Research
Database

This constantly growing database accumulates and structures
relevant knowledge in the field of migration.

Showing page of 125228 results, sorted by

Asylum seekers in the global context of xenophobia: Introduction to the special issue

Authors Scott Poynting, Linda Briskman
Year 2020
Journal Name Journal of Sociology
Taxonomy View Taxonomy Associations
401 Journal Article

Disorganizing Experiences in Second- and Third-Generation Holocaust Survivors

Authors Miri Scharf, Ofra Mayseless
Year 2011
Journal Name QUALITATIVE HEALTH RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
403 Journal Article

Focus on the Forest, Not the Trees: A Changepoint Model of Forced Displacement

Authors Justin Schon
Year 2015
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
404 Journal Article

The boundaries of transnationalism: the case of assisted voluntary return migrants

Authors Ine Lietaert, Ilse Derluyn, Eric Broekaert
Year 2017
Journal Name Global Networks
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
405 Journal Article

The Asylum Hump: Why Country Income Level Predicts New Asylum Seekers, But Not New Refugees

Authors Charles Martin-Shields, Constantin Ruhe, Lisa Maria Groß
Year 2020
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
406 Journal Article

Does Halting Refugee Resettlement Reduce Crime? Evidence from the US Refugee Ban

Authors DANIEL MASTERSON, VASIL YASENOV
Year 2021
Journal Name American Political Science Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
407 Journal Article

The Effects of Nativity Status on Well-Being Among Medicare Beneficiaries by Race/Ethnicity: A Multi-group Analysis

Authors Heehyul Moon, WE Haley, Hyesook Kim, ...
Year 2020
Journal Name JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH
Taxonomy View Taxonomy Associations
408 Journal Article

The Protection Paradox: Why Hasn’t the Arrival of New Media Transformed Refugee Status Determination?

Authors Rosemary Byrne
Year 2015
Journal Name International Journal Of Refugee Law
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
409 Journal Article

The displaced family: moral imaginations and social control in Pabbo, northern Uganda

Authors Ben Mergelsberg
Year 2012
Journal Name JOURNAL OF EASTERN AFRICAN STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
410 Journal Article

Inside Out and Outside In: COVID-19 and the Reconfiguration of Europe's External Border Controls

Authors Ruben Zaiotti, Nafisa A. Abdulhamid
Year 2021
Journal Name HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG
Taxonomy View Taxonomy Associations
411 Journal Article

Assisted voluntary return and reintegration of migrants : a comparative approach

Authors Khalid KOSER, Katie KUSCHMINDER
Year 2017
Book Title A Long Way to Go: Irregular Migration Patterns, Processes, Drivers and Decision-making
Taxonomy View Taxonomy Associations
413 Book Chapter

Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a "burden" for Western European countries

Authors Hippolyte d'Albis, Ekrame Boubtane, Dramane Coulibaly
Year 2018
Journal Name SCIENCE ADVANCES
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
414 Journal Article

Do second-generation Turkish migrants in Germany assimilate into the middle class?

Authors Jörg Hartmann, Joerg Hartmann
Year 2016
Journal Name Ethnicities
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
415 Journal Article

Repositioning of 'self': Social recognition as a path to resilience for destitute asylum seekers in the United Kingdom

Authors Fiona Cuthill
Year 2017
Journal Name SOCIAL THEORY & HEALTH
Taxonomy View Taxonomy Associations
416 Journal Article

Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

Authors Regioplan beleidsonderzoek, Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Annemieke Mack, ...
Description
Eind 2018 hebben het Rijk en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en recht op Rijksopvang. Dit zijn de zogeheten Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor een periode van drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor de pilotfase van het programma. Vanaf het voorjaar van 2019 startte de LVV-pilot in vijf pilotgemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Bij de uitvoering van de LVV’s zijn de betreffende gemeenten, maatschappelijke organisaties (ngo’s) in die gemeenten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) betrokken.Regioplan heeft een plan- en procesevaluatie van de pilot LVV uitgevoerd. Concreet diende het onderzoek het volgende op te leveren:inzicht in de gestelde doelen binnen de pilot LVV op het landelijke niveau, het gemeentelijke niveau, en op het niveau van de uitvoering van de begeleiding en opvang;inzicht in de opzet van de pilot – zowel praktisch als methodisch – in de vijf pilotgemeenten (betrokken partijen, type opvang en begeleiding, beschikbare middelen);inzicht in de tussentijdse resultaten van de pilot met aandacht voor ‘lessons learned’ en ‘best practices’.bouwstenen (inhoudelijk én praktisch) voor de toekomstige effectevaluatie van de pilot. De focus van het onderzoek was hoofdzakelijk gericht op de ervaringen in de pilotgemeenten. De bredere bestuurlijke inrichting van de pilot was geen expliciet onderdeel van het onderzoek.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
417 Report

Border control and the limits of the sovereign state

Authors Mary Bosworth
Year 2008
Journal Name Social & Legal Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
418 Journal Article

Borders and resilience: Asylum seeker reception at the securitized Finnish-Swedish border

Authors Eeva-Kaisa Prokkola
Year 2021
Journal Name Environment and Planning C: Politics and Space
Taxonomy View Taxonomy Associations
419 Journal Article

Consultations by Asylum Seekers: Recent Trends in the Emergency Department of a Swiss University Hospital

Authors Martin Mueller, Aristomenis K. Exadaktylos, Karsten Klingberg, ...
Year 2016
Journal Name PLOS ONE
Citations (WoS) 8
Taxonomy View Taxonomy Associations
420 Journal Article

Ethical challenges in mental health research among internally displaced people: ethical theory and research implementation

Authors Chesmal Siriwardhana, Anushka Adikari, Athula Sumathipala, ...
Year 2013
Journal Name BMC MEDICAL ETHICS
Taxonomy View Taxonomy Associations
421 Journal Article

Special Issue Introduction: Exploring the Lived Experiences of Intra-EU Mobility in an Era of Complex Economic and Political Change

Authors Russell King, Manolis Pratsinakis
Year 2020
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
422 Journal Article

Factors that mitigate war-induced anxiety and mental distress

Authors Astier M. Almedom
Year 2004
Journal Name Journal of Biosocial Science
Taxonomy View Taxonomy Associations
423 Journal Article

De geloofwaardigheid gewogen

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (Adviesraad Migratie)
Description
In de asielprocedure worden asielverhalen beoordeeld door medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De beoordeling van de IND is een poging om deze verhalen te verifiëren. Asielzoekers zijn meestal niet in staat om volledig te bewijzen wat hen in het land van herkomst is overkomen. Dit kan redelijkerwijs ook niet van hen worden verlangd. Lastig voor de IND is dat de verklaringen van de asielzoeker vaak niet zijn onderbouwd met documentatie of ander bewijs. Dit maakt het voor de IND bijzonder moeilijk om de verklaringen te controleren. Daarbij komt nog dat asielprocedures ook gaan over de vraag welke risico’s een asielzoeker bij terugkeer naar zijn of haar land van herkomst zou lopen. Dit is een vraag naar toekomstige gebeurtenissen, die uiteraard nooit met volledige zekerheid zijn te bepalen. Daarom toetst de IND niet of de verklaringen van de asielzoeker zwart-wit gezien ‘waar’ zijn, maar weegt zij de verklaringen en maakt een inschatting of de asielzoeker internationale bescherming nodig heeft. Als verklaringen niet kunnen worden geverifieerd, kijkt de IND in hoeverre deze overeenkomen met informatie uit algemene bronnen en met de overige verklaringen van de asielzoeker. Hoe de IND de verschillende elementen onderling weegt om tot een beslissing te komen, kan niet eenduidig uit de huidige wet- en regelgeving worden opgemaakt. De ACVZ geeft een aantal juridische handvatten voor de interpretatie van Europese regels. De IND hoeft niet altijd volledig overtuigd te zijn van de geloofwaardigheid van alle verklaringen van de asielzoeker. Zowel de negatieve als de positieve elementen in het verhaal van de asielzoeker worden onderling gewogen. De ACVZ concludeert dat de IND er in het afgelopen jaar in is geslaagd de geloofwaardigheidsbeoordeling te verbeteren. Beslissingen worden beter gemotiveerd, waardoor de rechter beter in staat is om de rechtmatigheid daarvan te beoordelen.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
425 Report

