Liberalizacja rynku pracy a migracje zarobkowe Polaków

Journal Article

Year 2012
Journal Name Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Disciplines
Geographies
Ask us