Sociology

Showing page of 2035 results, sorted by

Mapping the field of medical sociology: a comparative analysis of journals

Authors Clive Seale
Year 2008
Journal Name SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

How can we meet 'the demands of the day'? Producing an affective, reflexive, interpretive, public sociology of 'race'

Authors Max Farrar
Year 2013
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Journal Article

Teaching race to teach Indigeneity

Authors Maggie C. Walter, Kathy Butler
Year 2013
Journal Name JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

Theorising disability and chronic illness: Where next for perspectives in medical sociology?

Authors Carol Thomas
Year 2012
Journal Name SOCIAL THEORY & HEALTH
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Journal Article

Assessing the sociology of sport: On ethnicity and nationalism in Taiwanese baseball

Authors Dong-Jhy Hwang
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

Topics and trends: 30 years of sociology of sport

Authors O Seippel
Year 2018
Journal Name EUROPEAN JOURNAL FOR SPORT AND SOCIETY
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Journal Article

SPORT MANAGEMENT AND THE INTERDEPENDENCE WITH SPORT SOCIOLOGY - SPORT AS A SOCIAL PRODUCT

Authors JE BRYANT
Year 1993
Journal Name JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

"The study of population offers something for everyone"

Authors K Hank, Michaela Kreyenfeld
Year 2015
Journal Name KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

"The study of population offers something for everyone"

Authors K Hank, Michaela Kreyenfeld
Year 2015
Journal Name KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

Assessing the sociology of sport: On the Latin American Association of Sociocultural Studies in Sport and research development in Latin America

Authors Miguel Cornejo Amestica
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

Mapping gender and migration in sociological scholarship: Is it segregation or integration?

Authors Curran, KM Donato, S Shafer, ...
Year 2006
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
Citations (WoS) 85
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

Ethnos, race and nation: Werner Sombart, the Jews and classical German sociology

Authors Y. Michal Bodemann, Y. Michal Bodemann
Year 2010
Journal Name PATTERNS OF PREJUDICE
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Immigration, Community Formation, Political Incorporation, and Why Religion Matters: Migration and Settlement Patterns of the Indian Diaspora

Authors Prema Kurien
Year 2014
Journal Name SOCIOLOGY OF RELIGION
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Journal Article

Introduction

Authors John Rex
Book Title Ethnic Minorities in the Modern Nation State
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Book Chapter

Sociology in bilingualism research

Authors Anna Zielinska
Year 2015
Journal Name ACTA BALTICO-SLAVICA
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Journal Article

IN SEARCH OF THE KINGDOM: THE SOCIAL GOSPEL, SETTLEMENT SOCIOLOGY, AND THE SCIENCE OF REFORM IN AMERICA'S PROGRESSIVE ERA

Authors Joyce E. Williams, Vicky M. MacLean
Year 2012
Journal Name JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES
Taxonomy View Taxonomy Associations
16 Journal Article

Religion and society: current perspectives

Authors Matthias Koenig, Christof Wolf
Year 2013
Journal Name KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Journal Article

Border/Control

Authors William Walters
Book Title An Anthology of Migration and Social Transformation
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Book Chapter

Lester Ward and Patrick Geddes in early American and British sociology

Authors Eric Royal Lybeck
Year 2013
Journal Name HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Journal Article

Assessing the sociology of sport: On race and diaspora

Authors Ben Carrington
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Journal Article

White sociology

Authors Chetan Bhatt
Year 2016
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Journal Article

‘Mobile sociology’

Authors Caroline Knowles
Year 2010
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 11
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Journal Article

Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

Principal investigator Marzena Józefczyk ()
Description
Przedmiotem badań są migracje pracownicze sportowców, pokazane na przykładzie zawodowych piłkarzy. Zjawisko to znajduje się na pograniczu badań nad migracjami oraz socjologii sportu. Już w 1987 roku Bourdieu opisał socjologię sportu jako "podwójnie dyskryminowaną" - z jednej strony znajduje się ona na marginesie głównego nurtu socjologii, z drugiej strony jest niedoceniana przez działaczy sportowych, którzy uważają, że osoby z zewnątrz (w tym przypadku socjologowie) nie są w stanie w pełni zrozumieć świata sportu. Maguire dodał jeszcze trzecią formę dyskryminacji tej nauki, która wynika z jej multidyscyplinarnego charakteru oraz relatywnie niewielu publikacji, będących obecnie jedynym miernikiem produktywności (wraz z nierozerwalnie związaną z nimi liczbą cytowań i przyznawaniem grantów). Biorąc to pod uwagę, łącznie z cytowanym wcześniej Dunningiem i Frickiem, badania nad migracjami zawodników są wciąż sporym wyzwaniem.
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Project