The Effect of Anti-Discrimination Policies on Middle Eastern and North African Immigrants in 24 European Countries

Authors Elyakim Kislev
Year 2018
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
426 Journal Article

Differential effect of birthplace and length of residence on body mass index (BMI) by education, gender and race/ethnicity

Authors Emma V. Sanchez-Vaznaugh, Ichiro Kawachi, S. V. Subramanian, ...
Year 2008
Journal Name Social Science & Medicine
Taxonomy View Taxonomy Associations
427 Journal Article

The New Third Generation: Post‐1965 Immigration and the Next Chapter in the Long Story of Assimilation

Authors Tomás R. Jiménez, Julie Park, Juan Pedroza
Year 2018
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
428 Journal Article

The residential segregation of mixed-nativity married couples

Authors John Iceland, John Iceland, Kyle Anne Nelson, ...
Year 2010
Journal Name Demography
Citations (WoS) 17
Taxonomy View Taxonomy Associations
429 Journal Article

'Alle wegen leiden naar Gent' : Trajecten van mediterrane migranten naar de Arteveldestad, 1960-1980

Authors Jozefien DE BOCK
Year 2012
Journal Name Brood & Rozen : Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen, 2012, Vol. 3, pp. 47-75
Taxonomy View Taxonomy Associations
430 Journal Article

The role of education in the association between race/ethnicity/nativity, cognitive impairment, and dementia among older adults in the United States

Authors Marc A. Garcia, Rebeca Wong, Brian Downer, ...
Year 2018
Journal Name Demographic Research
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
431 Journal Article

Governing irregular immigration through detention: discourses and practices from an interdisciplinary approach

Description
Western countries have significant concerns about the increasing number of undocumented migrants and asylum seekers crossing international borders. The European Agenda for Migration includes a set of priorities that address this complex and nuanced problem. Core values of European societies, such as solidarity and human rights, are being tested by irregular migration pressure and the related difficulties of immigration detention. The escalating number of detainees released into host communities instead of being deported has raised new questions about how this population is being managed. This project uses two case studies: Spain and Canada to analyze how the governance of irregular migrants and asylum seekers occurs in two complementary ways. First, at the level of discourse, this research will assess how irregular migration has been represented in the political process by focusing on how immigration detention has emerged as a response to this issue. Second, the project will examine the impact of detention in those released and supervised in the community. This study will also focus on how different actors participant in the governance of migrants and how gender, race and nationality influence this process. Theoretically, this research builds on the governmentality and border control scholarship. Policy analysis and interviews are the primary methods of data collection. This study builds on existing scholarship and will provide a comprehensive and comparative analysis of irregular immigration and detention that can inform various types of immigration policy. The research project will be structured to ensure the applicant receives a high quality and comprehensive training program that includes academic milestones and the management, communication and dissemination competences. This study project is built on the collaboration of several institutions and academics to guarantee the international relevance of the project and the academic excellence of the researcher.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
432 Project

The Politics of IDP Education Provision: Negotiating identity and schooling in the Kurdistan Region of Iraq

Authors Kelsey Shanks
Year 2019
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
433 Journal Article

Age at migration, family instability, and timing of sexual onset

Authors Rachel E. Goldberg, M Tienda, Alicia Adsera, ...
Year 2017
Journal Name Social Science Research
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
434 Journal Article

