Labour market participation

This topic is about the relationship between migration and labour market (non-)participation. It considers this in terms of migrants’ labor market participation in host societies, and labour market competition or segmentation as a result of migration.

This topic includes  literature on the relationship between class, ethnicity and gender in labor market participation, incentives for migrants to work, undocumented migrant workers, and the relationship between language skills and labour market participation.

Showing page of 956 results, sorted by

Incentives to work? The impact of a ‘Cash-for-Care’ benefit for immigrant and native mothers labour market participation

Authors Ines Hardoy, P Schone, Inés Hardoy, ...
Year 2010
Journal Name Labour Economics
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge

Authors Jon Christian Rogstad
Description
Temaet for denne rapporten er usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Søkelyset settes spesielt på foreliggende kunnskap om omfanget av diskriminering, og hvor stort hinder denne formen for urettmessig forskjellsbehandling er for å øke i sysselsettingen. Selv om det er meningsfullt å sette søkelyset på omfanget av urettmessig forskjellsbehandling, er det likefullt problematisk. Hovedproblemet knytter seg til hvilke metoder det er mulig å benytte. En konklusjon i rapporten er at vi på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap ikke kan gi et presist anslag over diskrimineringens omfang. Dels fordi det ikke finnes noen klar definisjon på diskriminering, dels som følge av at det ikke er utviklet en egnet metode for å fange inn diskrimineringens mange aspekter. Tematikken er ikke ny. ”Vi har ikke råd til å ha arbeidsgivere som diskriminerer”, sa tidligere NHO-direktør, Karl Glad midt på 1990-tallet. Siden den gang har arbeidsledigheten blant ikke-vestlige minoriteter ligget forholdsvis stabilt, på et nivå som er omlag tre til fire ganger så høyt som ledigheten blant majoritetsbefolkningen. Stabilitet er likevel bare én del av bildet. Fra 1991 til 2004 ble antall arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn mer enn tredoblet, noe som innebærer at i dag er omlag 90 000 personer med ikke-vestlig bakgrunn i jobb. Arbeidsmarkedet er følgelig ikke stengt for arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn, tvert om. Likevel er det betydelig rom for forbedringer.De viktigste beslutningene for å endre denne situasjonen fattes av arbeidsgiverne i de enkelte bedriftene. Derfor er spørsmålet: Hva kan partene i arbeidslivet gjøre for å stimulere bedriftene i riktig retning? Et viktig element er selvsagt å videreutvikle bedrifter som får til å bygge gode flerkulturelle arbeidsmiljøer. For slike finnes det flere eksempler på, men de blir sjelden omtalt i media eller andre steder. Jeg tror at erfaringsoverføring mellom bedriftene blir en svært viktig del.I tillegg er det stor variasjon mellom gruppene. Noen har lyktes og har langt høyere sysselsetting enn andre. I stedet for bare å fokusere på dem som ikke får jobb og som ikke blir innkalt til intervju, burde man kanskje heller begynne å løfte fram minoriteter som har gjort en karriere. Vi vet svært lite om hva som kjennetegner dem som faktisk lykkes. Hva er betingelsene for suksess og karriere, og hvilke implikasjoner har det for dem.Rapporten foreligger ikke i trykket versjon.
Year 2006
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Report

Different Patterns of Labor Market Integration by Migration Motivation in Europe: The Role of Host Country Human Capital

Authors Wouter Zwysen
Year 2019
Journal Name International Migration Review
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

The Labour Market Participation of Humanitarian Migrants in Sweden: An Overview

Authors Nahikari Irastorza, Pieter Bevelander
Year 2017
Journal Name Intereconomics
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Journal Article

Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands

Authors Linda Bakker, Godfried Engbersen, Jaco Dagevos
Year 2017
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

How many hours do you have to work to be integrated? Full-time and part-time employment of native and ethnic minority women in the Netherlands

Authors P Bevelander, Sandra Groeneveld
Year 2012
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Journal Article

Legal Status, Gender, and Labor Market Participation of Senegalese Migrants in France, Italy, and Spain

Authors Erik Vickstrom, A Gonzalez-Ferrer
Year 2016
Journal Name The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

Professional outcomes of internal migration by couples: evidence from France

Authors A Pailhe, Anne Solaz, Ariane Pailhé
Year 2008
Journal Name Population, Space and Place
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

Does assimilation work? Sociocultural determinants of labour market participation of European Muslims

Authors Ruud Koopmans, R Koopmans
Year 2016
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 29
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

First a job, then a child? Subgroup variation in women's employment-fertility link

Authors Jonas Wood, Karel Neels
Year 2017
Journal Name Advances in Life Course Research
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

How Do Husbands Affect the Labour Market Participation of Majority and Immigrant Women?

Authors Idunn Brekke
Year 2013
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

“This is not a career move” - accompanying partners’ labour market participation after migration

Authors Stefanie Föbker
Year 2019
Journal Name Comparative Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

A geographical path to integration? Exploring the interplay between regional context and labour market integration among refugees in Sweden

Authors Louisa Vogiazides, Hernan Mondani
Year 2020
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Journal Article

Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective

Authors Ruud Koopmans, R Koopmans
Year 2010
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 203
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Journal Article

Becoming Canadian: Immigrant narratives of professional attainment

Authors Ursula E. Moffitt, Luciara Nardon, Hui Zhang
Year 2020
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Journal Article

Double Jeopardy: How Refugees Fare in One European Labor Market

Authors Dries Lens, Ive Marx, Sunčica Vujić
Year 2019
Journal Name IZA Journal of Development and Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
16 Journal Article

International Family Migration and Differential Labour-Market Participation in Great Britain: Is There a ‘Gender Gap’?