Religion and society: current perspectives

Authors Matthias Koenig, Christof Wolf
Year 2013
Journal Name KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Journal Article

Assessing the sociology of sport: On media and power

Authors David T. Rowe
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Journal Article

Visual sociology approaches in migration, ethnic and racial studies

Authors Marco Martiniello
Year 2017
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
26 Journal Article

Anthropology and sociology in tourism doctoral research

Authors Antonia Canosa, Brent D. Moyle, Betty Weiler, ...
Year 2018
Journal Name TOURIST STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

Decorative sociology: towards a critique of the cultural turn

Authors C Rojek, B Turner
Year 2000
Journal Name SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 77
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Journal Article

British sociology and public intellectuals: consumer society and imperial decline

Authors Bryan S. Turner
Year 2006
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 25
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Journal Article

Global Generations and the Trap of Methodological Nationalism For a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Youth and Generation

Authors Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim
Year 2009
Journal Name EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 73
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Journal Article

Voices from the Margins: Inequalities in the Sociological House Introduction

Authors Aldon Morris
Year 2017
Journal Name SOCIAL PROBLEMS
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Journal Article

Assessing the sociology of sport: On ageing, somatic culture and gender

Authors Ilse Hartmann-Tews
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Journal Article

Reflections on Race, Community and Conflict: A Study of Sparkbrook

Authors Peter Ratcliffe
Year 2015
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Journal Article

The Terms and Concepts of Creative Society

Authors Tomas Kacerauskas
Year 2014
Journal Name LOGOS-VILNIUS
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Journal Article

Immigration as a Theme in Classical Sociology

Authors Marcio de Oliveira
Year 2014
Journal Name DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Journal Article

Racism and sociology

Authors Nisha Kapoor
Year 2016
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Journal Article

The debate between Michael Banton and John Rex: a re-evaluation

Authors Peter Ratcliffe
Year 2015
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

The sociology of childbirth: an autobiographical journey through four decades of research

Authors A Oakley
Year 2016
Journal Name SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS
Taxonomy View Taxonomy Associations
38 Journal Article

Introduction

Authors Atsushi Kondo
Book Title Citizenship in a Global World
Taxonomy View Taxonomy Associations
39 Book Chapter

Sociology of ethnicity

Authors James Leibold
Year 2013
Journal Name ASIAN ETHNICITY
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Journal Article

Rethinking stratification from a feminist perspective: Gender, race, and class in mainstream textbooks

Authors MM Ferree, EJ Hall
Year 1996
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Journal Article

Culture and the sociology of sexuality: It's only natural?

Authors Dawne Moon
Year 2008
Journal Name ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
Taxonomy View Taxonomy Associations
42 Journal Article

Historical multitasking

Authors C Camic
Year 2016
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Journal Article

Sociologie de l'immigration

Authors Andrea Rea, Maryse Tripier
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Book

Critical Race Theory and Empirical Sociology

Authors Michelle L. Christian, Victor Ray, Louise Seamster
Year 2019
Journal Name AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST
Taxonomy View Taxonomy Associations
45 Journal Article

TRASLATIO STUDII: THE CONTRIBUTION OF EXILES TO THE ESTABLISHMENT OF SOCIOLOGY AND ART HISTORY IN BRITAIN, 1933-1960

Authors Peter Burke
Year 2009
Journal Name ARBOR-CIENCIA PENSAMIENTO Y CULTURA
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Journal Article

Play as a Basic Pathway to the Self An Interview with Thomas S. Henricks

Authors Thomas S. Henricks
Year 2015
Journal Name AMERICAN JOURNAL OF PLAY
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Journal Article

Rethinking stratification from a feminist perspective: Gender, race, and class in mainstream textbooks

Authors MM Ferree, EJ Hall
Year 1996
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 73
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Journal Article

The Politics of Social Science Research

Authors Peter Ratcliffe
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Book

Soul-life-knowledge: The young Mannheim's way to sociology

Authors Andras Karacsony
Year 2008
Journal Name STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Journal Article

Problem shifts in the study of welfare states and societal inequalities

Authors Wout Ultee
Year 2006
Journal Name RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Journal Article

TOWARD A TYPOLOGY OF STRANGER-HOST RELATIONSHIPS

Authors WB Gudykunst
Year 1983
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
Citations (WoS) 25
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Journal Article

TOWARD A TYPOLOGY OF STRANGER-HOST RELATIONSHIPS

Authors WB Gudykunst
Year 1983
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Journal Article

The British Journal of Sociology in the 1990s: disintegration and disarray?1

Authors Claire Moon
Year 2010
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Journal Article

