Poland

Showing page of 812 results, sorted by

Ukrainian and Russian Immigrants in Poland: Whither Integration?

Authors Magdalena Lesińska
Book Title Migrant Integration between Homeland and Host Society Volume 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Book Chapter

Cross-Border Migrant Organizations in Poland

Authors Marta Biernath
Book Title Cross Border Migrant Organizations in Comparative Perspective
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Book Chapter

The Muslim Minority in Poland

Authors Bogdan Szajkowski
Book Title Islam in Europe
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Book Chapter

Migration Movements from and into Poland in the Light of East-West European Migration

Authors Krystyna Iglicka
Year 2001
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

RECENT URBAN AND POPULATION-CHANGE IN POLAND

Authors P KORCELLI
Year 1990
Journal Name GEOFORUM
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Journal Article

Immigration in the post -accession Poland

Authors Marzena Matkowska
Year 2014
Journal Name Trends in the World Economy
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

Developing the Academic Careers of Foreign Scholars in Poland: The Case of Krakow

Authors Kamil Łuczaj, Janusz Mucha
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept

Authors Marek Okolski
Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

Migracje polskich profesjonalistów i profesjonalistek: wyjazdy i powroty

Authors Halina Grzymala-Moszczynska, Joanna Grzymala-Moszczynska, Agnieszka Golinska
Year 2011
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

'Frenchmen' in Polish Mines: The Politics of Productivity in Coal Mining in Poland 1946-1948

Authors Anita J. Prazmowska
Year 2018
Journal Name EUROPE-ASIA STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

Polish Migrants in The Hague: Stories of Integration and Attachment

Authors Karijn G. Nijhoff
Year 2017
Journal Name JOURNAL OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INTEGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Research-Policy Dialogues in Poland

Authors Mikołaj Pawlak
Book Title Integrating Immigrants in Europe
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Book Chapter

Wspólnota arabska w Polsce – organizacja a stopień integracji

Authors Mustafa Switat
Year 2013
Book Title Around migration issues. Party culture
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Book Chapter

poland's conservative turn and the role of the european union

Authors Ireneusz Pawel Karolewski, Roland Benedikter
Year 2017
Journal Name EUROPEAN POLITICAL SCIENCE
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Journal Article

Refugees in Poland: Selected Issues in Research

Authors Jadwiga Galka
Year 2009
Journal Name Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Taxonomy View Taxonomy Associations
16 Journal Article

Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept

Authors Marek Okolski
Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Journal Article

Developing the Academic Careers of Foreign Scholars in Poland: The Case of Krakow

Authors Janusz Mucha, Kamil Łuczaj
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Journal Article

Polish Migration and Enterprise in the European Union: Between the Old and the New

Authors Prodromos Panayiotopoulos
Book Title Ethnicity, Migration and Enterprise
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Book Chapter

Are they, fellow countrymen or not? The migration of ethnic poles from Kazakhstan to Poland

Authors K Iglicka
Year 1998
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
Citations (WoS) 12
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Journal Article

"Aiding Defeated Migrants": Institutional Strategies to Assist Polish Returned Migrants

Authors Izabela Czerniejewska, EM Gozdziak
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Journal Article

Polish Return and Double Return Migration

Authors Anne White
Year 2014
Journal Name EUROPE-ASIA STUDIES
Citations (WoS) 15
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Journal Article

Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii

Authors Izabela Czerniejewska, Elżbieta Gozdziak
Year 2016
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Journal Article

"Aiding Defeated Migrants": Institutional Strategies to Assist Polish Returned Migrants

Authors Izabela Czerniejewska, EM Gozdziak
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Journal Article

The Recent Trends Describing Cultural Issues and Intercultural Management within the Framework of the Polish-German Relations

Authors Joanna Zator-Peljan
Year 2015
Journal Name JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Journal Article

Polish Migrants in The Hague: Stories of Integration and Attachment

Authors Karijn G. Nijhoff
Year 2017
Journal Name JOURNAL OF INTERNATIONAL MIGRATION AND INTEGRATION
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
26 Journal Article

