Sociologist and lawyer, professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Research interests: immigrants in the labour market, migrant entrepreneurship, educational migrations

Roles

  • Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

    , Warsaw, Poland

Research

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

Experience of migrant self-employment as „economisation of ethnicity”. Indian and Chinese entrepreneurs in Poland

Authors Katarzyna Andrejuk, Olena Oleksiyenko
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Journal Article

Self-employed migrants from EU Member States in Poland: differentiated professional trajectories and explanations of entrepreneurial success

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2017
Journal Name JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article
Ask us