Authors Darren P Smith, Adrian J Bailey
Year 2006
Journal Name Environment and Planning A: Economy and Space
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Journal Article

A political economy approach to understanding the economic incorporation of Chinese sub-ethnic groups

Authors Lucia Lo, Lu Wang
Year 2004
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Journal Article

Understanding the Labour Market Participation of Skilled Immigrant Women in Switzerland: The Interplay of Class, Ethnicity, and Gender

Authors Yvonne Riaño, Nadia Baghdadi
Year 2007
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Journal Article

The African Diaspora Population in Britain

Authors Martha Judith Chinouya, Peter J. Aspinall
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Book

Multiplikatorinnen

Description
“Multiplikatorinnen” explores potentials and limits regarding the implementation of peer concepts as a means to support labour market participation of migrant women in Austria. To date, the use of peers is primarily limited to the field of (youth) education. Therefore, the study aims to assess whether peer concepts could promote more sustainable labour market participation of migrant women, especially with view to the specificities of the Austrian labour market. An analysis of the micro-census first looks into the status quo of migrant women related to the Austrian labour market. Particular attention is paid to migrant women originating from countries of the Former Republic of Yugoslavia and Turkey. Despite fairly comparable educational backgrounds of women born in Austria and foreign-born women, the latter are even more underrepresented in leading positions. The analysis of a group discussion points to the intensity of biographical ruptures migrant women encounter subsequent to their arrival to Austria with regard to their career prospects and employment situation. The analysis points to severe structural impediments women are facing, which need to be addressed in future policy development. Finally, against this background, an assessment of the potentials and limits, as well as of the exact role of peers is discussed on the bases of expert interviews. Whereas some potential regarding the adoption of peer concepts could be identified, the experts repeatedly pointed to the necessity of structural change (e.g. with regard to the educational system, labour market institutions, consulting services of migrants,…) as a central means to tackle mechanisms of exclusion and deskilling at the labour market. Research outcomes: - literature report - final project report - recommendations for support and assistance policies
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Project

Bread and Tea: A Study of the Integration of Low-Income Immigrants from Other Caribbean Territories into Trinidad

Authors Kathleen Valtonen
Year 1996
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Journal Article

Bread and Tea: A Study of the Integration of Low-Income Immigrants from Other Caribbean Territories into Trinidad

Authors Kathleen Valtonen, K Valtonen
Year 1996
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Journal Article

Exploring Social and Geographical Trajectories of Latin Americans in Sweden

Authors Roger Andersson
Year 2015
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Journal Article

Permanent or temporary settlement? A study on the short-term effects of residence status on refugees’ labour market participation

Authors Kristoffer Jutvik, Darrel Robinson
Year 2020
Journal Name Comparative Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Journal Article

Links between labor supply and unemployment: theory and empirics

Authors Etienne Wasmer
Year 2009
Journal Name Journal of Population Economics
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
26 Journal Article

Differences in the labor market behavior between temporary and permanent migrant women

Authors Christian Dustmann
Year 1997
Journal Name Labour Economics
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

Labour Force Participation and Employment of Humanitarian Migrants: Evidence from the Building a New Life in Australia Longitudinal Data

Authors Zhiming Cheng, Lucy Taksa, Ben Zhe Wang
Year 2021
Journal Name JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Journal Article

Jewish Russians, Russian Israelis and “Jewski” Canadians: Youth and the Negotiation of Identity and Belonging

Authors Anna Slavina
Book Title Post-Soviet Migration and Diasporas
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Book Chapter

Employment and Life Satisfaction among Female Marriage Migrants in South Korea

Authors Hye-Kyung Lee
Year 2013
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Journal Article

Immigrants from the Pacific: "Drain on the Economy" or Active Participation in the Labor Force?

Authors Richard Bedford, AM Masgoret, Manuila Tausi, ...
Year 2010
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Journal Article

Employment and Life Satisfaction among Female Marriage Migrants in South Korea

Authors Hye-Kyung Lee
Year 2013
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Journal Article

Migrant women and European labour markets

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development
Year 2017
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Policy Brief

Immigrants from the Pacific: "Drain on the Economy" or Active Participation in the Labor Force?

Authors Richard Bedford, AM Masgoret, Manuila Tausi, ...
Year 2010
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Journal Article

Recours au congé parental chez les immigrés pères d’un premier enfant en Suède : la durée passée dans le pays compte-t-elle ?