The Objective Approaches of Ethnic Origins in Belgium: Methodological Alternatives and Statistical Implications

Authors Luc Dal, Nicolas Perrin, Michel Poulain
Book Title Social Statistics and Ethnic Diversity
Taxonomy View Taxonomy Associations
436 Book Chapter

robusT Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage

Description
With regards to modalities, TRESSPASS project includes air, maritime and land (including car and train) border crossing points, and specifically also travel routes that combine different modalities. It excludes border crossings outside of border crossing points, such as happens with boats of refugees on the Mediterranean. With regards to threats, this includes smuggling, irregular immigration, cross border crime, and terrorism, including threats to the transport itself (so, including e.g. aviation security – per the topic text). It excludes other threats such as posed by state-actors. This proposal includes all tiers of the four-tier access model: (1) measures undertaken in, or jointly with third countries or service providers; (2) cooperation with neighbouring countries; (3) border control and counter-smuggling measures, and (4) control measures within the area of free movement. TRESSPASS will (1) develop a single cohesive risk-based border management concept (2) develop three pivoting pilot demonstrators (3) demonstrate the validity of the single cohesive risk-based border management concept by using red teaming and simulations (4) prepare for the further development of this concept beyond this project by linking to other known risk-based border management projects (in- and outside EU, within EU research frameworks and on national levels), and describe how their results contribute to a single cohesive risk-based border management concept
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
439 Project

Negotiating ‘Belonging’ to the Ancestral ‘Homeland’: Ugandan Refugee Descendents ‘Return’

Authors Naluwembe Binaisa
Year 2011
Journal Name Mobilities
Citations (WoS) 13
Taxonomy View Taxonomy Associations
440 Journal Article

Assistance and protection for victims of human trafficking in Romania

Authors Adriana Ferdean
Year 2008
Journal Name REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA
Taxonomy View Taxonomy Associations
441 Journal Article

Incarceration and exposure to internally displaced persons camps associated with reproductive rights abuses among sex workers in northern Uganda

Authors Margaret Erickson, Shira Goldenberg, Josephine Birungi, ...
Year 2017
Journal Name JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE
Taxonomy View Taxonomy Associations
442 Journal Article

The system of migration related legislation in the Republic of Belarus

Authors Oleg BAKHUR
Description
The Constitution of the Republic of Belarus stipulates1 that foreign citizens and stateless persons enjoy the same rights and freedoms as citizens of Belarus on the territory of the country, unless laws and international agreements provide otherwise. In view of the above, it is noteworthy that the key legal statutory act that regulates rights and obligations of foreign citizens and stateless persons (further on ? foreign citizens) on the territory of the Republic of Belarus is the Law of the Republic of Belarus of January 4, 2010 No. 105-? ?On the Legal Status of Foreign citizens and Stateless Persons in the Republic of Belarus? 2 (further on ? the Law).
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
443 Report

Parental Nativity Affects Children’s Health and Access to Care

Authors Andrea C. Weathers, Andrea C. Weathers, Scott P. Novak, ...
Year 2008
Journal Name Journal of Immigrant and Minority Health
Citations (WoS) 24
Taxonomy View Taxonomy Associations
444 Journal Article

Rights, protection and assistance of human trafficking victims. Legal and psychosocial perspectives

Authors Anamaria Simon
Year 2008
Journal Name REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA
Taxonomy View Taxonomy Associations
445 Journal Article

‘Colour-evasiveness’ and racism without race: the disablement of asylum-seeking children at the edge of fortress Europe

Authors Valentina Migliarini
Year 2018
Journal Name Race Ethnicity and Education
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
447 Journal Article

Best Evidence Aside: Why Trump's Executive Order Makes America Less Healthy

Authors Lawrence O. Gostin
Year 2017
Journal Name HASTINGS CENTER REPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
448 Journal Article

