Aggressie-incidenten in de asielopvang: Over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers

Authors Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Universiteit Twente - Faculteit Gedrags- en Managementwetenschappen, Elze Ufkes, ...
Description
In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom. De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere asielprocedures en ook vergunninghouders wachten hierdoor relatief lang op een sociale huurwoning. In de afgelopen maanden nam het aantal incidenten in de asielopvanglocaties (bijv. asielzoekerscentrum (azc), alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)-opvang, noodopvang en crisisopvang) toe. Een veilige en beheersbare leefomgeving is belangrijk voor bewoners, COA-medewerkers en voor andere personen betrokken bij de asielopvang. Het is daarom belangrijk om zicht te krijgen op de aard van de incidenten en hoe ze voorkomen of effectief aangepakt kunnen worden. Daarbij is het ook van belang om inzicht te krijgen in hoeverre COA-medewerkers zich in hun dagelijkse werk toegerust voelen om de incidenten af te handelen. Om die redenen staan de volgende vragen in dit onderzoek centraal:Wat is de aard van agressie- en geweldsincidenten binnen asielzoekerscentra;In hoeverre voelen COA-medewerkers zich (on)voldoende toegerust om gewelds- en agressie-incidenten binnen COA-opvanglocaties te voorkomen of in goede banen te leiden;Hoe kunnen (nieuwe) inzichten in de toekomst helpen bij het voorkomen of effectief oplossen van agressie- en geweldsincidenten?
Year 2017

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
  • Legal-political consequences
Migration governance
Methods
Geographies
Ask us