Signalering: Koninkrijk en internationale bescherming asielmigranten

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (ACVZ)
Description
De crisis in Venezuela leidt tot toenemende migratie naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Wie is er verantwoordelijk voor de bescherming en opvang van deze migranten? Kunnen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden hierin samenwerken? De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) beantwoordt deze vragen in haar signalering ‘Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten. Verdeling van verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot samenwerking’. De signalering heeft een informatief karakter en bevat geen aanbevelingen.
Year 2019

Taxonomy Associations

Migration processes
Geographies
Ask us