Onderzoek naar de impact van buurtinitiatieven

Description
De Universiteit van Leuven (KUL) is, met hulp van de Universiteit van Luik (ULg), gestart met een onderzoek om de impact van de buurtinitiatieven van de opvangcentra te meten.Elk opvangcentrum in België organiseert tal van activiteiten om zich als open centrum zo goed mogelijk te integreren in de omgeving: opendeurdagen, vrijwilligersacties, theatervoorstellingen, workshops, enz. Met de ‘buurtinitiatieven’ streven de centra naar een positieve houding bij de Belgische bevolking ten aanzien van de opvangcentra voor asielzoekers en naar een correcte, realistische beeldvorming over ‘de asielzoeker’.5 casestudies Na meer dan tien jaar zijn het beleid en de beleidsinstrumenten aan een evaluatie toe. Daarom financeert Fedasil een onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door KU Leuven, in samenwerking met de universiteit van Luik (ULg). Tijdens het onderzoek worden vijf opvangcentra onder de loep genomen: Dendermonde, Sint-Truiden en Pondrôme (Fedasil), Mechelen (Rode Kruis) en Ukkel (Croix-Rouge). Voor elk centrum worden er data verzameld via een buurtbevraging (postenquête bij buurtbewoners), een focusgroep en een interview met de directeur en de buurtwerker.Aan de hand van dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op enkele belangrijke vragen. Wat is het bereik en de impact van de buurtinitiatieven? Gaan de omwonenden regelmatig naar een opendeurdag of filmavond in het opvangcentrum? Hebben zij een impact op de omwonenden? Neemt eventuele weerstand af door de activiteiten die de centra organiseren?Na afloop van het onderzoek zal de KU Leuven een aantal aanbevelingen formuleren om het huidige beleid te verbeteren. De bevraging loopt tot het einde van het jaar 2016.
Year 2016

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Cross-cutting topics in migration research
Methods
Geographies
Ask us