Authors Eleonora Mussino, Ann-Zofie Duvander, Li Ma, ...
Year 2018
Journal Name Population
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Journal Article

Integration policy in Denmark

Authors Per MOURITSEN, Christine HOVMARK JENSEN
Description
In Denmark immigration has been politically very salient, and since the mid-1990s immigration has been negatively associated with the rising numbers of Muslims in the population. Integration policies over the last fifteen years have become increasingly comprehensive and thickly textured, focusing not only on labour market participation and education, but also on the civic dimensions of social and political participation, liberal-democratic norms and substantial welfare-state egalitarianism, as well as identity and loyalty. Local municipalities are responsible for the implementation of most policies and generally adopt a pragmatic approach. Since 2011, when a social-democratic-led government came to power, integration policies have become less politicized. Various programs, hitherto collected in one designated Ministry of Integration have now been placed under different ministerial jurisdictions and are connected, more than previously, to existing programs that target vulnerable citizens.
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Report

Different Contexts and Trends: Latina Immigrant Fertility in theUSand Spain

Authors G. Cristina Mora, Juan J. Fernandez, Margarita Torre, ...
Year 2018
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

Labour migration dynamics in Libya

Authors Linda Cottone
Year 2020
Book Title Labour migration dynamics in Libya
Taxonomy View Taxonomy Associations
38 Book Chapter

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders: Identificatie, gedeelde waarden, evaluatie en institutioneel vertrouwen

Authors Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Jusitce and Security, S.M. Noyon, M. van der Meer, ...
Description
De afgelopen jaren zijn er veel asielmigranten naar Nederland gekomen, waarbij Syriërs en Eritreeërs de belangrijkste groepen vormen. Een groot deel van hen heeft een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen. Er leven zorgen over de structurele integratie van asielmigranten, bijvoorbeeld wat betreft hun arbeidsmarktparticipatie en sociale integratie. Daarnaast zijn er ook zorgen over het draagvlak voor de Nederlandse rechtsstaat onder deze groep.Steun voor de rechtsstaat kan op verschillende manieren benaderd worden. In het huidige onderzoek is gekeken naar (1) identificatie als onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat; (2) draagvlak voor de kernwaarden en -principes van de Nederlandse rechtsstaat; (3) evaluaties van de prestaties van de Nederlandse rechtsstaat; en (4) vertrouwen in de instanties van de Nederlandse rechtsstaat.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
39 Report

A study on undocumented migrant workers in the Dutch household sector

Authors Masood Gheasi, P Nijkamp, P Rietveld
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Journal Article

Unemployment Patterns of Local-Born and Migrant Youth in a Postcolonial Society: A Double Cohort Analysis

Authors Kumiko Shibuya, Hua Guo, Eric Fong
Year 2020
Journal Name ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Journal Article

Combining Work and Care: Carers’ Decision-making in the Context of Competing Policy Pressures

Authors Hilary Arksey, Caroline Glendinning
Year 2007
Journal Name Social Policy & Administration
Citations (WoS) 36
Taxonomy View Taxonomy Associations
42 Journal Article

Gender and migration on the labour market: Additive or interacting disadvantages in Germany?

Authors Fenella Fleischmann, Jutta Hoehne, Jutta Höhne
Year 2013
Journal Name Social Science Research
Citations (WoS) 8
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Journal Article

Trade-Offs between Equality and Difference: Immigrant Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective

Principal investigator Ruud Koopmans (Principal Investigator)
Description
"Theoretical background and objectives This project explores how policies regarding immigrant rights and welfare state regimes have affected the socio-economic integration of immigrants. Most of the literature on immigrant integration assumes that the granting of easy access of immigrants to citizenship rights and government recognition and support for cultural diversity promote the socio-economic integration of immigrants. At the same time, existing work (e.g., Borjas, van Tubergen) has shown that immigrants with low human capital resources tend to migrate preferably to countries with equal income distributions and extensive social security protection. This raises the question whether immigrant integration policies that grant easy access to citizenship rights, and thus also full access to welfare state rights, might have the unintended consequence that they produce a high rate of dependence of immigrants on welfare state arrangements and attendant socio-economic marginalisation in other domains. If integration policies in addition do not demand cultural assimilation (e.g., in the domain of language) the risk of lower-skilled immigrants to become dependent on welfare benefits may further increase. This hypothesis of an interaction effect between integration policies and welfare state regimes is confronted with cross-national data on labour market participation, residential segregation, and imprisonment of immigrants. Where possible, these comparisons are controlled for cross-national differences in the composition of immigrant populations by drawing on comparative data for particular ethnic groups. The analysis includes eight West European countries that have turned into immigration countries at roughly the same time in the 1960s and early 1970s, where institutions have therefore had several decades to affect integration outcomes. They vary both strongly regarding integration policies (including the highest, Sweden, and the second lowest scoring country, Austria, in the 2007 Migrant Integration Policy Index) and regarding welfare state regimes (with Sweden and the United Kingdom at the extremes). Research design, data and methodology The study relies on various indicators of immigrant rights, prevalent typologies and indicators of welfare state regimes, and data from the European Labour Force Survey, International Prison Statistics, as well as results from a large number of previous studies on immigrants' labour market participation, residential segregation and imprisonment. To control for composition effects, the labour market data refer to immigrants from non-EU countries, and for specific country contrasts specific ethnic groups (Turks and ex-Yugoslavs). Residential segregation data refer to a few dozen European cities, partly referring to specific ethnic groups (e.g., Turks, Maghrebians, Caribbeans, Pakistani) and partly to more general categories (Muslims, foreigners, immigrants). Findings Across the three domains of socio-economic integration a consistent cross-national patterns is found (with the exception of residential segregation in the United Kingdom) in which the gap or the degree of segregation between immigrants and the native population is largest in the countries that combine easy access to citizenship rights and a large degree of accommodation of cultural differences with a relatively encompassing and generous welfare state (Sweden, the Netherlands, Belgium). Both the United Kingdom, which combines inclusive integration policies with low welfare state provision levels, and the three Germanophone countries (Germany, Austria, Switzerland), which combine restrictive policies with – at least in the German and Austrian cases – moderately strong welfare states, show relatively small gaps between immigrants and natives. These findings are confirmed for contrast comparisons for specific ethnic groups. For instance, compared to the native population, Turks in the Netherlands have much lower rates of labour market participation than German Turks, and similarly ex-Yugoslavs in Austria perform much better than those in Sweden. Because the results are mostly based on aggregate data – although some of the studies that are used do control for individual-level variables – they need to be further tested by taking individual and local context data more systematically into account. This will be one of the aims of the analyses in the context of project 6.3 further below."
Year 2009
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Project