Migration and cultural flows between Vietnam and Poland

Authors Grazyna Szymanska-Matusiewicz
Year 2016
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

Labour Market Behaviours of Back-and-Forth Migrants From Poland

Authors Agnieszka Fihel, Izabela Grabowska-Lusinska
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Journal Article

To settle or to leave again? Patterns of return migration to Poland during the transition period

Authors Agata Gorny, Agnieszka Fihel
Year 2013
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Journal Article

Remembrance tourism in former multicultural Galicia: The revival of the Polish-Ukrainian borderlands

Authors Delphine Bechtel
Year 2016
Journal Name TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Journal Article

Migration and cultural flows between Vietnam and Poland

Authors Grazyna Szymanska-Matusiewicz
Year 2016
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Journal Article

Advanced yet Uneven: the Europeanization of Polish Immigration Policy

Authors Agnieszka Weinar, Anna Kicinger, Agata Górny
Book Title The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Book Chapter

Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce

Authors Piotr Długosz
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Journal Article

Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika

Authors Konrad Pedziwiatr, Jan Brzozowski
Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Journal Article

Problemy migrantów ekonomicznych w kontekście migracji zarobkowych obywateli Ukrainy do Polski

Authors Martyna Kmiecik
Year 2018
Journal Name Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Journal Article

Migration and Fertility. Polish Migrant Families in Ireland and Non-Migrant Families in Poland: A Comparison of Fertility Plans and Behaviour

Authors Łukasz Klimek
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Journal Article

SPATIAL ORDER AND POLISH DISORDER - PROBLEMS IN THE POLISH SPACE ECONOMY

Authors G GORZELAK, R SZUL
Year 1989
Journal Name GEOFORUM
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku

Authors Jan Brzozowski, Malgorzata Majka, Justyna Szymanska, ...
Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
38 Journal Article

Combining Labour Force Survey data to estimate migration flows: the case of migration from Poland to the UK

Authors Arkadiusz Wisniowski
Year 2017
Journal Name JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY
Taxonomy View Taxonomy Associations
39 Journal Article

Sezonowa emigracja zarobkowa z Polski do Łotwy i Estonii (1932-1939)

Principal investigator Oskar Raczycki ()
Description
Autor tego projektu postawiłsobie za cel wszechstronne i całościowe przedstawienie obrazu emigracji zarobkowej z Polski do Łotwy i Estonii w latach trzydziestych XX wieku. Zamierzam przedstawić problem emigracji zarobkowej z Polski do Estonii i Łotwy w latach trzydziestych w sposób wieloaspektowy. Chcę spojrzeć na zagadnienie sezonowej emigracji zarobkowej w omawianym okresie przez pryzmat procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i narodowościowych, zachodzących wówczas w regionie.Środkiem do realizacji tego celu będą badania dokumentów i materiałów na temat emigracji sezonowej z Polski do Łotwy i Estonii (1932 –1939). W tym celu niezbędna jest dogłębna kwerenda archiwalna w archiwach i bibliotekach w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Na podstawie tych badań zostanie przygotowania i opublikowana monografia naukowa.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Project

The Social Integration of Vietnamese Migrants in Bratislava: (In)Visible Actors in Their Local Community

Authors Grażyna Szymańska-Matusiewicz
Year 2015
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Journal Article

Transnational caregiving in turbulent times: Polish migrants in Iceland and their elderly parents in Poland

Authors Lukasz Krzyzowski, Janusz Mucha
Year 2014
Journal Name International Sociology
Citations (WoS) 14
Taxonomy View Taxonomy Associations
42 Journal Article

Religion and Diasporas: Challenges of the Emigration Countries

Authors Jocelyne Cesari
Book Title Migrant Integration Between Homeland and Host Society Volume 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Book Chapter

”Dearest Little Wife”. The Gender Work of Polish Transnational Families in Past and Present

