Informal Child Migration in Europe

Principal investigator Elisabeth L'orange Fürst ()
Description
Prosjektet ønsket i utgangspunktet å undersøke hvordan omsorg blir forstått og praktisert i de ulike landene og i de spesielle situasjonene som transnasjonal migrasjon representerer. Vi var interessert i forståelsen til de involverte migrerende selv, men også de ulike lands og myndigheters syn og politikk. Ikke minst gjelder dette deres oppfatninger av ”barnets beste” slik dette blir formulert i barnekonvensjonen. Forstås omsorg som noe som bør gis av foreldre i en kjernefamilie modell som norm? Kan andre typer slektskapsformer og normer gi andre praksiser og forståelser? Hvordan løser migrantene selv omsorgsspørsmål i praksis?
Year 2005

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us