The spatial limits to entrepreneurship: Immigrant entrepreneurs in Canada

Authors Daniel Hiebert
Year 2002
Journal Name Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Citations (WoS) 15
Taxonomy View Taxonomy Associations
45 Journal Article

Let’s stick together: Labor market effects from immigrant neighborhood clustering

Authors José Lobo, Charlotta Mellander
Year 2020
Journal Name Environment and Planning A: Economy and Space
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Journal Article

In the Grips of Work/Family Imbalance: Local and Migrant Domestic Workers in Slovenia

Authors Mojca Pajnik, Majda Hrženjak
Book Title Migrant Domestic Workers and Family Life
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Book Chapter

Sickness Absence among Immigrants in Norway, 1992—2003

Authors Svenn-Åge Dahl, SA Dahl, HT Hansen, ...
Year 2010
Journal Name Acta Sociologica
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Journal Article

How Valuable is "Two-Step Migration"? Labor Market Outcomes for International Student Migrants to Australia

Authors L Hawthorne
Year 2010
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Journal Article

Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek

Authors Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Mieke Maliepaard, Bertine Witkamp, ...
Description
Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland gevestigd hebben? Deze vraag lag ten grondslag aan voorliggend cohortonderzoek. Integratie is op een viertal terreinen onderzocht, te weten: onderwijs, arbeidsmarktparticipatie, sociale contacten en geregistreerde criminaliteit. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle asielmigranten die tussen 1995 en 1999 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en hun familieleden die zich uiterlijk een jaar na de initiële asielmigratie bij deze migrant hebben gevoegd. We richten ons enkel op asielmigranten die in 2012, dus zo’n 15 jaar na de initiële migratie, nog in Nederland wonen. In het onderwijshoofdstuk worden ook de kinde_ren van asielmigranten meegenomen. Per deelterrein wordt (voor zover mogelijk) bekeken hoe het staat met de integratie van deze groep asielmigranten, hoe hun integratie verlopen is vanaf het moment van vestiging, en welke belemmerende dan wel bevorderende factoren daarbij zijn aan te wijzen. Waar mogelijk wordt de groep asielmigranten vergeleken met andere groepen migranten en de autochtone bevol_king. Zie ook: infographic 'integratie asielmigranten' en de WRR-policy brief Geen tijd te verliezen (2015)
Year 2017
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Report

Return Migration as Failure or Success?

Authors Hein de Haas, T Fokkema, Mohamed Fassi Fihri, ...
Year 2015
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Journal Article

Do birds of a feather flock together? Factors for religious heterogamy

Authors Martin Fieder, Susanne Huber, Alexander Schahbasi
Year 2020
Journal Name Journal of Biosocial Science
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Journal Article

How Valuable is "Two-Step Migration"? Labor Market Outcomes for International Student Migrants to Australia

Authors L Hawthorne
Year 2010
Journal Name Asian and Pacific Migration Journal
Citations (WoS) 40
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Journal Article

A slow ride towards permanent residency: legal transitions and the working trajectories of Ukrainian migrants in Italy and Spain

Authors Francesca Alice Vianello, Claudia Finotelli, Elisa Brey
Year 2019
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

Work and immigrants: An analysis of employment activity in the first ten years of establishment in the Montreal area

Authors Jean-François Godin, Jean Renaud
Year 2005
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Journal Article

À l’intersection du genre et de l’origine nationale : quels sont les parcours professionnels des immigrants sélectionnés au Québec ?

Authors Julie Lacroix, Alain Gagnon, Vincent Lortie
Year 2017
Journal Name Population
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

The effect of language training on immigrants’ economic integration: Empirical evidence from France

Authors Alexia Lochmann, Hillel Rapoport, Biagio Speciale
Year 2019
Journal Name European Economic Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Journal Article

Geographical Mobility and Reproductive Choices of Italian Men

Authors R. Guetto, Raffaele Guetto, Nazareno Panichella, ...
Year 2013
Journal Name European Sociological Review
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
59 Journal Article

The economic incorporation of immigrants in 18 western societies: Origin, destination, and community effects

Authors Frank van Tubergen, Ineke Maas, H Flap
Year 2004
Journal Name American Sociological Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
60 Journal Article

Socio-economic Position

Authors Martha J. Chinouya, Peter J. Aspinall
Book Title The African Diaspora Population in Britain
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Book Chapter

The economic incorporation of immigrants in 18 western societies: Origin, destination, and community effects

Authors Frank van Tubergen, Ineke Maas, H Flap
Year 2004
Journal Name American Sociological Review
Citations (WoS) 181
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Journal Article

Skilled Migrants in the Swedish Labour Market: An Analysis of Employment, Income and Occupational Status

Authors Nahikari Irastorza, Pieter Bevelander
Year 2021
Journal Name Sustainability
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Journal Article

Ethnicity and Occupational Pension Membership in the UK

Authors Athina Vlachantoni, Jane Falkingham, Feng Zhixin, ...
Year 2015
Journal Name Social Policy & Administration
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
64 Journal Article