Authors Marie Sandberg
Year 2018
Journal Name Nordic Journal of Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Journal Article

The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study

Authors Sabina Kubiciel-Lodzinska, Bogdan Ruszczak
Year 2016
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Journal Article

"DEAREST LITTLE WIFE" The Gender Work of Polish Transnational Families in Past and Present

Authors Marie Sandberg
Year 2018
Journal Name NORDIC JOURNAL OF MIGRATION RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Journal Article

Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Journal Article

Chechen’s Lesson. Challenges of Integrating Refugee Children in a Transit Country: A Polish Case Study

Authors Krystyna Iglicka
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Journal Article

Sezonowa emigracja zarobkowa z Polski do Łotwy i Estonii (1932-1939)

Principal investigator Oskar Raczycki ()
Description
Autor tego projektu postawiłsobie za cel wszechstronne i całościowe przedstawienie obrazu emigracji zarobkowej z Polski do Łotwy i Estonii w latach trzydziestych XX wieku. Zamierzam przedstawić problem emigracji zarobkowej z Polski do Estonii i Łotwy w latach trzydziestych w sposób wieloaspektowy. Chcę spojrzeć na zagadnienie sezonowej emigracji zarobkowej w omawianym okresie przez pryzmat procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i narodowościowych, zachodzących wówczas w regionie.Środkiem do realizacji tego celu będą badania dokumentów i materiałów na temat emigracji sezonowej z Polski do Łotwy i Estonii (1932 –1939). W tym celu niezbędna jest dogłębna kwerenda archiwalna w archiwach i bibliotekach w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Na podstawie tych badań zostanie przygotowania i opublikowana monografia naukowa.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Project

Sezonowa emigracja zarobkowa z Polski do Łotwy i Estonii (1932-1939)

Principal investigator Jerzy Grzybowski (Project Manager)
Description
Autor tego projektu postawiłsobie za cel wszechstronne i całościowe przedstawienie obrazu emigracji zarobkowej z Polski do Łotwy i Estonii w latach trzydziestych XX wieku. Zamierzam przedstawić problem emigracji zarobkowej z Polski do Estonii i Łotwy w latach trzydziestych w sposób wieloaspektowy. Chcę spojrzeć na zagadnienie sezonowej emigracji zarobkowej w omawianym okresie przez pryzmat procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i narodowościowych, zachodzących wówczas w regionie.Środkiem do realizacji tego celu będą badania dokumentów i materiałów na temat emigracji sezonowej z Polski do Łotwy i Estonii (1932 –1939). W tym celu niezbędna jest dogłębna kwerenda archiwalna w archiwach i bibliotekach w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Na podstawie tych badań zostanie przygotowania i opublikowana monografia naukowa.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Project

When the grass is greener: Fertility decisions in a cross-national context

Authors Joanna Marczak, Ernestina Coast, Wendy Sigle
Year 2018
Journal Name POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Journal Article

Poland and Bulgaria's bilateral agreements with Eastern partnership countries in the context of circular migration

Authors Zvezda Vankova
Year 2018
Journal Name EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SECURITY
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Journal Article

Emigracja zarobkowa i powrót do kraju w doświadczeniach współczesnych Polaków. Studium socjopedagogiczne

