Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023

Report

Description
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere” konulu bu proje Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma politikalarını tarihsel süreç içerisinde kapsamlı ve sistemli bir şekilde ele alıp, bu politikaların güncel konumunu ve gelecekteki dönüşüm süreçlerini irdelemektedir. Modern Türkiye tarihi Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana farklı şekiller alan uluslararası göç ve sığınma hareketlerine sahne olmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında uluslararası bir nüfus mübadelesi sonucunda nüfusu önemli ölçüde göçle yenilenen Türkiye, aynı yıllarda yine yüksek sayılara varan bir soydaş göçüyle karşılaşmış, bunu köylerden kentlere gerçekleşen iç göçler ve işgücü göçleri izlemiştir. Soğuk Savaş, küreselleşme ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci gibi birçok gelişme ulusal ve uluslararası ortamı etkilemiş ve Türkiye’ye yönelen göçmen ve sığınmacı profilinde de belirgin değişikliklere neden olmuştur. Türkiye artık sadece göç veren ve alan bir ülke değil, aynı zamanda başka ülkelere gitmek isteyen ülke vatandaşları için geçiş yapabilecekleri bir “göç geçiş ülkesi” konumuna gelmiştir. Göç ve sığınma politikalarını tarihsel ve güncel düzeyde ele alan kapsamlı bir çalışmanın yokluğundan yola çıkan bu çalışma da, son dönemde uluslararası göç ve sığınma politikalarının Türkiye için artan önemini göz önüne alarak, hem bu politikaların ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmayı, hem de tarihsel bir bakış açısıyla bu politikaların toplumsal, siyasal ve ekonomik yansımalarına dolaysız göndermeler de bulunmayı hedeflemiştir.
Year 2014

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Disciplines
Geographies
Ask us