Asylum-to-Work transition: typical trajectories of refugees in Germany

Principal investigator Lidwina Gundacker (Principal Investigator), Yuliya Trübswetter (Principal Investigator), Parvati Kosyakova (Principal Investigator)
Description
Since 2015, more than 3 million people have sought humanitarian refuge in Germany. Although the country has traditionally been a country of immigration, the integration of refugees has posed a challenge to its society and policy-makers. Given the disadvantageous position of refugees in terms of resources and legal status, the first years after arrival may shape their social and economic participation in the long run. Yet, only scarce empirical evidence exists on the early biographical trajectories of refugees in Germany. Based on the first representative survey of refugees in Germany, the IAB-BAMF-SOEP survey with more than 7,000 respondents, this paper seeks to shed light on the trajectories of refugees in the first years after their arrival. We apply sequence analysis and cluster typical trajectories of different refugee groups in Germany. As main events, we consider posing an asylum application, receiving the asylum result, picking up education, starting a job and having a baby. How many individuals in fact follow the “ideal” path starting with the asylum process, followed by education and, ultimately, labor market participation? Which groups deviate most from this pattern? The obtained groups of typical post-migration biographies will provide the basis for future inferential analyses on the effects of the early trajectories on latter integration. At the same time, the main drivers of recurring structures in the sequences (such as legal security, human capital or the family context) can be explored. Projektmethode - sequence analyses - cluster analyses Projektziel - identification of typical Integration patterns of refugees and their determinants
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Project

The role of language skills in the settling-in process – experiences of highly skilled migrants’ accompanying partners in Germany and the UK

Authors Stefanie Föbker, Stefanie Foebker, Daniela Imani
Year 2017
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 6
Taxonomy View Taxonomy Associations
66 Journal Article

Africans in the American Labor Market

Authors Irma T. Elo, IT Elo, E Frankenberg, ...
Year 2015
Journal Name Demography
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

The Interplay Between the Early Work and Family Trajectories of Young Adult Women Born in West Germany: Differences by Parental Origins

Authors Cristina Samper Mejia
Year 2021
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Journal Article

Gendered Patterns of Migration in Rural South Africa

Authors Carol S. Camlin, Victoria Hosegood, Rachel C. Snow
Year 2014
Journal Name Population, Space and Place
Citations (WoS) 32
Taxonomy View Taxonomy Associations
69 Journal Article

Transnationale Arbeitsmärkte: Migration von Arbeitskräften zwischen Österreich und Deutschland

Principal investigator Andrea Weber (Principal Investigator ), Rudolf Winter-Ebmer (Principal Investigator ), David Card (Principal Investigator)
Description
Dieses Projekt verfolgt das Ziel, Umfang und Charakteristiken der Beschäftigung Älterer umfangreich zu analysieren. Im ersten Projektteil benutzen wir zwei umfangreiche administrative Datensätze, um die Charakteristiken der letzten Beschäftigungsphase vor der Verrentung, das Übergangsmuster zwischen Beschäftigung und Verrentung, sowie eine Beschäftigung nach der Verrentung zu analysieren. Hierbei werden die Charakteristiken der Beschäftigten, ihrer Arbeitsmarkthistorien, ihrer Arbeitgeber sowie das ökonomische Umfeld in die Analyse einbezogen. Zudem werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten der Beschäftigung Älterer analysiert. Im zweiten Projektteil werden die Determinanten der Beschäftigung Älterer zunächst theoretisch abgeleitet und anschließend empirisch auf der Basis der gleichen Datensätze untersucht. Mit einem Focus auf ökonomisch motivierten Entscheidungen werden wieder individuelle und betriebliche Charakteristiken sowie das ökonomische Umfeld in die Analyse einbezogen. Der letzte Projektteil analysiert wieder auf der Basis von theoretischen Hypothesen mit Hilfe eines dritten verknüpften Arbeitgeber-Arbeitnehmerpaneldatensatzes, ob Personalmaßnahmen einen Einfluss auf die Charakteristiken der Beschäftigung Älterer haben. Dieses Projekt geht somit deutlich über die geringe und verstreute Evidenz zum Thema Beschäftigung Älterer in Deutschland hinaus. Es gibt zum ersten Mal eine vollständige Übersicht über die Charakteristiken und Determinanten der Beschäftigung Älterer. Es schließt nicht nur die ökonomischen Überlegungen der Betroffenen, sondern auch deren Arbeitgeber und des ökonomischen Umfelds mit ein. Politik- und Managementimplikationen dieses Projekts können die Identifizierung von Potenzialen einer Erhöhung der Beschäftigung Älterer sein sowie deren Gründe und Hindernisse. Eine umfangreiche Analyse von Personalmaßnahmen gibt uns zusätzliche Einsichten über die Möglichkeiten von Arbeitgebern, die Beschäftigung Älterer zu erhöhen.
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Project

Drivers and patterns of rural youth migration and its impact on food security and rural livelihoods in Tunisia

