Justice and Securitiy, Arjen Leerkes, Marloes de Hoon
Description
Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen. De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal: 1.Hoe groot was het aandeel emigranten tot en met 31 december 2015 onder vergunninghouders met een asielachtergrond uit het cohort 1995-1999 en wat voor type emigratie betrof het (remigratie dan wel vervolgmigratie)? 2.Op welke achtergrondkenmerken verschillen de vergunninghouders die emigreerden (uitgesplitst naar type emigratie) van de vergunninghouders die eind 2015 nog, of weer, in Nederland woonden? 3.Welke achtergrondkenmerken van de vergunninghouders zijn voorspellers van emigratie uit Nederland in de vorm van remigratie, vervolgmigratie en administratieve verwijdering met onbekende bestemming?
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Report

Welfare beyond Borders: Filipino Transnational Families’ Informal Social Protection Strategies

Authors Sanna Saksela-Bergholm
Year 2019
Journal Name Social Inclusion
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Journal Article

Migrant Capital as a Resource for Migrant Communities

Authors Sanna Saksela-Bergholm, Mari Toivanen, Östen Wahlbeck
Year 2019
Journal Name Social Inclusion
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Journal Article

Mobile Urbanity. Somali Presence in Urban East Africa

Authors Neil Carrier, Tabea Scharrer
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Book

Secundaire migratie van asielzoekers in de EU

Authors Koos Richelle, Minze Beuving, Helga de Valk, ...
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
77 Report

Případová studie: Sociální remitence – příklad moldavských migrantů v Česku a Itálii.

Authors Dita Čermáková, Petra Šalamounová
Year 2019
Book Title Migration, Development and Sustainable Development Goals (SDGs)
Taxonomy View Taxonomy Associations
78 Book Chapter

Digital Immigrants among Migrant Women in Spain

Authors Rut Bermejo, José Manuel Sánchez-Duarte
Year 2019
Journal Name Socio-Anthropologie
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Journal Article

Mobile Urbanity: Somali Presence in Urban East Africa

Authors Neil Carrier, Tabea Scharrer
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Book

Hospitality in sanctuary cities

Year 2019
Book Title Routledge handbook of philosophy of the city
Taxonomy View Taxonomy Associations
81 Book Chapter

Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám?

Authors Ivana Přidalová, Adam Klsák
Year 2019
Journal Name Geografické rozhledy
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Journal Article

The information mapping board game: a collaborative investigation of asylum seekers and refugees’ information practices in England, UK

Authors Kahina Le Louvier, Perla Innocenti
Year 2019
Journal Name Information Research
Taxonomy View Taxonomy Associations
85 Journal Article

Transnational Diaspora Entrepreneurship: The Case of Moroccans in Catalonia

Authors Lorenzo Gabrielli, Núria Franco-Guillén
Description
This paper is based on empirical research performed in Catalonia in the framework of the international research project DiasporaLink, which analysedthe links between transnational diaspora entrepreneurship(TDE), migration and development. In this paper, we focus on the case of Moroccansimmigrants in Spain and especially in Catalonia, in order to understand the role that different actors play in fostering or not transnational entrepreneurship of Moroccan diaspora. In order to structure the field research, as well as the further analysis,we have defined three levels of action: a macro-level, a meso-level, and a micro-level. The methodology is based on a field research conducted through in-depth interviews with macro-and meso-level actors in Catalonia, complemented by a bibliographic research on existing political frameworksand initiatives facilitatingTDE activities.Our findings suggest that little TDE takes place between Morocco and Spain despite the countries’ geographical proximity.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Report

Shared Communities: A Multinational Qualitative Study of Immigrant and Receiving Community Members

Authors Sara L. Buckingham, Anne E. Brodsky, Alessia Rochira, ...
Year 2018
Journal Name American Journal of Community Psychology
Taxonomy View Taxonomy Associations
89 Journal Article

Portuguese policies fostering international student mobility: a colonial legacy or a new strategy?

Authors Thais França, Elisa Alves, Beatriz Padilla
Year 2018
Journal Name Globalisation, Societies and Education
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Journal Article

Efficient Donors, Meritorious Receivers: Professionalizing transnational philanthropy in coastal Andhra

Authors SANAM ROOHI
Year 2018
Journal Name Modern Asian Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Journal Article

Emplaced mobilities: Lisbon as a translocality in the migration journeys of Punjabi Sikhs to Europe

Authors Jennifer McGarrigle, Eduardo Ascensao
Year 2018
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
92 Journal Article

A stratified analysis of the ICT-based communicative practices and networks of migrant women

Year 2018
Journal Name Migration and Development
Taxonomy View Taxonomy Associations
93 Journal Article

I profili della neo-mobilità giovanile italiana in Belgio

Authors Alessandro Mazzola, Marco Martiniello, Elsa Mescoli
Year 2018
Book Title Rapporto Italiani nel Mondo 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
94 Book Chapter

Ethnomorality of Care: Migrants and their Aging Parents

Authors Agnieszka Radziwinowiczówna, Anna Rosińska, Weronika Kloc-Nowak
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Book

A personal network approach to the study of immigrant structural assimilation and transnationalism

Authors Raffaele Vacca, Giacomo Solano, Miranda Jessica Lubbers, ...
Year 2018
Journal Name Social Networks
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

European Mobility in Times of Crisis - The New Context of European South-North Migration

Authors Birgit Glorius, Josefina Domínguez-Mujica
Year 2017
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Book
SHOW FILTERS
Ask us