Foreigners' Crime and Punishment. Criminalizing Practices in Expulsions of Foreign Offenders.

Project

Principal investigator Jukka Könönen ()
Description
Project description: This research proposal addresses a contested topic, expulsion of foreign offenders. The primary data consists of the analysis of expulsion decisions for Estonian, Romanian, and West African citizens in 2014 and 2018. The comparative research setting enables to examine both racialized practices in the criminalization of migration and and tightening of immigration policies after the refugee crisis in 2015. The use of expulsion decisions as a research data is novel in the international context. Moreover, this research discusses the relation between the criminal law and the immigration law in migration management. The punitive application of the immigration law points to the separation of legal practices for citizens and non-citizens, which has significant implications for the whole judicial system. This research contributes to the international debates by breaking new empirical, methodological, and theoretical grounds in the field of migration studies and criminology. / Hankkeen julkinen kuvaus: Tutkimushanke käsittelee kiistanalaista aihetta, ulkomaalaisten rikosperusteisia käännytyksiä. Hankkeen pääasiallisena aineistona ovat Viron, Romanian ja Länsi-Afrikan kansalaisille tehdyt käännytyspäätökset vuonna 2014 ja 2018. Vertaileva tutkimusasetelma mahdollistaa tarkastella sekä maahanmuuton kriminallisoinnin rodullistettuja ulottuvuuksia että maahanmuuttopolitiikan kiristämistä vuoden 2015 ”pakolaiskriisin” jälkeen. Käytetty aineisto on ainutlaatuinen kansainvälisessä kontekstissa. Tutkimus pureutuu ulkomaalaislain ja rikoslain väliseen yhteyteen maahanmuuton hallinnassa. Ulkomaalaislain rankaiseva soveltaminen viittaa oikeuskäytäntöjen eriytymiseen rikosprosesseissa kansalaisten ja ulkomaalaisten välillä, millä on laajempia merkityksiä koko oikeusjärjestelmän kannalta. Tutkimus tuottaa uutta empiiristä tietoa sekä metodologisesti ja teoreettisesti uudenlaisia lähestymistapoja suhteessa kansainväliseen keskusteluun muuttoliikkeistä ja kriminologiasta.
Year 2019

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us