Authors Carolina Viviana ZUCCOTTI, Andrew GEDDES, Alessia BACCHI, ...
Description
The RuMiT (Rural Migration in Tunisia) research addresses the determinants of migration and mobility, the patterns and types of rural youth outmigration and the impact of rural youth migration on rural livelihoods and societies in origin regions in Tunisia. The research used a mixed-methods approach combining quantitative and qualitative methods, providing comparative insights into: international and internal migrants and non-migrants; pre- and post-2011 migrants; households with and without migrants. Main results show that migrants from rural areas are increasingly highly educated and leaving to pursue their studies abroad. This particularly applies to women, who also register a decrease in marriage-related migration. Migration proves to be rewarding for both internal and international migrants, in terms of occupational and social security outcomes. In particular, migrant women have higher labour market participation and employment rates than non-migrants. As a direct consequence of an emigration which is still male dominated, households with migrants are increasingly feminized, i.e. with a higher share of women, who are more likely to be active compared with women in nonmigrant households. Migrant households were also found to have higher access to social security. While incomes from remittances tend not to be invested in productive activities, evidence shows that one internal migrant out of four and one international migrant out of three has an economic activity in the areas of origin, which in most of the cases is connected with agricultural or animal production. The Rural Migration in Tunisia (RuMiT) research project was undertaken in the framework of the FAO project “Youth mobility, food security and rural poverty reduction: Fostering rural diversification through enhanced youth employment and better mobility” (GCP/INT/240/ITA) – in brief, the Rural Youth Migration (RYM) project – implemented in Tunisia and Ethiopia between 2015 and 2017, and funded by the Italian Development Cooperation.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Report

Equality without borders? The protection of individuals against EU equality law

Description
'The first new target for the Europe 2020 Strategy is an employment rate of 75%. The focus is on increasing labour market participation of women, young, older workers and legal migrants. This ambitious political objective must be read in conjunction with a very powerful legal instrument: EU equality law. It for example prohibits discrimination between male and female workers. EU equality law is a most useful tool to increase the competitiveness of European labour markets while reducing inequalities. EU equality law is therefore developing very rapidly, too quickly. The prohibition to discriminate prevents decision-makers from freely making strategic choices: for example the prohibition of age discrimination prevents employers from having a recruitment policy focused on 'young' applicants. Equality law limits individual (economic) freedoms. These negative effects of EU Equality law have not been sufficiently explored and considered by policy makers. This proposal fills this gap: it will suggest safeguards to ensure that the rapid expansion of EU equality law is complemented with adequate protection of individual freedoms. The research will identify the constitutional checks and balances normally required in the rule of law for intervention by a supra-national entity (such as the EU) in individual freedoms. It will then identify the areas of EU equality law that are most restrictive of individual freedoms. Finally, it will draw conclusions on the exact additional institutional guarantees needed to compensate for the limitations placed on individual freedoms by EU Equality law. This will result in suggestions for legislative reform and coherent judicial policy, they are necessary before any further development of EU equality law. The applicant wishes to become an internationally recognised expert on EU equality and constitutional law and to gain access to Dutch Academia. Maastricht Law Faculty will provide expert supervision and excellent career perspectives.'
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Project

Employment, education and life worlds of young women with a migration background

Description
Education and employment are crucial factors concerning social and economic integration into Austrian society. However, recent studies have shown that women with a migration background are disadvantaged with regard to employment and education when compared to men with a migration background as well as to women without such a migration background. The reasons for these disadvantages are manifold and comprise factors such as inadequate qualifications, low educational profiles, but also discrimination, difficulties in acknowledging foreign qualifications or the need to prove German language skills on a very high level. Furthermore, factors that are not easy to measure, such as benefits of family and social networks or attitudes regarding family or work, may indirectly impact on the employment situation and educational profiles of women with a migration background. Moreover, factors unrelated to migration, such as lack of positions that offer work-life balance, weaken the position of women with a migration background on the labour market. This said, the employment and education situation of women with a migration background is in fact very heterogeneous. In particular, first generation migrants and women coming from countries outside of the EU show lower labour market participation rates and face higher unemployment than other groups. However, to date, systematic analysis examining the combination of factors explaining the employment and education situations of women with migration history are scarce. Moreover, there is a need to combine existing statistical data on socio-demographic characteristics, educational attainment, de-skilling, discrimination, and “soft” factors, such as attitudes to work, family and education to better understand individual decision-making processes and structural disadvantages. Objectives of the project • Analyse the employment and education situation of young migrant women with specific regard to social and family contexts. • Identify factors that shape labour market and educational outcomes. • Identify good practices to promote the labour market performance of women with a migration background • Formulate policy recommendations. To reach these aims, the study applies multiple methods including desk research, secondary statistical analysis, and qualitative interviews with experts, practitioners and young women themselves.
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
73 Project

Migration between Africa and Europe (MAFE) survey

Description
The MAFE project is a major research initiative focused on migration between Sud-saharan Africa and Europe. It aimed at collecting unique data on the characteristics and behavior of migrants from Sud-saharan countries to Europe. The key notion underpinning the project was that migration must not only be seen as a one-way flow from Africa to Europe. The argument was that return migration, circulation and transnational practices are significant and must be understood in order to design better migration policy. The MAFE project focused on migration flows between Europe (Belgium, France, Italy, the Netherlands, Spain and the UK) and Senegal, the Democratic Republic of Congo and Ghana, which together accounted for over a quarter of all African migration to the EU at the time of the survey. In each of these "migration systems", the survey was designed to document four key areas: - Patterns of migration : a) the socio-demographic characteristics of migrants, b) the routes of migration from Africa to Europe, and c) the patterns of return migration and circulation. - Determinants of migration: looking at departure, but also return and circulation and taking into account the whole set of possible destinations. - Migration and Development: MAFE documents some of the socio-economic changes driven by international migration, looking as often as possible at both ends of the Afro-European migration system, at the individual level. - Migrations and Families: the data collected by the MAFE project can be used to study all sorts of interactions between family formation and international migration. Although the survey was primarily designed to study international migration, it can also be used to study other phenomena, especially in Africa: domestic mobility, labor market participation, family formation, etc. Comparable data was collected in both 3 sending and 6 destination countries, i.e. in sub-Saharan Africa and in Europe. The data are longitudinal - including retrospective migration, education, work and family histories for individuals - and multi-level - (with data collected at the individual and household levels, in addition of macro-contextual data).
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
74 Data Set