Principal investigator Magdalena Piorunek ()
Description
Przez wiele lat Polska była krajem emigracji, krajem wysyłającym do innych krajów Europy Zachodniej. Kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej tylko trzy kraje otworzyły od razu swoje rynki pracy, były to Anglia, Irlandia i Szwecja. W 2006 roku polscy obywatele mogli podejmować legalne zatrudnienie w kolejnych krajach- Finlandii, Grecji, Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii. Badania podjęte w niniejszej rozprawie dotyczą młodych Polaków pracujących za granicą. Jednym z problemów poruszonych w pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy wyjazd emigracyjny posłużył poprawie ich życia, Co znaczą dla nich emigracyjne doświadczenia? Czy są szczęśliwi i jak często odwiedzają rodzinę pozostającą w Polsce? Jaki rodzaj pracy wykonują na emigracji? I czy wykonywana przez nich praca jest zgodna z uzyskanym przez młodych emigrantów doświadczeniem? Kolejnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest aspekt drenażu mózgów w odniesieniu do współczesnego zjawiska „cyrkulacji mózgów” i ich marnotrawstwa. Młodzi Polacy relacjonują w badanych, iż emigracyjny wyjazd spowodował, iż zminimalizowaniu uległy ich finansowe problemy, iż wzrosło ich poczucie sprawstwa. Przyjęta koncepcja pracy powoduje, iż jej struktura składa się z trzech części. W pierwszej (rozdział I i II) zawarto teoretyczne konstrukty opisywanego zjawiska. W drugiej (rozdział III) przedstawione zostały założenia metodologiczne projektu badawczego, w trzeciej zaś części (rozdział IV i V) - uzyskane drogą weryfikacji empirycznych wnioski i ich podsumowanie. Pierwszy rozdział przybliżyć ma, oprócz charakterystycznych dla XXI wieku kwestii związanych z globalizacją, także stricte teoretyczny - terminologiczny aspekt migracji międzynarodowych. Świat doby globalizacji oraz jego relacji wobec migracji międzynarodowych, został ukazany w kontekście społecznym, kulturowym i gospodarczym. Poruszono także kwestię transnacjonalizmu w migracyjnym wymiarze. Zważywszy na fakt, iż przedmiotem zainteresowania niniejszej dysertacji są migracje poakcesyjne, sporo miejsca poświecono także regulacjom związanym z polityką rynku pracy w Unii Europejskiej. Dokonano następnie przeglądu i charakterystyki ruchów migracyjnych, a także teorii migracji i jej faz. W kolejnej części rozważań, uwagę skoncentrowano na specyfice polskiej emigracji zagranicznej oraz migracji powrotnej, ukazując jej aspekt historyczny oraz dynamikę zmian. Całość wzbogacona została komentarzami płynącymi z najnowszych badań, które opisują trendy charakteryzujące współczesną poakcesyjna emigracje z Polski. Wybrane aspekty socjopedagogicznego dyskursu nad emigracją poakcesyjną uczyniono kolejnym elementem rozdziału. Zwrócono w nim uwagę na zjawisko deprecjacji kwalifikacji- ich marnotrawstwa, (jednakże wbrew potocznym opiniom) w kontekście swoistej życiowej zaradności, będącej wyrazem determinacji mającej na celu poprawę losu jednostek, bez względu na charakter podjętego przez nie zatrudnienia. W tej części podjęto się także rozważań na temat istoty, alarmistycznie opisywanego drenażu mózgów, w kontekście poakcesyjnej emigracji i tego, czy stanowi dla Polski i jej obywateli realne zagrożenie. Ponowoczesna migracyjna sieć wsparcia i jej nowa jakość w postaci blogosfery- jako „natychmiastowego panaceum na wszelkie migracyjne dolegliwości” to kolejne z omówionych zagadnieniem. Na koniec rozważań teoretycznych pochylono się nad kwestią i modelami polskich migracji powrotnych, ich konsekwencjami i wynikającymi z nich zagrożeniami. Trzeci rozdział posłużył przedstawieniu podstaw metodologicznych, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (z wykorzystaniem złożonego z trzech części kwestionariusza ankiety) badań, których wyniki i analiza zaprezentowane zostały w następnych częściach pracy – w rozdziale czwartym i piątym - prezentując społeczno – demograficzny profil poakcesyjnego migranta. Część ta obejmuje analizę głównych motywów wyjazdu i powrotu, dynamikę biograficznych doświadczeń polskich migrantów, z uwzględnieniem takich aspektów ludzkiej biografii jak: -doświadczenia zawodowe, -struktura oraz funkcjonowanie rodzin migracyjnych, (z perspektywy emigranta) -struktura racji działania dotycząca różnych aspektów decyzyjnych w biografii migrantów, -asocjacje towarzyszące Polakom powracającym z emigracji zarobkowej, -trudności adaptacyjne podczas emigracji i po powrocie z niej, -struktura sieci społecznego wsparcia i pomocy społecznej w trzech perspektywach czasowych, w których funkcjonowali i funkcjonują emigranci. Ponadto istotnym elementem omawianej części jest ocena migracyjnych doświadczeń, dokonanych przez samych migrantów, będąca próbą bilansu migracyjnego epizodu i jego roli w życiu młodych reemigrantów. Rozdział IV przedstawia zatem wyniki, uzyskanych drogą empirycznych weryfikacji, badań. Ostatni rozdział niniejszej pracy przybliża podsumowanie wniosków będące finalnym efektem badawczych dociekań.
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Project

Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce

Authors Piotr Eberhardt
Year 2009
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

Double Return Migration: Failed Returns to Poland Leading to Settlement Abroad and New Transnational Strategies

Authors Anne White
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Journal Article

The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study

Authors Sabina Kubiciel-Lodzinska, Bogdan Ruszczak
Year 2016
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

Charakterystyka migrantów powracających do Polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy

Authors Marta Anacka, Agnieszka Fihel
Year 2013
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Journal Article

Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?

Authors Marek Okolski
Year 2010
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
59 Journal Article

Demographic and labour-market impacts of migration on Poland

Authors Pawel Kaczmarczyk, P. Kaczmarczyk, M. Okolski, ...
Year 2008
Journal Name OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY
Citations (WoS) 35
Taxonomy View Taxonomy Associations
60 Journal Article

Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

Authors Zuzanna Brunarska, Malgorzata Grotte, Magdalena Lesinska
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Working Paper

Meritocracy and Community in Twenty-First-Century Poland

Authors Brian Porter-Szucs
Year 2019
Journal Name SHOFAR-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF JEWISH STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Journal Article

Caregiving in Polish-German Transnational Social Space: Circulating Narratives and Intersecting Heterogeneities

Authors Karolina Barglowski, Lukasz Krzyzowski, Paulina Swiatek
Year 2015
Journal Name POPULATION SPACE AND PLACE
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Journal Article

Continuity or change - anthropological analysis of Polish Roma migration paths to Great Britain

Principal investigator Michal P. Garapich (Principal Investigator)
Description
Despite a huge public and academic interest in post EU enlargement migrations of Polish citizens who by moving to WesternEurope take advantage of the principle of freedom of movement, there has been an almost complete silence on how these newmigration opportunities affect the Polish Roma populations. But according to Roma organizations own estimates there has been averitable exodus with sometimes over 90% of local Roma communities emigrating or otherwise engaging in internationalmobility. In that sense, scholarly and public silence on the matter is striking. This research aims at shedding some light onmigratory movements of that group taking an anthropological perspective and using qualitative methods – participant observation,interviews and spending considerable amount of time with migrating Roma, their friends and family who stay in Poland, as wellas those Polish Roma who live in Great Britain. To what extent their migrations differ from the overall patterns of migrations ofnon-Roma Polish populations? And how did transnational networks between Roma communities in Poland and Great Britaindeveloped? And what happens once they are there, how do they operate and make sense of living in global city like London orsmall English town? How the experience of their members living in Britain affects Roma communities back in Poland? These arethe questions this research aims at answering. By using so called multi-sited ethnography it will analyse Polish Roma patterns ofmigrations, the ways with which international EU mobility impacts on some aspects of their culture and what happens to PolishRoma’s sense of identity once no longer in Poland.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
64 Project

Double Return Migration: Failed Returns to Poland Leading to Settlement Abroad and New Transnational Strategies

Authors Anne White
Year 2014
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Citations (WoS) 9
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Journal Article

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
66 Journal Article

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w R

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne-Przegląd Polonijnu
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

Solidarisierung in Europa: Migrant*innen und Osteuropäer*innen und deren Engagement für Geflüchtete

