English title not available, Finnish title: Siirtolaisuus ja verkostoanalyysi: Uusia tutkimusmenetelmiä siirtolaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen (HUMANA). (311 700 €)

Project

Principal investigator Rani-Henrik Andersson ()
Description
Summary in English not available, Summary in Finnish: Hankkeen julkinen kuvaus: Ihmisten liikkuvuuden ymmärtäminen on ajassamme ensiarvoisen tärkeää. Ilman siirtolaisuuden tutkimusta on mahdotonta ymmärtää menneisyyttä tai nykyisyyttä. 2000-luvun globaalissa ja verkottuneessa maailmassa se on entistäkin tärkeämpää. Liikkuessaan paikasta toiseen ihmiset tuovat mukanaan ajatuksia, uskomuksia ja arvoja, jotka vaikuttavat heidän uusiin yhteisöihinsä. Samalla pois muuttavat ihmiset jättävät jonkinlaisen tyhjiön entisiin yhteisöihinsä. Muuttoliikettä on tutkittu käyttäen perinteisiä historian, sosiologian, antropologian ja tilastotieteen menetelmiä. Nämä tutkimukset ovat rikastaneet omia tutkimusalojaan ja muita aloja, kuten taloustiedettä ja politiikantutkimusta. Tutkimusryhmämme HUMANA uskoo, että verkostoanalyysi voi tuoda paljon lisää ymmärrystä siihen, miten tutkimme, tulkitsemme ja ymmärrämme siirtolaisuutta. Projektimme tutkii suomalaista siirtolaisuutta 1900-luvun alun Yhdysvaltoihin. Aineisto koostuu aidosta väestölaskentamateriaalista ja kirkonkirjoista sekä lähtö- että kohdemaassa, mikä auttaa meitä luomaan paikoista sekä poliittisista, koulutuksellisista, uskonnollisista ja perhesuhteista verkostomallin, joka tarjoaa yksityiskohtaista, todellista tietoa useasta sukupolvesta. Samalla kehitämme menetelmää luomalla käytäntöjä ja työkaluja verkostoanalyysin tuomiseksi laajempaan humanistiseen käyttöön tutkijoille, joilla ei ole ohjelmointitaitoja. HUMANA kehittää menetelmää, jolla siirtolaisuutta ja sen aiheuttamia yhteiskunnallisia muutoksia voidaan tutkia mullistavalla tavalla. Toisin kuin perinteinen historiantutkimus, HUMANA luo dynaamista verkostoanalyysia ja historiallisia aineistoja yhdistämällä mallin todellisesta siirtolaisyhteisöstä ja sen sisäisistä suhteista ja dynamiikasta. Tällaista ei ole koskaan aiemmin tehty. Kehitämme ”työkaluja”, joilla menetelmä saadaan tutkijoiden ulottuville, vaikka he eivät osaisi ohjelmoida. Työryhmän jäsenet Kuukausiapurahan saajat: Kekki Saara, N N Muut työryhmän jäsenet: Flavin Francis
Year 2018

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Cross-cutting topics in migration research
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us