Sirkulær migrasjon Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland

Authors Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård, Anne Marte Skaland
Description
Sirkulær migrasjon handler om personer som reiser til et annet land for kortere eller lengre tid, for deretter å reise videre eller vende tilbake til sitt opprinnelsesland. I denne rapporten ser vi på slik midlertidig arbeidsvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland. Sentralt står spørsmålet om migrasjon fører til utvikling og om det bidrar til å redusere fattigdom. Rapporten tar for seg migrasjonsordninger for ufaglærte både i Norge og i andre land, og peker på hvilke valg og avveininger som må gjøres dersom myndighetene ønsker å etablere nye ordninger. For å illustrere ulike muligheter, presenterer rapporten noen modeller for sirkulær migrasjon.
Year 2010

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration governance
Methods
Geographies
Ask us