American Attitudes toward Guest Worker Policies

Authors Shayerah Ilias, Katherine Fennelly, Christopher M. Federico
Year 2008
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 16
Taxonomy View Taxonomy Associations
449 Journal Article

Why Seek Asylum? The Roles of Integration and Financial Support

Authors Susan Zimmermann
Year 2010
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
450 Journal Article

Examining Skin Color and Discrimination Among Ethnic Minority Adolescents

Authors Jesse Bozo, Virginia W. Huynh, Michelle Revels-Macalinao, ...
Year 2018
Journal Name Race and Social Problems
Taxonomy View Taxonomy Associations
451 Journal Article

New Guest Worker Regimes?

Authors Michael Samers
Book Title An Anthology of Migration and Social Transformation
Taxonomy View Taxonomy Associations
452 Book Chapter

Educational attainment: analysis by immigrant generation

Authors Barry R. Chiswick, BR Chiswick, N DebBurman, ...
Year 2004
Journal Name Economics of Education Review
Citations (WoS) 114
Taxonomy View Taxonomy Associations
453 Journal Article

Fertility Behavior of Immigrants in Canada: Converging Trends

Authors Gebremariam Woldemicael, Roderic Beaujot
Year 2011
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
454 Journal Article

The Health Risk Behaviours and Social Connectedness of Adolescents in Immigrant Families: Evidence from Australia

Authors P Brandon, Peter Brandon
Year 2008
Journal Name International Migration
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
455 Journal Article

Some Aspects of Statelessness Since World War I.

Authors Jane Perry Clark Carey
Year 1946
Journal Name American Political Science Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
456 Journal Article

Cross-Language Measurement Equivalence of the Place Attachment Scale: A Multigroup Confirmatory Factor Analysis Approach

Authors Megha Budruk
Year 2010
Journal Name JOURNAL OF LEISURE RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
457 Journal Article

Back Home Again: Assessing the Impact of Provisions for Internally Displaced Persons in Comprehensive Peace Accords

Authors David R. Andersen-Rodgers
Year 2015
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
459 Journal Article

Latinos’ mate selection: national origin, racial, and nativity differences

Authors Zhenchao Qian, JA Cobas, José A. Cobas
Year 2004
Journal Name Social Science Research
Citations (WoS) 43
Taxonomy View Taxonomy Associations
460 Journal Article

DEMANDAT: Addressing demand in anti-trafficking efforts and policies (DemandAT)

Description
The project investigates the notion of ‘demand’ for trafficking in human beings (THB) from a range of scientific perspectives and develops an integrated framework that comprehensively addresses and relates demand with alternative framings where appropriate. The findings provide empirical evidence to concrete policy questions on the EU agenda and lay-out the full range of promising policy options. The project consortium engages in continuous, intensive communication efforts with the objective of ensuring a good take-up of research results by policy-makers, other stakeholders and the wider society. Work will proceed in three phases: • Phase 1 involves a comprehensive analysis of theoretical and empirical literature as well as an overview over debates with regard to trafficking for different purposes (commercial sex, labor exploitation, child begging, forced marriages, organ removal and criminal activities), and a mapping of demand related policy measures in different countries. On this basis, a joint conceptual approach will be developed. • Phase 2 involves five in-depth empirical case studies. Three of them address specific fields with systematic differences with regard to the type of demand linked to trafficking: Domestic work, prostitution and imported goods which are provided through global supply chains. Two case studies investigate specifically relevant policy approaches (law enforcement and raising awareness through campaigns). • Phase 3 integrates insights from both phases into a coherent framework and intensifies dissemination which is informed by continuous, systematic stakeholder communication throughout the project.
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
462 Project

A comparative content analysis of television and blog coverage of internally displaced persons in Nigeria

Authors Oberiri Destiny Apuke, Elif Asude Tunca
Year 2019
Journal Name SOCIAL SCIENCE JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
463 Journal Article