The British Journal of Sociology in the 1970s: continuity and crisis

Authors F Tonkiss
Year 2010
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

The Sociology of Gaslighting

Authors Paige L. Sweet
Year 2019
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Journal Article

Class, gender and generation matter: using the concept of social generation to study inequality and social change

Authors Dan Woodman, Johanna Wyn
Year 2015
Journal Name JOURNAL OF YOUTH STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

Residential segregation by nationality - a discourse full of contradictions

Authors Jens S. Dangschat
Year 2016
Journal Name OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUER SOZIOLOGIE
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Journal Article

Integrating sociology: Observations on race and gender relations in sociology graduate programs

Authors Mary Romero, Eric Margolis
Year 1999
Journal Name Race and Society
Taxonomy View Taxonomy Associations
59 Journal Article

The ethnic patterning of health: New directions for theory and research

Authors C Smaje
Year 1996
Journal Name SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS
Taxonomy View Taxonomy Associations
60 Journal Article

Disunited in ethnicity: the racialization of Chinese Mainlanders in Hong Kong

Authors John Lowe, Eileen Yuk-ha Tsang
Year 2017
Journal Name PATTERNS OF PREJUDICE
Citations (WoS) 6
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Journal Article

Michael Parker Banton: an appreciation of his life's work

Authors Christopher T. Husbands
Year 2016
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Journal Article

Disunited in ethnicity: the racialization of Chinese Mainlanders in Hong Kong

Authors John Lowe, Eileen Yuk-ha Tsang
Year 2017
Journal Name PATTERNS OF PREJUDICE
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Journal Article

The Sociology of the Migrations: a brief history

Authors Eduardo Domenech, Sandra Gil Araujo
Year 2016
Journal Name ESPACIO ABIERTO
Taxonomy View Taxonomy Associations
64 Journal Article

W E B DuBois on the history of empirical social research

Authors Hynek Jerabek
Year 2016
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Journal Article

The British Journal of Sociology in the 2000s: sociology in a new century

Authors Fran Tonkiss
Year 2010
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Taxonomy View Taxonomy Associations
66 Journal Article

Sociological Peripheries: Racial Discrimination and Afro-descendants. `

Authors Esther Pineda
Year 2016
Journal Name ESPACIO ABIERTO
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

SOCIOLOGY, IDEOLOGY, AND NATION-BUILDING - THE PALESTINIANS AND THEIR MEANING IN ISRAELI SOCIOLOGY

Authors B KIMMERLING
Year 1992
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 35
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Journal Article

Triangulating Public Administrational and Genealogical Data. The Case of Australian Migration Research

Authors Janette Young
Year 2009
Journal Name HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG
Taxonomy View Taxonomy Associations
69 Journal Article

The gender and race-ethnicity of faculty in top social science research departments

Authors AM Beutel, DJ Nelson
Year 2006
Journal Name SOCIAL SCIENCE JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Journal Article

The Sociology of Migration

Authors Robin Cohen
Year 1996
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Book

SOCIOLOGY, IDEOLOGY, AND NATION-BUILDING - THE PALESTINIANS AND THEIR MEANING IN ISRAELI SOCIOLOGY

Authors B KIMMERLING
Year 1992
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Journal Article

Talking Race in Young Adulthood

Authors Bethan Harries
Taxonomy View Taxonomy Associations
73 Book

Some Problems of and Futures for Urban Sociology: Toward a Sociology of Settlements

Authors Herbert J. Gans
Year 2009
Journal Name CITY & COMMUNITY
Citations (WoS) 14
Taxonomy View Taxonomy Associations
74 Journal Article

YOUTH TRAFFICKING IN SOCCER: DIAMANTES NEGROS (BLACK DIAMONDS), A CINEMATOGRAPHIC TEXT OF PUBLIC SOCIOLOGY

Authors Jose-Ignacio Barbero-Gonzalez, Hugo Rodriguez-Campazas
Year 2014
Journal Name MOVIMENTO
Taxonomy View Taxonomy Associations
75 Journal Article

Handing over the torch: intergenerational processes in figurational sociology

Authors Norman Gabriel, Stephen Mennell
Year 2011
Journal Name SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Journal Article

Outsiders? A sociological study of Norwegian artists with minority background

Authors Nils Asle Bergsgard, Anders Vassenden
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL POLICY
Taxonomy View Taxonomy Associations
77 Journal Article

Rethinking the sociology of stigma

Authors Imogen Tyler, Tom Slater
Year 2018
Journal Name SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
78 Journal Article

"The sociology of Stuart Hall"