Principal investigator Madalena Nowicka (Principal Investigator)
Description
"Das Teilprojekt wird im Rahmen des BIM-Forschungs-Interventions-Cluster ""Solidarität im Wandel?"" durchgeführt, das durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert wird. Das Projekt untersucht exemplarisch am Beispiel polnischstämmiger, in Deutschland lebender Frauen, wie sich Migrant*innen aus Osteuropa für Geflüchtete engagieren, was sie dazu motiviert und welche Werteeinstellungen diesem Engagement zugrunde liegen. Diese Fragen interessieren vor allem im Kontext der Solidarisierung in Europa und der kontrastierenden Positionen osteuropäischer EU-Mitgliedstaaten, die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten aussprechen. Diese Positionen gehen mit einer vergleichsweise hohen Fremdenfeindlichkeit und Nationalisierung der Bevölkerung in Osteuropa einher. Bisherige Forschungsergebnisse zeigen diesbezüglich, dass Migrantinnen aus Polen häufig in der Arbeit mit Geflüchteten in Deutschland engagiert sind, obwohl sie in Polen nie aktiv gewesen sind. Diese Einstellung „erlernen“ sie vielmehr nach der Migration. Durch den Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit Umfragen in Polen sollen die Auswirkungen der Migration auf ehrenamtliches Engagement nun bestimmt werden. Da die Migrant*innen soziale Netzwerke in das Herkunftsland pflegen, kann eine Änderung von Werten und Einstellungen auch auf Nicht-Migrant*innen wirken. Auch durch ihr Wahlverhalten in Deutschland und Polen können Migrant*innen die Prozesse der Solidarisierung in Europa beeinflussen."
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Project

Instrumentalization of Volksdeutschen in German Propaganda in 1939: Replacing/Erasing Poles, Jews, and Other Victims

Authors Doris Bergen
Year 2008
Journal Name GERMAN STUDIES REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
69 Journal Article

Indian middling migrants in Wrocaw: A study of migration experiences and strategies

Authors Krzysztof Jaskulowski
Year 2017
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Journal Article

The Anguish of Repatriation: Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan

Authors Aleksandra Grzymala-Kazlowska, Halina Grzymala-Moszczynska
Year 2014
Journal Name East European Politics and Societies
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Journal Article

Demographic and labour-market impacts of migration on Poland

Authors Pawel Kaczmarczyk, Marek Okolski
Year 2008
Journal Name Oxford Review of Economic Policy
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Journal Article

INTERNATIONAL MIGRATIONS IN EUROPE - POLISH PERSPECTIVES FOR THE 1990S

Authors P KORCELLI
Year 1992
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
73 Journal Article

Participation and Voting Behavior of Poles Abroad in Home Country Elections. Th e Case of Poles in the US and Canada in Comparative Perspective

Authors Magdalena Lesińska
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
74 Journal Article

'Unfinished work and damaged materials': historians and the Scots in the Commonwealth of Poland-Lithuania (1569-1795)

Authors David Worthington
Year 2016
Journal Name IMMIGRANTS AND MINORITIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
75 Journal Article

Drugs, markets and criminal justice in Poland

Authors K Krajewski
Year 2003
Journal Name CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Journal Article

Discursive Shifts in Ethno-Nationalist Politics: On Politicization and Mediatization of the "Refugee Crisis" in Poland

Authors Michal Krzyzanowski
Year 2018
Journal Name JOURNAL OF IMMIGRANT & REFUGEE STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
77 Journal Article

'Unfinished work and damaged materials': historians and the Scots in the Commonwealth of Poland-Lithuania (1569-1795)

Authors David Worthington
Year 2016
Journal Name IMMIGRANTS AND MINORITIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
78 Journal Article

Indian middling migrants in Wrocaw: A study of migration experiences and strategies

Authors Krzysztof Jaskulowski
Year 2017
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Journal Article

Państwa Partnerstwa Wschodniego w polityce migracyjnej Polski i UE – dylematy i uwarunkowania