Labour market participation among young refugees in Sweden and the potential of education: a national cohort study

Authors Helio Manhica, Ylva B. Almquist, Mikael Rostila, ...
Year 2019
Journal Name Journal of Youth Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
75 Journal Article

Family structure, school attendance, and child labor in the American South in 1900 and 1910

Authors Carolyn M. Moehling
Year 2004
Journal Name EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Journal Article

Taking Time Seriously: Biographical Circumstance and Immigrant Labor Integration Experience

Authors Erika Gubrium, Mariann Stærkebye Leirvik
Year 2021
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
77 Journal Article

Migration en Algérie : nouvelles tendances

Authors Rafik BOUKLIA-HASSANE
Description
L’émigration algérienne se caractérise à travers une feuille de route de destination de plus en plus diversifiée, bien que la France demeure le principal pays d’accueil. Le regroupement familial représente l’une des raisons principales sous-jacente les flux d’admission vers la France, alors que la migration professionnelle revêt un caractère désormais marginal. La reconnaissance implicite de la double nationalité et l’entrée en vigueur du nouveau Code de la nationalité algérien concourent à la massification de la diaspora algérienne résidant à l’étranger, alors même que celle-ci reste difficile à appréhender d’un point de vue statistique. L’évolution des taux du chômage et les variations ressortant de la participation au marché du travail au sein du pays d’accueil démarquent une intégration plus rapide parmi les femmes d’origine algérienne par comparaison avec les hommes, expliquée dans une large mesure au regard d’une situation économique initiale déséquilibrée au détriment des femmes. Il ressort de l’observation courant sur la période récente que les mesures adoptées par les autorités algériennes attestent d’une volonté manifeste d’impulser une nouvelle politique migratoire tournée vers la promotion de l’impact de la communauté algérienne résidant à l’étranger sur le développement économique de l’Algérie. A noter dans le même temps que les phénomènes de l’émigration et de l’immigration illégales font l’objet de mesures législatives civiles et pénales soutenues et renforcées par le gouvernement algérien. Algerian emigration has seen a gradual diversification in terms of destinations, though France remains the preferred option. Family reunification is today the main motivation pushing Algerians to France, while labor migration has only a marginal role. Both the implicit recognition of dual citizenship and the new Code on Algerian Nationality have tended to increase the size of the expat Algerian community, though this is not evident in the statistics. In terms of economic integration, the evolution of unemployment and of labor market participation in the destination country reflects the faster integration of Algerian women than of Algerian men, probably because of the large initial gap between the two sexes. The recent measures put in place by the Algerian authorities may show the start of a new policy attitude towards migration which gives more relevance to the contribution of the expat Algerian community in terms of economic development at home. Meanwhile, Algerian policies for the fight against undocumented outward and inward migration have been strengthened by the adoption of new civil and penal law arrangements.
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
78 Report

Networking, Employment Services and Information: Key Findings from a Survey on Intra-EU Mobility of High-Skilled Women

Authors Anelise Gomes de Araujo
Year 2020
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Journal Article

Justice, culture and the political determinants of indigenous Australian health

Authors Dominic O’Sullivan, Dominic O'Sullivan
Year 2012
Journal Name Ethnicities
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Journal Article

Perceptions About the Labor Market Integration of Refugees: Evidences from Syrian Refugees in Jordan

Authors Zeynep Sahin Mencuetek, Ayat J. Nashwan
Year 2020
Journal Name JOURNAL OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INTEGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
81 Journal Article

Perceptions About the Labor Market Integration of Refugees: Evidences from Syrian Refugees in Jordan

Authors Zeynep Sahin Mencutek, Ayat J. Nashwan
Year 2020
Journal Name Journal of International Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Journal Article

Formal and informal sector employment in urban areas of Bolivia

Authors Menno Pradhan, Arthur van Soest
Year 1995
Journal Name Labour Economics
Taxonomy View Taxonomy Associations
83 Journal Article

In and against the neoliberal state? The precarious siting of work integration social enterprises (WISEs) as counter-movement in Montreal, Quebec

Authors Norma M Rantisi, Deborah Leslie
Year 2020
Journal Name Environment and Planning A: Economy and Space
Taxonomy View Taxonomy Associations
85 Journal Article

Birthright citizenship and parental labor market integration

Authors Christoph Sajons
Year 2019
Journal Name Labour Economics
Taxonomy View Taxonomy Associations
86 Journal Article

Patterns of Integration: A Longitudinal View of the Labour Market Attachment of Immigrants in Finland

Authors Oxana Krutova, Liudmila Lipanen, Pertti Koistinen, ...
Year 2016
Journal Name Nordic Journal of Migration Research
Taxonomy View Taxonomy Associations
87 Journal Article