Stepping up Your Game: Workplace Experiences of Second-Generation Nigerians in the USA

Authors Onoso Imoagene
Year 2018
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
464 Journal Article

Guilty When Innocent. Australian Government's Resistance to Bringing Home Wives and Children of Islamic State Fighters

Authors Joumanah El-Matrah, Kamalle Dabboussy
Year 2021
Journal Name SOCIAL SCIENCES-BASEL
Taxonomy View Taxonomy Associations
465 Journal Article

Immigrant Residential Segregation in U.S. Metropolitan Areas, 1990–2000

Authors John Iceland, John Iceland, Melissa. Scopilliti, ...
Year 2008
Journal Name Demography
Citations (WoS) 158
Taxonomy View Taxonomy Associations
466 Journal Article

Factors Associated with Buying Medications Abroad by Nativity and Race/Ethnicity in the US

Authors Sou Hyun Jang, Hendrika W. Meischke, Linda K. Ko
Year 2020
Journal Name JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH
Taxonomy View Taxonomy Associations
467 Journal Article

The value and meaning of a community drop-in service for asylum seekers and refugees

Authors Hannah Catherine Spring, Fiona Katherine Howlett, Claire Connor, ...
Year 2019
Journal Name International Journal of Migration, Health and Social Care
Taxonomy View Taxonomy Associations
468 Journal Article

Mexican-American Educational Stagnation

Authors Richard Neil Turner, Richard Turner, Brian C. Thiede, ...
Year 2018
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
469 Journal Article

Racial-ethnic Disparities in Inflammation: Evidence of Weathering in Childhood?

Authors Kammi K. Schmeer, Jacob Tarrence
Year 2018
Journal Name JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR
Taxonomy View Taxonomy Associations
470 Journal Article

Statelessness, sentimentality and human rights: A critique of Rorty's liberal human rights culture

Authors Kelly Staples
Year 2011
Journal Name PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM
Taxonomy View Taxonomy Associations
471 Journal Article

The policy of combating trafficking in human beings : the ukrainian context

Authors Ekateryna IVASCHENKO-STADNIK
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
472 Report

Investigated or ignored? An analysis of race-related deaths since the Macpherson Report

Authors Harmit Athwal, H Athwal, J Burnett, ...
Year 2014
Journal Name Race & Class
Taxonomy View Taxonomy Associations
474 Journal Article

The long-term impact of employment bans on the economic integration of refugees

Authors
Year 2018
Journal Name SCIENCE ADVANCES
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
475 Journal Article

Review of developments in the field of contemporary forms of slavery and measures to prevent and repress all contemporary forms of slavery report of the Secretary-General

Authors UN. Secretary-General, Albania, Cuba, ...
Description
Summarizes replies received from Governments and concerned intergovernmental and non-governmental organizations on measures taken to deal with slavery-like practices such as trafficking in human beings, sexual exploitation of children and forced labour.
Year 2006
Taxonomy View Taxonomy Associations
476 Report

Asian Americans' Indifference to Black Lives Matter: The Role of Nativity, Belonging and Acknowledgment of Anti-Black Racism

Authors Aggie J. Yellow Horse, Eleanor K. Seaton, Edward D. Vargas, ...
Year 2021
Journal Name SOCIAL SCIENCES-BASEL
Taxonomy View Taxonomy Associations
477 Journal Article

An Institutional Approach to Bordering in Islands: The Canary Islands on the African-European Migration Routes

Authors Dirk Godenau
Year 2012
Journal Name ISLAND STUDIES JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
478 Journal Article

Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in New York City

Authors Mary C. Waters
Year 1994
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
479 Journal Article

Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the Pre-Emptive Governance of Mobility in Europe

Authors Dennis Broeders, James Hampshire
Year 2013
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 25
Taxonomy View Taxonomy Associations
480 Journal Article