Authors Magdalena Lesinska
Year 2014
Journal Name Roczniki Nauk Społecznych - Annals of Social Sciences
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Journal Article

Language Tourism in Poland

Authors Danielle Drozdzewski
Year 2011
Journal Name TOURISM GEOGRAPHIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Journal Article

Religious tolerance in Poland

Authors EA Goleblowska
Year 2004
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH
Citations (WoS) 10
Taxonomy View Taxonomy Associations
84 Journal Article

CZY ISTNIEJE ZJAWISKO LIFESTYLE MIGRATION DO POLSKI? O BADANIU PRZYCZYN MOBILNOŚCI MIGRANTÓW WEWNĄTRZ UNIJNYCH MIESZKAJĄCYCH W RP

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2017
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
85 Journal Article

Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland

Authors Izabela Grabowska, Godfried Engbersen
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
86 Journal Article

Participation and Voting Behavior of Poles Abroad in Home Country Elections. The Case of Poles in the US and Canada in Comparative Perspective

Authors Magdalena Lesińska
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
87 Journal Article

Vietnamese in Poland: How does ethnicity affect immigrant entrepreneurship?

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2016
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Journal Article

The direct and indirect impact of international migration on the population ageing process: A formal analysis and its application to Poland

Authors Agnieszka Fihel, Anna Janicka, Weronika Kloc-Nowak
Year 2018
Journal Name DEMOGRAPHIC RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
89 Journal Article

Discursive Shifts in Ethno-Nationalist Politics: On Politicization and Mediatization of the "Refugee Crisis" in Poland

Authors Michal Krzyzanowski
Year 2018
Journal Name JOURNAL OF IMMIGRANT & REFUGEE STUDIES
Citations (WoS) 4
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Journal Article

Vietnamese in Poland: How does ethnicity affect immigrant entrepreneurship?

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2016
Journal Name ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Journal Article

Regularyzacja statusu cudzoziemców w Polsce w 2012 r. – geneza, przebieg i konsekwencje

Authors Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Year 2013
Book Title Around migration issues. Party culture
Taxonomy View Taxonomy Associations
92 Book Chapter

Recent Trends in International Migration in Poland

Authors Agnieszka Fihel, Pawel Kaczmarczyk, Renata Stefanska
Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
93 Journal Article

The Sacred Texts Experiment: Images of Religious Others and Their Role in Forming Attitudes Towards Accepting Muslim Refugees in Poland

Authors Halina Grzymala-Moszczynska, Adam Anczyk, Anna Mackowiak
Year 2017
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
94 Journal Article

Developing Effective Strategies for the Mainstreaming of Integration Governance

Principal investigator Joaquín Arango (Principal Investigator)
Description
This project explores how the governance and effectiveness of integration measures is affected by mainstreaming at the EU, national and local level. Mainstreaming means embedding integration into generic policies for the entire population. Besides an EU case, five country cases are selected: the UK, Spain, the Netherlands, France and Poland. These are countries with different governance structures in the domain of integration, ranging from the highly centralized in France, to moderately decentralized in the Netherlands and strongly devolved in the UK. In addition, Spain and Poland as new immigration countries are developing migrant integration policies against a very different background, with many local (and regional) initiatives. The country cases involve an analysis of national policies and policies in two cities (one major and one medium-sized city).
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
95 Project

Regulating Movement of the Very Mobile: Selected Legal and Policy Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries

Authors Monika Szulecka
Book Title Ukrainian Migration to the European Union
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Book Chapter

Attitudes towards Minorities in Post-communist and Democratic Poland

Authors Katarzyna Celinska
Year 2015
Journal Name STUDIES IN ETHNICITY AND NATIONALISM
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

Krajobrazy migracyjne Polski

Authors Pawel Kaczmarczyk, Magdalena Lesinska
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
99 Book

Płynność powrotów do Polski

Authors Agnieszka Fihel, Izabela Grabowska
Year 2010
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Journal Article
SHOW FILTERS
Ask us