Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce - analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym

Project

Principal investigator Marta Kindler (Principal Investigator)
Year 2015

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Cross-cutting topics in migration research
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us