Authors Marcus Anthony Hunter
Year 2018
Journal Name IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Journal Article

The Colour Line and Sociology

Authors Dipannita Basu
Book Title The Politics of Social Science Research
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Book Chapter

The British Journal of Sociology at sixty

Authors Frances Heidensohn, Richard Wright
Year 2010
Journal Name BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Citations (WoS) 6
Taxonomy View Taxonomy Associations
81 Journal Article

The experience of oppression and the price of nonconformity: a brief biography of Adam Podgorecki

Authors Daniel Wicenty
Year 2018
Journal Name STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Journal Article

Critical race theory speaks to the sociology of mental health: Mental health problems produced by racial stratification

Authors TN Brown
Year 2003
Journal Name JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR
Taxonomy View Taxonomy Associations
83 Journal Article

Interracialism: The ideological transformation of Hawaii's working class

Authors MK Jung
Year 2003
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Citations (WoS) 12
Taxonomy View Taxonomy Associations
84 Journal Article

Residential segregation by nationality - a discourse full of contradictions

Authors Jens S. Dangschat
Year 2016
Journal Name OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUER SOZIOLOGIE
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
85 Journal Article

Social Networks and Labour Market Access among Brazilian Migrants in Ireland

Authors Garret Maher, Mary Cawley
Year 2015
Journal Name JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
86 Journal Article

The sociology of ethnic relations

Authors Michael Banton
Year 2008
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 17
Taxonomy View Taxonomy Associations
87 Journal Article

Environmental security and labor migration in Nepal

Authors Sundar S. Shrestha, Prem Bhandari
Year 2007
Journal Name POPULATION AND ENVIRONMENT
Citations (WoS) 22
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Journal Article

The Economic Sociology of Immigration.

Year 1998
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
89 Journal Article

Nineteenth century criminal geography: WEB Du Bois and the Pennsylvania Prison Society

Authors Deena Varner
Year 2018
Journal Name JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Journal Article

Outsiders? A sociological study of Norwegian artists with minority background

Authors Nils Asle Bergsgard, Anders Vassenden
Year 2015
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL POLICY
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Journal Article

Measuring Automatic Cognition: Advancing Dual-Process Research in Sociology

Authors Andrew Miles, Cyrus Schleifer, Raphael Charron-Chenier
Year 2019
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
92 Journal Article

Rethinking the 'everyday' in 'ethnicity and everyday life'

Authors Andrew Smith
Year 2015
Journal Name ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
93 Journal Article

Analytical Sociology: Theoretical Developments and Empirical Research

Description
This proposal outlines a highly ambitious and path-breaking research program. Through a tightly integrated package of basic theoretical work, strategic empirical research projects, international workshops, and a large number of publications in leading journals, the research program seeks to move sociology in a more analytical direction. One part of the research program focuses on the epistemological and methodological foundations of analytical sociology, an approach to sociological theory and research that currently receives considerable attention in the international scholarly community. This work will be organized around two core themes: (1) the principles of mechanism-based explanations and (2) the micro-macro link. The empirical research analyzes in great detail the ethnic, gender, and socio-economic segregation of key interaction domains in Sweden using the approach of analytical sociology. The interaction domains focused upon are schools, workplaces and neighborhoods; domains where people spend a considerable part of their time, where much of the social interaction between people takes place, where identities are formed, and where important resources are distributed. Large-scale longitudinal micro data on the entire Swedish population, unique longitudinal data on social networks within school classes, and various agent-based simulation techniques, are used to better understand the processes through which schools, workplaces and neighborhoods become segregated along various dimensions, how the domains interact with one another, and how the structure and extent of segregation affects diverse social and economic outcomes.
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
94 Project

Measuring Automatic Cognition: Advancing Dual-Process Research in Sociology

Authors Andrew Miles, Cyrus Schleifer, Raphael Charron-Chenier
Year 2019
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
96 Journal Article

The Cultural-Cognitive Mapping of Scientific Professions

Authors Gordon Gauchat, KT Andrews
Year 2018
Journal Name AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Journal Article

THE RESURGENCE OF THE SACRED IN POSTMODERNITY

Authors Jean-Martin Rabot
Year 2018
Journal Name SOCIETES
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

Teaching about race and social action by "digging up the past': the Mary Turner project

Authors Mark Patrick George, Dana M. Williams
Year 2018
Journal Name RACE ETHNICITY AND EDUCATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
99 Journal Article

Tactics of Legitimation in the Psychedelic Sciences: Lessons for Feminist Sociology of Knowledge

Authors Michelle Corbin
Year 2012
Journal Name AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Journal Article
SHOW FILTERS
Ask us