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets

Description
Despite the polarization in public and policy debates generated by the post-2014 fluxes of refugees, asylum applicants and migrants, European countries need to work out an evidence-based way to deal with migration and asylum rather than a prejudice-based one. The proposed project, SIRIUS, builds on a multi-dimensional conceptual framework in which host country or political-institutional, societal and individual-related conditions function either as enablers or as barriers to migrants’, refugees’ and asylum seekers’ integration via the labour market. SIRIUS has three main objectives: A descriptive objective: To provide systematic evidence on post-2014 migrants, refugees and asylum applicants especially women and young people and their potential for labour market employment and, more broadly, social integration. An explanatory objective: To advance knowledge on the complexity of labour market integration for post-2014 migrants, refugees and asylum applicants, and to explore their integration potential by looking into their spatial distribution (in relation to the distribution of labour demand across the labour market), while taking into account labour market characteristics and needs in different country and socio-economic contexts. A prescriptive objective: To advance a theoretical framework for an inclusive integration agenda, outlining an optimal mix of policy pathways for labour market integration including concrete steps that Member States and other European countries along with the EU can take to ensure that migrant-integration policies and the broader system of workforce-development, training, and employment programmes support new arrivals’ access to decent work opportunities and working conditions. SIRIUS has a mixed methods approach and innovative dissemination plan involving online priority action networks, film essays, festival, job fair and an applied game along with scientific and policy dialogue workshops and conferences.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Project

EaSI-PROGRESS: Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members

Description
This 2016 Economic and Social Innovation (EaSI) Call aims at funding projects to test and implement innovative policy schemes and delivery mechanisms that will ensure and facilitate a swift labour market integration of asylum seekers, refugees and their family members (with a particular focus on labour market integration of women). The available budget is EUR 14.2 mln. The Call was open from 21 December 2016 to 30 March 2017. The call for proposals aims at funding innovative transnational projects to test and implement innovative policy schemes and delivery mechanisms that will ensure and facilitate a swift labour market integration of the specific target groups of third country nationals listed below. Proposals could also include the replication of successful innovative initiatives already implemented in other(s) country(ies). Only applications targeting specifically the support to the following groups of third country nationals will be considered eligible for further evaluation: • asylum seekers, • refugees and their family members. Specific measures targeting the labour market integration of migrant women will be considered favourably.
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Project

Gender and ethnic earnings gaps in seven West African cities

Authors Christophe J. Nordman, Francois Roubaud, Anne-Sophie Robilliard, ...
Year 2011
Journal Name Labour Economics
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Journal Article

PROMOTING LABOUR MARKET INTEGRATION AMONG SWEDEN’S MIGRANT POPULATION

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
93 Policy Brief

Do women delay family formation in expensive housing markets?

Authors William A.V. Clark, William A. V. Clark
Year 2012
Journal Name Demographic Research
Citations (WoS) 15
Taxonomy View Taxonomy Associations
94 Journal Article

Immigrant labor market integration across admission classes [Norway]

Authors Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Knut Røed
Year 2017
Taxonomy View Taxonomy Associations
95 Working Paper

Flüchtlinge: Arbeitsmarktintegration und Effekte auf Einheimische

Principal investigator Herbert Brücker (Principal Investigator), Alexandra Spitz-Oener (Principal Investigator), Alfred Garloff (Principal Investigator)
Description
Im Jahr 2015 kamen laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland, im Jahr 2016 weitere 290.000. Die aktuellsten Zahlen zeigen, dass 2015 insgesamt 442.000 neue Asylanträge gestellt wurden und 2016 weitere 722.000 (BAMF, 2016a). Einen Flüchtlingszustrom dieses Ausmaßes hat es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben; dies gilt auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten und andere OECD-Industrieländer. In diesem Projekt werden zwei Aspekte des Flüchtlingszustroms untersucht: Zum einen werden wir analysieren, wie die Integration von Flüchtlingen verläuft - insbesondere in Hinblick auf die Erlangung von Humankapital, das spezifisch ist für das aufnehmende Land - und welche Bedeutung bei dieser Humankapitalbildung ethnische Enklaven spielen. Zum anderen untersuchen wir, wie sich der Flüchtlingszustrom auf den Arbeitsmarkt der einheimischen Bevölkerung auswirkt. Die empirischen Analysen werden hauptsächlich auf zwei Datenquellen beruhen: (i) auf der IAB-BAMF-SOEP Flüchtlingsstichprobe, die die einzige repräsentative und umfassende Informationsquelle zum aktuellen Flüchtlingszustrom nach Deutschland darstellt; (ii) auf administrativen Monatsdaten von der Bundesagentur für Arbeit (BA), die sowohl Informationen über Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Leistungsempfang nach Nationalität erfasst, wodurch auch die Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge abgedeckt werden. Methodisch werden wir die Verteilungsregeln des BAMF und der Bundesländer zur Identifikation nutzen.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
96 Project

Jobs for immigrants (Vol. 3)

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Co-operation and Development (OECD)
Description
Labour Market Integration in Austria, Norway and Switzerland
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Report

Do Austrian Programmes Facilitate Labour Market Integration of Refugees?

Authors Renate Ortlieb, Petra Eggenhofer-Rehart, Sandra Leitner, ...
Year 2020
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

Integration and Retention of Refugees in Smaller Communities

Authors Tony Fang, Halina Sapeha, Kerri Neil
Year 2018
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
99 Journal Article

Equal Opportunities?

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Co-operation and Development (OECD)
Description
The Labour Market Integration of the Children of immigrants
Year 2010
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Report
SHOW FILTERS
Ask us