Van asielzoeker naar zorgverlener. Arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorgsector

Authors The Dutch Advisory Commitee on Migration Affairs (ACVZ)
Description
Er zijn al geruime tijd grote personeelstekorten in de zorgsector. In 2021 is er een tekort van tussen de 56.300 en 73.800 werknemers, dat naar verwachting zal oplopen tot tussen de 100.000 en 130.000 werknemers in 2030. Tegelijkertijd zijn er asielmigranten die maar niet aan het werk komen. Zelfs tijdens de coronacrisis, waarin er extra handen in de zorg nodig zijn, krijgen asielmigranten nauwelijks de kans om aan het werk te gaan als zorgverlener. Terwijl er onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Daar komt bij dat de Nederlandse zorgsector te maken heeft met een dynamische en superdiverse samenleving en er dus ook nieuw soort werk nodig is. Denk bijvoorbeeld aan tolken of zorgconsulenten die mensen de weg kunnen wijzen in het Nederlandse zorglandschap en aan de zorg voor ouder wordende migranten. Waarom is het dan zo moeilijk voor asielmigranten on een baan te krijgen in een sector die staat te springen om nieuwe arbeidskrachten? De ACVZ heeft in deze verkenning onderzocht wat de barrières zijn voor asielmigranten om in de zorg aan de slag te gaan, hoe deze kunnen worden weggenomen en waar de kansen liggen om meer asielmigranten aan te trekken voor een baan in de zorg. Die adviesraad identificeert in deze verkenning drie obstakels.
Year 2021

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Methods
Geographies
Ask us