Republic Of Moldova

Showing page of 5 results, sorted by

Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance

Authors Anette Brunovskis, Rebecca Surtees
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Report

Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons

Authors Anette Brunovskis, Rebecca Surtees
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Report

No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking

Authors Anette Brunovskis, Rebecca Surtees
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Report

Informal Child Migration in Europe

Principal investigator Elisabeth L'orange Fürst ()
Description
Prosjektet ønsket i utgangspunktet å undersøke hvordan omsorg blir forstått og praktisert i de ulike landene og i de spesielle situasjonene som transnasjonal migrasjon representerer. Vi var interessert i forståelsen til de involverte migrerende selv, men også de ulike lands og myndigheters syn og politikk. Ikke minst gjelder dette deres oppfatninger av ”barnets beste” slik dette blir formulert i barnekonvensjonen. Forstås omsorg som noe som bør gis av foreldre i en kjernefamilie modell som norm? Kan andre typer slektskapsformer og normer gi andre praksiser og forståelser? Hvordan løser migrantene selv omsorgsspørsmål i praksis?
Year 2005
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Project
SHOW FILTERS
Ask us