The Resilient Voter? An Exploration of the Effects of Post-Election Violence in Kenya’s Internally Displaced Persons Camps

Authors Stephanie M. Burchard
Year 2015
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
481 Journal Article

Are refugees really welcome? Understanding Northern Ireland attitudes towards Syrian refugees

Authors Cameron D Lippard, Catherine B McNamee
Year 2021
Journal Name Journal of Refugee Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
483 Journal Article

Internally Displaced Persons

Journal Name SpringerReference
484 Journal Article

Protracted Displacement in Conflict Zones: Refugees and Internally Displaced People in Jammu and Kashmir

Authors Reeta Chowdhari Tremblay
Year 2016
Journal Name Migration, Mobility, & Displacement
Taxonomy View Taxonomy Associations
485 Journal Article

“The Past is Still Right Here in the Present”: Second-Generation Bajan-Brit Transnational Migrants' Views on Issues Relating to Race and Colour Class

Authors Robert B Potter, RB Potter, Joan Phillips
Year 2008
Journal Name Environment and Planning D: Society and Space
Citations (WoS) 12
Taxonomy View Taxonomy Associations
486 Journal Article

INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Year 1995
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
487 Journal Article

A Needs and Readiness Assessment of the United States Refugee Resettlement Program: Focus on Syrian Asylum-Seekers and Refugees

Authors Damir Utrzan, Elizabeth Wieling, Timothy Piehler
Year 2019
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
488 Journal Article

The influence of immigrant generation on obesity among Asian Americans in California from 2013 to 2014

Authors Shaoqing Gong, Kesheng Wang, Ying Li, ...
Year 2019
Journal Name PLOS ONE
Taxonomy View Taxonomy Associations
489 Journal Article

INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Year 1995
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
490 Journal Article

Internally Displaced Persons

Year 1994
Journal Name International Journal Of Refugee Law
Taxonomy View Taxonomy Associations
491 Journal Article

Political Protest in Asylum and Deportation. An Introduction

Authors Sieglinde Rosenberger
Book Title Protest Movements in Asylum and Deportation
Taxonomy View Taxonomy Associations
492 Book Chapter

INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Year 1995
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
493 Journal Article

INTERNALLY DISPLACED PERSONS

Year 1995
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
494 Journal Article

Rethinking knowledge, power, agency: learning from displaced and slum communities in Bangladesh

Authors Afroja Khanam, Tiina Seppälä
Year 2020
Book Title Ethics and Politics of Space for the Anthropocene
Taxonomy View Taxonomy Associations
495 Book Chapter

Barriers to Accessing and Negotiating Mental Health Services in Asylum Seeking and Refugee Populations: The Application of the Candidacy Framework

Authors Catharina F. van der Boor, Ross White
Year 2020
Journal Name JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH
Taxonomy View Taxonomy Associations
496 Journal Article

From Ad Hoc to Universal: The International Refugee Regime from Fragmentation to Unity 1922-1954

Authors G. Ben-Nun, Gilad Ben-Nun
Year 2015
Journal Name Refugee Survey Quarterly
Taxonomy View Taxonomy Associations
497 Journal Article

Developing critical and empathic capabilities in intercultural education through the VaKE approach

Authors Frédérique Brossard Børhaug, Frederique Brossard Borhaug, Sieglinde Weyringer
Year 2019
Journal Name Intercultural Education
Taxonomy View Taxonomy Associations
498 Journal Article

Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in New York City

Authors Mary C. Waters, M Waters
Year 1994
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 285
Taxonomy View Taxonomy Associations
499 Journal Article

The shape of things to come? Obesity prevalence among foreign-born vs. US-born Mexican youth in California

Authors Alison Buttenheim, Noreen Goldman, AR Pebley, ...
Year 2013
Journal Name Social Science & Medicine
Taxonomy View Taxonomy Associations
500 Journal Article
SHOW FILTERS
Ask us